Skip to main content

Az élhető település

Az élhető település

Az élhető település

Zentagunaras azon településeink egyike, ahol igyekeznek évről évre egyre több beruházást megvalósítani, mellyel még élhetőbbé szeretnék tenni a falut a lakosok számára. A vezetőség az elmúlt évben is sikeresen dolgozott, a januári ünnepek után pedig azonnal belevetette magát a munkába, hiszen tervekben az idén sincs hiány.

A 2023. év egyik legjelentősebb beruházásának a főúttal párhuzamosan haladó Pék utcának az újraaszfaltozása és szélesítése számít. A falun belüli forgalom főleg ezen a 600 méter hosszú utcán zajlik, hiszen a pék, a tejátvevő és több üzlet is itt található.

— Az aszfaltburkolat az évek alatt tönkrement, a keskeny utcában egy autós és egy kerékpáros nem tudott elhaladni egymás mellett, egyiküknek le kellett térnie az útról. A megvalósítást három fázisra osztottuk, melyből az első — az út 50 centiméteres szélesítése, új aszfaltréteggel való áthúzása, a szélének zúzott kővel való feltöltése és részben a vízelvezető árkok rendezése — fejeződött be. A másodikba a gyalogjárda felújítása, a harmadikba pedig újabb félméteres szélesítés, a vízelvezető árkok teljes rendezése és a megfelelő jelzőtáblák elhelyezése tartozik. A megvalósult első fázis 9,5 millió dinárba került, ezt részben Topolya Önkormányzata pénzelte, részben pedig a helyi hozzájárulás eszközeiből valósult meg — számolt be a legjelentősebb beruházásról Sípos Hajnalka, Zentagunaras Helyi Közösségének titkára.

Az önkormányzat támogatásával utakat kátyúztak és foltoztak, amit az idén is folytatnak, mihelyt az időjárás lehetővé teszi. A tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatának köszönhetően folytatták a Zentagunaras és Gunaras közötti összekötő útnak a kiépítését is. Ennek a teljes befejezése óriási jelentőséggel bírna mindkét település számára.

— A kiépítés ebben az esetben nem egyenlő az aszfaltozással. A zúzott kővel leszórt alap újabb 500 méteres szakaszon készült el, melyre már ráhúzható lenne az aszfaltburkolat. Ezzel a zúzott kővel feltöltött szakasz hossza több mint 1 kilométer. Az utolsó tanyáig még egy 500 méteres szakaszt kellene hasonló módon kiépíteni, amit szintén pályázati pénzekből valósítanánk meg. Bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban tartományi vagy köztársasági forrásokból aszfalt kerül a két település közötti, 5 km-es útszakaszra, hiszen a két falu ily módon történő összekötése teljesen indokolt lenne. Az ígéretek szerint ha lesz rá lehetőség, kapunk támogatást erre a célra. A nyáron nyolc tanyán elfogyott a víz. Tartálykocsikkal szállítottuk oda, de ez nem hozott tartós megoldást. A helyi közösségnek nem volt annyi pénze, hogy kiépítse a vízvezeték-hálózatot, így az önkormányzat segítségét kértük, és közös erővel 1,5 km hosszú hálózatot hoztunk létre, melynek a becsült értéke 2,5 millió dinár. Az önkormányzat több településen, így Zentagunarason is felújítja a közvilágítást. Az új lámpatestek sokkal hatékonyabbak, erősebb a fényük, és kevesebb energiát fogyasztanak. A projektum még nem fejeződött be, néhány utcába még nem kerültek fel a világítótestek, és néhány javítást is még el kell végezni. Minden évben fákat ültetünk az újszülöttek számára az iskolával szemben lévő parkban. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy évente tizenkét-tizenhárom fát ültethetünk el, tehát ennyi kisbaba születik a falunkban. A fiatalok gyerekeket vállalnak, itthon képzelik el jövőjüket, ezért az iskolában még sokáig lesznek magyar osztályok. A szülők a gyerekekkel együtt locsolják a kisfákat, és követik fejlődésüket — összegzett Sípos Hajnalka, és hozzáfűzte, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán nyert eszközökből a művelődési házban átfestették a mellékhelyiségeket és a konyhát, asztalokat újítottak fel, valamint befestették a tájház külső falát és a fából készült elemeket.

