Skip to main content

Fiatalos lendülettel

2021.01.11 - 08:29

Fiatalos lendülettel

Folytatódnak a beruházások Temerinben – A tervek szerint elkezdik a szennyvíztisztító elhalasztott építését is
Fiatalos lendülettel

A megfiatalodott községi vezetésben olyan energiákat és tudatos célokat tapasztalok, amelyek miatt a temeriniek bizakodással tekinthetnek 2021-re – mondta felkeresésünkre Pásztor Róbert, a helyi községi képviselő-testület elnöke. A többszörös mandátumát töltő magyar képviselő szerint a nehézségek ellenére összességében pozitívan értékelhető a 2020-as év. A kihívásokkal teli időszakban ugyanis sikerült megvalósítani a tervezett befektetések nagy részét.

– Már javában tartott a rendkívüli állapot, amikor befejeződött a Kókai Imre Általános Iskola felújítása: erre a célra 140 millió dinárt fordítottunk köztársasági eszközökből, illetve további 3,5 millió dinárt biztosítottunk saját forrásból a bútorzat, a hangosítás, az internet és más kisebb munkák elvégzésére. Ezzel szinte párhuzamosan fejeződött be a szőregi iskolának a felújítása is, amelyre 120 millió dináros támogatás érkezett az állami büdzséből. A közvilágítás korszerűsítését is folytattuk 225 millió dinár értékben, 89 millió dinárt pedig az utak és a járdák felújítására fordítottunk. Új kutakat is fúrtunk a kolóniai víztelepen, ez 30 millió dinárba került. Ezenkívül 63 millió dinárt fektettünk a távfűtő művek korszerűsítésébe, a napelemes buszállomások felállítása pedig 1,4 millió dinárba került. Tavaly is hozzájárultunk az új vállalkozások és az új munkahelyek megnyitásához, amire 8 millió dinárt különítettünk el az önkormányzat eszközeiből, a közmunka támogatására pedig 3 millió dinárt fordítottunk. Külön elégedettséggel tölt el, hogy a civil szervezetek, sportegyesületek és egyházak a bizonytalan helyzetben is megkapták a működésükhöz szükséges tervezett összegeket.

A községi költségvetést a múlt év folyamán többször is átütemezték, hisz számtalan nem tervezett kiadásra kellett eszközöket biztosítani – mondta az elnök.

– A rendkívüli állapot bevezetését követően létre kellett hozni egy telefonos központot a polgárok értesítésére, meg kellett szervezni az idősek ellátását, de biztosítani kellett a középületek és közterek fertőtlenítését is. Csaknem 4 millió dinárt különítettünk el a 30 ezer dinár alatti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasoknak kiszállított csomagok biztosítására. A járványhelyzet kezelésére összesen csaknem 10 millió dinárt fordított tavasszal a helyi vezetés. A nem tervezett költségek mellett azonban nagyobb gondot okozott az, hogy számos befektetés megvalósulását nehezítették meg az éppen érvényben levő korlátozások. Pozitívumként éltem meg azonban, hogy az esetek többségében csak a határidők kitolódásához vezettek a korlátozások, de nem hiúsították meg a tervezett célokat.

A jelenlegi helyzetben büszkék lehetnek magukra azok a községek, amelyekben a megvalósított befektetések meghaladták a tervezettek 25-30 százalékát: Temerin pedig közéjük tartozik – fejtette ki véleményét Pásztor Róbert. Kiemelte, hogy egyetlen olyan fontos projektum volt, amely az elmúlt évben nem valósult meg a településen.

– A 2020-as év folyamán a vélt és a valós tehetetlenségeket is rá lehetett fogni a világjárványra. Ezt főként azért mondom, mert a helyi VMSZ-képviselők szorgalmazása ellenére nem kezdődött el a szennyvíztisztító építése. Az évek folyamán többször is hangoztattuk, hogy településünk egy ökológiai bombán ül. Az infrastruktúrát illetően községünk már 30-40 évvel ezelőtt is a legfejlettebbek között volt Vajdaságban: a villany-, a vízvezeték- és a gázhálózat éppúgy elérte a legkisebb utcákat, mint ahogyan a leaszfaltozott utak. Egyedül a szennyvízelvezetés tekintetében maradtunk le. Akkor és később sem épült ki egységes hálózat, ami aztán hatalmas problémákhoz vezetett: csaknem 50 éve folyamatosan gyűlik a szennyvíz a település alatt. Végre adódott lehetőség ennek rendezésére, így jómagam és a helyi magyar képviselők is azon az állásponton voltunk, hogy a köztársasági forrásokból biztosított támogatásból el kellett volna kezdeni a munkálatokat.

Mint ismeretes, a tartományi forrásokból támogatott szenttamási, kishegyesi és topolyai berendezés mellett a temerini szennyvíztisztító megépítése köztársasági eszközökből valósulhat meg: a munkálatok három fázisára évenként 120 millió dinárt irányoztak elő az állami költségvetésből. A munkálatok megkezdéséhez szükséges első részlet még tavaly év elején megérkezett a helyi önkormányzat számlájára. A tervezett 440 millió dináros projektum megvalósulásához szükséges további, legkevesebb 80 millió dinárt ugyanakkor a helyi vezetés is elkülönítette.

