Skip to main content

Kovács Elvira az EP határozat elfogadása kapcsán nyilatkozott az Újvidéki Rádiónak

Kovács Elvira az EP határozat elfogadása kapcsán nyilatkozott az Újvidéki Rádiónak

Ostale vesti
Izbori za Evropski parlament biće održani ove godine u Evropskoj uniji, uključujući i Mađarsku.
Generalni konzulat Mađarske, kancelarije CMH-a i mesne organizacije SVM-a takođe pomažu pri upisu u birački spisak