Skip to main content

Opštinski Odbor Pančevo

Predsednik: Rancz Károly

Mesni odbor Pančevo I.
Predsednik: Andrejević Ivan

Mesni odbor Pančevo II.
Predsednik: Német Márton

Mesni odbor Ivanovo
Predsednik: Kaslik Pál

Mesni odbor Vojlovica
Predsednik: Biszák Anna