Skip to main content

Opštinski Odbor Ada

Predsednik: Jožef Tobiaš

Mesni odbor Ada
Predsednik: Zoltan Solar

Mesni odbor Utrine
Predsednik: Tibor Berze

Mesni odbor Mol
Predsednik: Florian Rigo