– A szennyvíztisztítóra kapott támogatás és a munkálatok megkezdésére előirányzott célösszeg továbbra is az önkormányzat számláján van, és az idei költségvetés szerves részét képezi. Annak örülnénk a legjobban, ha a márciusra tervezett költségvetés-módosításra megérkezne a projektum támogatásának többi része is, így teljes összeggel rendelkeznénk a hatalmas befektetés megvalósításához. Reméljük, hogy az idén már nem szolgál olyan újabb meglepetésekkel az uralkodó járványhelyzet, amelyek ezeket a célokat veszélyeztetnék. Helyi szinten ugyanis olyan pozitív változásokat tapasztalok a községi vezetőségben, amelyekre a korábbiakban nem volt példa. Fiatalember a polgármesterünk, a csapatát pedig szintén olyan lendületes fiatalok alkotják, akik ambiciózus terveket fogalmaztak meg, és új energiákat fordítanak azok megvalósítására is. Bár nem tartozok már az ifjabbak közé, ez a fajta politizálás és ez a fajta községi vezetés számomra mindig is sokkal testközelibb volt, mint a folyamatos mérlegelésen és halasztáson alapuló döntések sora.

A képviselő-testület tapasztalt elnöke szerint az újítások egy sor tervdokumentáció kidolgozásán alapulnak. Céljuk ugyanis, hogy az eddig egy-egy településrészre vonatkozó tervek helyett községi szinten kidolgoztassák a csatornahálózat tervdokumentációját, de más fejlesztésekre vonatkozóan is teljes körű terveket dolgoztatnak ki. Magyarán: eddig csak arra készült tervrajz, amire pályázott az önkormányzat. A jövőben viszont minden tervezett fejlesztésre községi szintű tervdokumentációt készítenek, amelynek alapján a jövőben azonnal pályázni lehet az éppen megnyíló uniós, köztársasági vagy tartományi kiírásokon.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több fejlesztési területen kidolgozzuk a teljes körű tervdokumentációt, ugyanis enélkül ma már nem lehet eszközökhöz jutni. A különböző tervek és engedélyek kézben tartása elsősorban az olyan nagy értékű befektetések esetén fontos, amik meghaladják az önkormányzat költségvetési lehetőségeit. Az idei költségvetésből tehát 70 millió dinárt az előirányzott fejlesztések tervdokumentációinak kidolgozására fordítunk. Ezek közül kiemelném a Kókai Imre Általános Iskola udvarába tervezett multifunkcionális sportpálya kiépítéséhez szükséges terveket, illetve az iskola telepi épületének felújítását felvázoló dokumentumok kidolgozását. További 20 millió dinárt különítettünk el azoknak a terveknek a kidolgoztatására is, amelyek a még nem közzétett pályázatokon való érvényesülést biztosíthatják számunkra. Ebbe a tételbe építjük majd bele a zárdaként közismert épület felújításának és Magyar Házzá való átalakításának terveit, amennyiben az idén sikerül véglegesíteni a helyi egyházközösség által évekkel ezelőtt indítványozott vagyon-visszaszármaztatási eljárást.

Pásztortól megtudtuk, hogy a tervek kidolgozása mellett 2021-ben a befektetések megvalósítására összpontosít a községi vezetés: a költségvetési tételek 45 százaléka ugyanis fejlesztésekre vonatkozik.

– Az égető problémák minél gyorsabb megoldására törekszik a fiatal csapat. Ahogy már említettem, mindenekelőtt a szennyvíztisztító megépítését és a csatornahálózat további bővítését tűztük ki célul, de a Nyugati temetőben évek óta épülő kápolna befejezésére is előirányoztunk 6,3 millió dinárt. A megmaradt munkálatok ugyanis annyira szerteágazóak, hogy a tavaly kiírt egységes közbeszerzési pályázatra nem jelentkezett kivitelező, így az ünnepek után közvetlen megbízatásokkal kezdjük meg a véglegesítést: a harang kiöntését, a belső festést, a padok felállítását, illetve a hűtőház beszerelését is külön munkavállalóval végeztetjük el. Évek óta a költségvetés margójára kerül az első helyi közösségnek és a szociális központ székhelyéül szolgáló Ifjúsági Otthonnak a felújítása is. Az égetően szükséges munkálatok megkezdésére az idén 23,6 millió dinárt irányoztunk elő, 2022-ben pedig több mint 50 millió dinárt tervezünk költeni az egyébként műemlékvédelem alatt álló épület belső felújítására és tetőszerkezetének javítására. A magyar érdekeltségű projektek közül kiemelném még a Szent Rozália-plébániatemplom belső kivilágítására előirányzott 1,2 millió dináros tételt is, de költségvetési tételként szerepel az Illés-napi rendezvények megtartásához szükséges eszközök biztosítása is. Sikerült elintézni a Temerini Kertbarátkör által fenntartott Kertészlak tervezetlen bővítésének utólagos engedélyeztetését és a fennmeradási engedélyezés, azaz legalizáció költségtérítését is, de biztosítva vannak a magyar civil szervezetek és az egyházközösség működéséhez szükséges eszközök is.

Pásztor elmondta, hogy a magyar érdekeltségű költségvetési tételek mellett nagyobb összeg jut az idén a járeki óvoda bővítésére és az ottani helyi közösség épületének tatarozására, de a szőregi kultúrotthont is felújítják. Ingatlanvásárlást is terveznek a központi óvoda bővítésének céljából, de folytatják az utak és járdák felújítását, illetve a térfigyelő rendszerek felszerelését is. Az infrastrukturális projektumok megvalósulására ugyanis 135 millió dinárt irányozott elő erre az évre a község vezetősége – sorolta a képviselő-testület elnöke. Kiemelte, hogy 2020-ban csaknem 1 milliárd dinár költségvetésből gazdálkodhatott a temerini önkormányzat, az idén azonban csaknem 1,2 milliárdos összeg áll a rendelkezésére.

Szerző (Forrás)
Magyar SZó, Tóth D. Lívia
Ostale vesti