A tervekkel kapcsolatban elmondta, minél több utcát szeretnének áthúzni, ami sokkal hatékonyabb, mint az állandó toldozás-foltozás. A munkát a forgalmasabb utcákkal kezdenék, első lépésként a Kossuth Lajos utca fennmaradt, 600 méter hosszú szakaszára kerülne új aszfaltburkolat. Három utcában még nincs kicserélve a vízvezeték-hálózat. Az erre vonatkozó tervdokumentáció elkészült, most a megfelelő pályázatra várnak, melyből a cserét el lehetne végezni. A helyi közösség épületének külső részét is szeretnék felújítani, valamint a Gunaras felé vezető út kiépítése is a tervek között szerepel. Elkészítették a terveket két sárrázó kialakítására is, és reményeik szerint legalább az egyik az idén megvalósul.

A rendezvények színes skálája az idén tovább bővül, hiszen a faluban rendezik meg az 52. MIRK-et, a kézimunkázók és gyűjtők nemzetközi találkozóját. A településen működő 15 civil szervezet közül az egyik legaktívabb az Armida Nőszervezet. Kádár Krisztina, a szervezet koordinátora elmondta, az év folyamán számtalan sikeres rendezvényt valósítottak meg egyedül vagy más egyesülettel közösen, de besegítettek más civil szervezetek eseményeibe is. Az évet a hagyományos disznótoros rendezvénnyel kezdték, melyet a farsangi fánksütés, valamint a húsvéti kiállítás és vásár követett. Nyáron a falu központjában lévő szalmabálákból malackát, birkát és két tehenet alkottak, a Napsütötte nyári táborban különféle foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek, az újkenyérünnepen pedig lángost sütöttek. A gyerekhét alkalmával az általános iskola udvarában játszójárdát készítettek. A felfestett ábrákat a gyerekek játékosan is használhatták, de tanulhattak is belőlük. A nagy sikerre való tekintettel a játszójárdát az idén tovább bővítik. Az idősek napjára szervezett rendezvényen megvendégelték a hetven évnél idősebb polgárokat, az eseményre több mint százan látogattak el. Mikulásra az óvodásoknak és az elsősöknek csomagokat készítettek, a cipősdoboz-akció keretében pedig 166 csomagot állítottak össze a tíz éven aluli gyerekeknek. Először szervezték meg az élő adventi kalendáriumot, mely telitalálatnak bizonyult. A felsorolt rendezvények az idén sem maradnak el, a sort február 13-án fánksütéssel nyitják. Emellett egy újdonsággal is szolgálnak a szervezet tagjai.

— A művelődési ház piac felőli bejáratánál egy állványt helyeztünk el, melyre a helybeliek név nélkül ruhaneműt, élelmiszert és egyebeket tehetnek ki a rászorulók számára. Az állvány már a helyén, hamarosan meghirdetjük az akció kezdetét — mondta Kádár Krisztina.

Zentagunarason a civil szervezetek összefognak, és a rendezvények szervezésében önzetlenül segítik egymást. Eseményeik egyre népszerűbbek, és valóban megmozgatják a település apraját-nagyját, hiszen minden korosztályhoz szólnak. 

Szerző (Forrás)
Hét Nap, Tóth Tibor
Ostale vesti
Izbori za Evropski parlament biće održani ove godine u Evropskoj uniji, uključujući i Mađarsku.
Generalni konzulat Mađarske, kancelarije CMH-a i mesne organizacije SVM-a takođe pomažu pri upisu u birački spisak