Skip to main content

Kevesen, de elegen vagyunk!

2021.06.19 - 21:01

Kevesen, de elegen vagyunk!

Velünk együtt hozzák meg a ránk vonatkozó döntéseket
Kevesen, de elegen vagyunk!

A Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete megalakulásának 23. évfordulója kapcsán beszélgettünk Vicsek Annamáriával, a VMSZ Újvidéki Városi Szervezetének elnökével, aki egyben a VMSZ Tanácsának az elnöke, valamint országos szinten az oktatási államtitkári teendőket is ellátja.
Dióhéjban, mely területek azok, amelyekre büszke lehet az újvidéki magyar közösség?
– Büszkék lehetünk a tettekben kifejezett erőre, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete a megalakulása óta teljes mellszélességgel részt vesz a vajdasági magyar politikai és közösségi életben, olyan fontos területeken tesz jelentős lépéseket, amelyek eredménye, hatása mérhető, bizonyítható. Büszkék lehetünk arra, hogy a vajdasági magyar érdekképviseletben, amely ezeket az eredményeket hozta, városi szervezetünk minden szinten részt vesz, hiszen lehet, hogy kevesen vagyunk, de minden kormányzati szinten jelen vagyunk, és biztosítjuk közösségünk politikai érdekképviseletét.

Van-e okunk elbátortalanodni csak azért, mert az elmúlt években számbelileg megfogyatkozott a vajdasági magyarság a székvárosban is?
– A számokban kifejezett adatoknak nem kellene kedvünket szegni. Lehet, hogy mi, magyarok számbelileg nem vagyunk sokan, de még mindig elegen vagyunk ahhoz, hogy tömegesen megjelenjünk: újvidéki rendezvényeinken meg tudjuk tölteni az Újvidéki Színház vagy a Petőfi Sándor Művelődési Központ termét, elegen vagyunk ahhoz, hogy hallhatóan tapsoljunk városnapi, falunapi, költészetnapi és egyéb fontos ünnepségeinken. És elegen vagyunk ahhoz, hogy az egy éve megtartott minden szintű választásokon elég szavazatot kapjunk a választópolgároktól ahhoz, hogy immáron két képviselő álljon ki az érdekeinkért az újvidéki városi képviselő-testületben. Emellett képviselőink nemcsak a számunkra fontos művelődési és oktatási bizottságokban van jelen, hanem tagot adhattunk az egészségügyi-szociális és családügyi, a gazdasági, kommunális, a pénzügyi, a sport-és ifjúsági, a városközi, valamint a káderkérdésekkel, illetve az utcanevekkel foglalkozó bizottságokban is. Valójában ezek mind olyan területek, amelyekre Újvidéken igyekszünk odafigyelni, a magyarok érdekeit képviselni, beleértve természetesen a falvainkat, Tiszakálmánfalvát és Pirost is. Ott ülünk azoknál az asztaloknál, ahol a döntéseket hozzák. Nem nélkülünk hozzák meg a ránk vonatkozó döntéseket, hanem velünk együtt, úgy, hogy az nekünk megfeleljen. Segédpolgármestert is adhattunk, akihez a polgárok bizalommal fordulhatnak ügyes-bajos kérdéseikkel.

