Skip to main content

A megszabott irányt követve

2020.05.30 - 09:10

A megszabott irányt követve

Czegledi Rudolf

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere a beruházások folytatását, a turizmus fejlesztését és a gazdaság ösztönzését tartja a legfontosabbnak

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere a VMSZ zentai önkormányzati listájának vezetője, akivel az elmúlt négy év munkájáról és a választási programjukról beszélgetve a legfontosabb irányvonalakat érintettük.

A VMSZ milyen programmal indul a zentai önkormányzati választásokon, és milyen célokat tűztek ki maguknak?

– A listánkra olyan elismert személyek kerültek, akik már többször bizonyították, hogy közösségileg elkötelezettek, akarnak és tudnak is tenni a közösségünk fejlődéséért, talpon maradásáért. A programunk fő célja, hogy annak a folytonosságát biztosítsuk, amit az elmúlt négy évben megvalósítottunk. Azokat a terveket, amelyeket elkészítettünk, azokat az elképzeléseket, amelyeket papírra vetettünk, és amelyek nagy részét különböző szinteken már jóváhagyták, a jövőben ezzel a csapattal meg is tudjuk valósítani.

Polgármesterként mindig fontosnak tartotta az intézmények és a civil szervezetek zavartalan működését. Ezt mennyiben sikerült megvalósítani, és hogyan tekint a jövőbe?

– A fejlesztéseknek csak akkor van értelmük, ha a meglévő szervezeteink, intézményeink működésének színvonalát tartani, javítani tudjuk. Erre is nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt négy évben, és a továbbiakban is így teszünk. Zentán nemcsak községi, hanem regionális jelentőségű intézmények is vannak, amelyek működését az önkormányzatnak maximálisan támogatnia kell, és erre is nagyon odafigyeltünk az elmúlt periódusban. A működésük folytonosságához biztosítanunk kell a feltételeket, ugyanakkor a munkájukhoz nagyobb beruházásokat is megvalósítottunk, gondoljunk csak az egészségházra, amely a múlt évig az önkormányzathoz tartozott, és tavaly került vissza a tartományhoz, viszont a támogatásunkat ugyanúgy megtartottuk, és meg is tartjuk, hiszen az egészségügynek jól kell működnie.

Zentán sok új rendezvényt útjára indítottak az utóbbi években, és a korábbiakat is megtartották, magasabb szintre emelték. Ezen a téren mire számíthatnak az elkövetkezőkben a zentaiak és a környékbeliek?

– Több olyan rendezvénnyel is gazdagodtunk, amelyek már nemcsak helyi szinten fontosak, hanem regionális jelentőségűvé nőtték ki magukat, sőt nemzetközi szinten is elismertek lettek. Ezek megtartása és fejlesztése ugyancsak fontos. A Művelődési Házunkon belül egy újabb közösségi teremmel gazdagodtunk az utóbbi időben, ugyanakkor a sportcsarnok előtt egy olyan területet alakítottunk ki, amely tömeges rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Természetesen a jövőben is szeretnénk megtartani a rendezvényeinket, és arra törekszünk, hogy minél magasabb színvonalra emeljük őket.

Milyen fejlesztéseket emelne ki az elmúlt évekből a kommunális infrastruktúra, az egészségügy, az oktatás és a sport terén, és milyen terveik vannak?

