Skip to main content

Folyamatosan érkeznek az anyaországi támogatások

2021.07.14 - 09:34

Folyamatosan érkeznek az anyaországi támogatások

Folyamatosan érkeznek az anyaországi támogatások

 Törökkanizsa és Martonos intézményeit, templomait több alkalommal is felkarolta a magyar kormány.

Törökkanizsára és Martonosra is folyamatosan érkeznek az anyaországi támogatások. A megvalósult beruházásokat, valamint a felújítás előtt álló helyi intézményeket is megtekintette ma Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Énekszóval fogadták az illetékeseket a törökkanizsai Szent György templomban, ahol nemrégiben örökségalapú felújítási munkálatok valósultak meg. A templom szomszédságában elhelyezkedő Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskola felújított és korszerűsített tankonyháját is megtekintették, ami nemrégiben szintén a magyar kormány támogatásából újult meg. Továbbá a törökkanizsai katolikus temetőben a felújított Tallián-kápolnához is ellátogattak.

Újhelyi Nándor, elnök, KKT, Törökkanizsa: „Közel 40 millió forintról beszélünk. Ezek a beruházások, amelyeket a mai nap megtekintettünk általában az oktatási, illetve az egyházi szférára vonatkoznak, tehát a helyi római katolikus templom beruházásait tekintettük meg, illetve nagyon fontos, hogy az oktatási szférába is komoly támogatások érkeztek.”

A körút Martonoson folytatódott, ahol elsőként a Művelődési Házhoz látogattak el az illetékesek, ami nagy változásokon esett át az elmúlt időszakban. Készülőben van az intézményhez tartozó könyvtár is, ami a magyar kormány 5,2 millió dináros támogatásából valósul meg a közeljövőben. A következő állomás a martonosi általános iskola volt, ami a tervek szerint hamarosan teljes egészében megújul.

Szepesi Zoltán, igazgató, Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa: „Alapvetően arra számítunk, hogy az iskola felújítása olyan módon történik meg, ami a modern elvárásoknak megfelel és nem csak szép környezetet biztosít, hanem olyan számítástechnikai felszereltséget fog majd jelenteni.”

A találkozón Pirityiné Szabó Judit elmondta, a vajdasági magyar közösség egyik legfontosabb ismérve, hogy mindig tud középtávon és hosszú távon is gondolkodni és előrelátóan fogalmazza meg célkitűzéseit. „Mi ehhez próbálunk felcsatlakozni és segíteni azokat az elsősorban közösségi létesítményeknek a felújítását, felszerelését, amelyeket a közösség megfogalmaz felénk. Természetesen az identitás megőrzés klasszikus területei mellett, az oktatás, kultúra és hitéleti kérdések mellett 2015-2016 óta a helyben maradást, az itthoni boldogulást segítő gazdasági vállalkozásokban is támogatást tud nyújtani a magyar kormány.”

A látogatás a martonosi katolikus templomnál ért véget, amelyen jelenleg is zajlanak a külső és belső vakolási munkálatok, valamint a villamos hálózat teljes cseréje. A beruházást a magyar kormány támogatja több mint 10 millió forinttal.

 

Szerző (Forrás)
Pannon RTV