A koronavírus-járvány idején mire összpontosított a Városi Szervezet?
– Elsősorban az összefogásra, az egymásra odafigyelésre. Aktivistáink megmutatták azt, hogy hogyan tudunk tenni egymásért, az idősebbekért, azokért, akik rászorulnak a segítségre. Büszkén szeretném megköszönni mindazoknak az aktivistáknak a munkáját, akik a Vigyázzunk egymásra! akcióban részt vettek. A VMSZ Újvidéki Városi Szervezete megmutatta, hogy nehéz időben is itt vagyunk a polgárainkért, bizalommal fordulhatnak hozzánk, segítünk, számíthatnak ránk. A koronavírus okozta világjárvány legyőzésében fontos szerepe van a védőoltásnak, ezért megszerveztük a mobil oltóbuszt a Telep városrészben, minek kapcsán polgáraink a Petőfi Sándor Magyar Művelődési udvarában felvehették a védőoltást. Ezzel az akcióval is azt szerettük volna jelezni a polgároknak, hogy odafigyelünk, és ahol tudunk, segítünk.
A Városi Szervezet hogyan segítette az újvidéki magyar közösség életét, fejlődését?
– Az oktatás mindig is szívügyünk volt. A korábbi, Sava Kovačević utcai csoport mellett a telepi Dunavirág óvodában is van már magyar csoport, sőt a Tiszakálmánfalvi bölcsődében is – a nemrég befejeződött felújítást követően – sikerült magyar ajkú óvónőt elhelyezni, így már itt is az anyanyelvükön szólnak a picikhez. Megpróbálunk segíteni abban, hogy a beiratkozást követően minden magyar gyermek bejusson a magyar óvodai csoportba, ezzel kapcsolatban nemrég tárgyaltunk az óvoda vezetőjével. Igyekszünk megtartani, megerősíteni általános iskoláinkat, fontos a számunkra, hogy minden magyar iskolánkban – az újvidéki József Attila, a Petőfi Sándor és a Sonja Marinković, valamint a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić iskolában is – megmaradjanak a magyar osztályok. A pirosi iskolából sajnos az idén ballag el az utolsó nyolcadik osztály, de támogatjuk a pirosi családokat abban, hogy újvidéki magyar tannyelvű intézményt választva mégis a magyar tannyelvű oktatás mellett döntsenek. A városban működő magyar tannyelvű középiskoláink nemcsak azért fontosak, hogy gyermekeink a szülővárosukban tudják magyarul folytatni középiskolai tanulmányaikat, hanem az intézményekben dolgozó tanárok miatt is fontos, hiszen minden tanárra egy-egy magyar családként tekintünk, akinek a munkában maradása fontos a számunkra, ezért tervezzük a jövőben a középiskoláinkra való odafigyelést is.
A művelődés területén a legnagyobb eredményünk az, hogy tudjuk biztosítani a kátyi, pirosi, tiszakálmánfalvi művelődési egyesületeink és civil szervezeteink működését a városi költségvetésben. Emellett, szintén városi pénzből, felépült a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ melléképülete, tervben van a Központ teljes felújítása, illetve kezdeményeztük a Központ átalakulását művelődési intézetté, ami nagyobb szerepet és a finanszírozás biztosítását fogja jelenteni a jövőben, emellett munkahelyet is teremtünk ezáltal. A munkahelyteremtés mellett odafigyelünk a részarányos foglalkoztatásra is, ami a VMSZ politizálásának egyik legfontosabb területe. Így amikor tudomást szereztünk arról, hogy a tiszakálmánfalvi doktornő nyugdíjba megy, azonnal megtettük a fontos lépéseket annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy Tiszakálmánfalván továbbra is magyar ajkú orvos foglalkozzon a betegekkel, ami által egy fiatal orvosnő kap majd munkát ezen a településen.

További terveik?
– Folytatni szeretnénk a jövőben mindazt, amit megkezdtünk. Az említett területek mellett fontosnak tartjuk, hogy a hivatalos nyelvhasználat terén a már korábban elért eredmények, a tiszakálmánfalvi és pirosi kétnyelvű helységnévtáblák, a tiszakálmánfalvi korábbi, illetve az újvidéki újonnan lecserélt 27 kétnyelvű, magyar vonatkozású, valamint egy új magyar utcanévtábla mellett kezdeményeztük Piroson is 6 kétnyelvű, a magyarság számára fontos utcanévtábla cseréjét. Szeretnénk a jövőben biztosítani azt, hogy oktatási és egyéb közintézményeken magyar nyelvű jelzőtáblák is ki legyenek helyezve. Leadtunk 4 újvidéki fontos magyar közismert személy nevét utcanévjavaslatként, bízunk benne, hogy ezek közül valamelyik megvalósul a közeljövőben.
Az újvidéki magyarság számára rendkívül fontos az 1944/45-ös ártatlan áldozatok emlékművének felállítása. A nagy ellenállás ellenére sikerült megvalósítanunk ezt is. A szobor készül, a közbeszerzés a talpazatra és a környezet rendezésére folyamatban van, így remélhetőleg fél éven belül sikerül fel is avatni a szobrot, amit szintén a városi költségvetési forrásból valósítottunk meg.
Szeretnénk továbbra is megtartani és erősíteni mindazokat az értékeket és intézményeket, amelyek számunkra fontosak. Az újvidéki közösségi életben is szeretnénk továbbra is részt vállalni, hogy még sok olyan rendezvényünk legyen, mint a nemrég megtartott népünnepély a 23. évfordulónk alkalmával. Rég nem láttunk ennyi mosolygós, boldog ünneplő-mulató embert, mint ebben a bálban. Öröm volt látni, hogy az emberek sok hónap után végre ismét együtt, felszabadultan ünnepelhettek.
Bízom abban, hogy az újvidéki magyarok továbbra is felismerik, értékelik és támogatják mindazt, amit a közösségünkért tettünk, hogy ezt a munkát folytathassuk – mondta Vicsek Annamária.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, ria