Skip to main content

Augusztusban választások

2021.07.19 - 08:38

Augusztusban választások

Augusztusban választások

Kishegyes község mindhárom helyi közösségében hamarosan választásokat tartanak. Július 15-én Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke kiírta a helyi közösség tanácstagjainak megválasztására vonatkozó választásokat augusztus 15-ére.

A község területén három helyi közösség fejti ki tevékenységét. A kishegyesinek, a szeghegyinek és a bácsfeketehegyinek egyaránt 15 tagja van. Sárközi elmondta, hogy a választások kiírásának jogalapja a képviselő-testület által nemrégiben elfogadott, a helyi közösségekre vonatkozó határozat. A helyi közösségek tanácsai a következő lépésben kinevezik a választási bizottságokat, amelyek feladata lesz a választások, illetve az azt megelőző előkészületek lebonyolítása és a választások ellenőrzése is egyben, ami elsősorban a másodlagos bizottsági tagok feladata lesz. Kishegyesen öt, míg a másik két helyi közösségben négy-négy választókerület lesz. A tanácsokba jelöltetheti magát minden olyan jogilag cselekvőképesnek számító állampolgár, akinek ott van a lakhelye. A jelöltté válás feltétele még, hogy húsz hitelesített támogatói aláírást kell begyűjteni. A jelöltek július 31-ig adhatják át a választási bizottságoknak a jelölésükre vonatkozó dokumentumokat. Egyének, valamint polgári csoportok jelöltjei indulhatnak a helyi közösségi választáson az érvényes jogszabályok szerint.
A választási bizottság által hitelesített választási listákat a község hivatalos lapjában teszik közzé, legkésőbb tíz nappal a szavazás megtartása előtt. A jelentkezést írásban kell átnyújtani azon az űrlapon, amelyet erre a célra előírt a helyi közösségek tanácsa tagjainak megválasztását végrehajtó bizottság. Az űrlap átvehető a helyi közösség irodáiban, illetve a község honlapjáról is letölthető.
A szavazás tétje most az, hogy a településeken és a kerületekben az emberek bizalommal forduljanak a jövőben a megválasztott tanácstagokhoz, akiknek elmondhatják a tapasztalt problémákat, ugyanakkor megoldásokat is tudnak javasolni.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, T.P.