Skip to main content

Tenni a faluért, a közösségért

2021.09.16 - 09:35

Tenni a faluért, a közösségért

Tervekről, elképzelésekről a kishegyesi helyi közösség új tanácselnökével
Tenni a faluért, a közösségért

A kishegyesi helyi közösségben a közelmúltban tartottak helyi közösségi választást. Az új összetételű tanács élére új elnök került, Kovács Hanna személyében. Kovács a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában dolgozik tanárként, 2008 óta. A falu művelődési életében viszont már sokkal régebb óta aktív szerepet vállal.

– Már korábban is rész vállaltam a falu kulturális életében, néptáncegyütteseket vezetek, egészen kisgyermekkortól kezdve, generációkon át, több mint 20 éve. Voltam már a könyvtár ellenőrző bizottságnak az elnöke, a művelődési egyesületben elnökségi tag vagyok, az iskolában pedig a tanítás mellett más aktivitásokban is szerepet vállalok. Az eddigi tevékenységeimre alapozva döntöttem úgy, hogy elvállalom a tanácselnöki posztot, hogy a jövőben más területeken is segíteni tudjam az itt élők életét. Azért is fontos ez a számomra, mert itt élek, és itt is tervezem a jövőmet – mondta el az új tanácselnök.
Az új összetételű tanácsnak eddig mindössze egy ülése volt, így sok ügyben még nem tudtak döntést hozni. Kovács viszont elmondta, hogy konkrét tervekkel vágott bele ebbe a feladatba.
 

– Mint a kishegyesi közösség tagja, aki részt vesz az oktatási és a kulturális életben, én is látom, és tisztában vagyok a falu gondjaival. Az új tanáccsal elsősorban ezekre próbálunk megoldást találni, hogy könnyebbé tegyük mindenki számára az életet. A helyi közösség hatásköréből kiindulva elsősorban olyan feladatokra gondolok, mint a közvilágítás javítása és fejlesztése, illetve a rossz állapotban lévő járdák javítása. Fontos az árkok karbantartása, újak ásása, valamint a betongyűrűk lehelyezése, ahol szükséges. Az infrastruktúra terén elsősorban ezek a terveink, emellett az utóbbi időben két út menti keresztet is felújítottunk, önkéntes munkával, a Nők Kishegyesi Fórumával karöltve. A munka menete még ki fog alakulni, de minden, a lakosság által bejelentett problémát igyekszünk a leghamarabb megoldani – fogalmazott a tanácselnök, majd arról is szólt, hogy nagyon fontosnak tartja a jó együttműködést a falu civil szervezeteivel és különböző intézményeivel. Emellett a sportegyesületekkel, a nyugdíjas-egyesülettel, a könyvtárral és a művelődési egyesülettel is szeretnék fenntartani azt a jó kapcsolatot és együttműködést, ami már idáig is megvolt.

– Fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezeteknek segítsünk megoldani a gondjaikat, és támogassuk a munkájukat. A hagyományosnak mondható jó kapcsolat fenntartása igen fontos számunkra, mert közösen sokkal többet tudunk tenni ezért a közösségért – fogalmazott Kovács, majd azzal folytatta, hogy még nagyon új a tanács, és ő is nagyon friss a tanácselnöki poszton. Épp ezért még nem sikerült felmérnie mindazokat nehézségeket, amelyek ezen a helyen várnak rá.
– A jövőbeli nehézségek ellenére sem fogom szem elől téveszteni azt, ami miatt elvállaltam ezt a feladatot: tenni a faluért, a közösségért. Igyekszünk minden problémát idejekorán orvosolni, és egy szebb, élhetőbb falut teremteni a kishegyesiek számára – mondta az új tanácselnök.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, L.J.