– A kommunális infrastruktúra területén a legfontosabb, hogy sikerült rendeznünk a távfűtés szolgáltatásának helyzetét. A csődbe ment cukorgyártól megvásároltuk a hővezetékrendszert, és állami támogatással hőerőtelepet építettünk. Ezt a rendszert tovább kell fejleszteni. Az oktatás terén két oktatási intézményünket sikerült teljes mértékben felújítani. Az egyik a gimnázium épülete, amely három középiskolának ad otthont, a másik pedig a Thurzó Lajos Általános Iskola, ahol a munkálatok most fejeződnek be. Az egészségügyben az egészségház felújításán kívül elértük, hogy a Zentai Közkórház felújítására elkészüljön a tervdokumentáció, és százmillión felüli értékben érkeztek olyan fontos berendezések, mint a CT, a laparoszkópos torony és sok más egészségügyi felszerelés. Ami a középületeinket illeti, jelentős számunkra, hogy folytatódott a városháza felújítása, és a Fő tér felől az épület kétharmad része elkészült. A vallási objektumaink esetében is nagy előrelépés történt, hiszen a Kis Szent Teréz-emléktemplomot befejeztük, ugyanakkor egy nemzetközi pályázaton sikerült támogatást nyernünk a Jézus Szíve-templom felújítási munkálatainak a megkezdésére is. Ebben az időszakban történtek vízvezeték-felújítások, tovább építettük a csatornahálózatot, utakat aszfaltoztunk. Kiemelten fontos, hogy a végéhez közeledik a Szabadka–Zenta vasútvonal felújítása, és ezek után a korábbi 20 km/h átlagsebesség helyett 80 km/h átlagsebességgel tud majd haladni a személyvonat, a teherfogalom esetében pedig megnő a pálya teherbírása. A folyamatban lévő fejlesztéseknél el kell mondani, hogy a napokban közbeszerzési eljárást írunk ki új ivóvízkút fúrására a déli kútmezőn, amivel biztonságosabbá tesszük a város ivóvízellátását. Hamarosan megérkezik a kútmezőnkre egy pilotberendezés, amelynek a 3–6 hónapig történő működése után befejeződik a város ivóvízellátására irányuló hatástanulmány kidolgozása, és ez alapján készülnek majd el a fő tervek egy ivóvízgyár kiépítésére. Kiemelném, hogy ebben a koncepcióban a városi kútmezőkről és a városi vízgyárból fog történni Felsőhegy ivóvízellátása is. Ami a falvakat illeti, rövidesen megkezdődik még egy ivóvízkút fúrása Tornyoson, ami szintén a jobb vízellátást szolgálja majd. Terveink között szerepel a fennmaradt csatornahálózat befejezése, ehhez az összes tervdokumentációt elkészítettük, és miután készen leszünk a csatornázással, a város utcáinak aszfaltozására fogunk koncentrálni. Ahogy említettem, fontos volt a távhővezeték jogi státusának rendezése, hiszen a cukorgyáré volt, és mivel a hővezeték is átkerült önkormányzati tulajdonba, sikerült a Német Fejlesztési Bank és a szerbiai energetikai minisztérium közös pályázati projektjének ötödik fázisába bekapcsolódnunk, ami valószínűleg nagyon jó hitelkeretet biztosít majd a városi távhővezeték felújítására. Azért tudunk csak az ötödik pályázati kiírásban részt venni, mert nem volt a tulajdonunkban a hővezeték, ezért is volt fontos rendezni ezt az ügyet, így ez is jelentős beruházás lesz az elkövetkező periódusban. A vasút infrastruktúrarészlegével megbeszélést kezdtünk az ügyben, hogy a vasútállomáson létrehozzunk egy közös vasúti és autóbusz-állomást, -megállót, vagyis, hogy az autóbusz-állomásunk átköltözzön oda. A kórház felújítási munkálatainak elkezdését is a következő periódusra tervezzük, és az előzetes számítások szerint kb. egymilliárd dinár nagyságrendű felújítás fog megvalósulni. Az idősek otthonának építési munkálatai is hamarosan megkezdődnek, csak a járványügyi helyzet miatt szüneteltetik az indítását, de bízunk benne, hogy mielőbb megindulhatnak a munkálatok. A sport területén a jelenlegi legnagyobb tervünk a vízilabda-akadémia létrehozása két medence kiépítésével. Ez magában foglalja a már meglévő fekete medence felújítását és egy új medence kiépítését. A fekete medence felújítására kivitelezési tervekkel rendelkezünk, és fontos, hogy az akadémiához egy kollégiumi bővítés is hozzájárul, ami a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kollégiumának a bővítését is jelenti.

Ezáltal a termálvizet is hasznosítanánk, hiszen ennek a két medencének és a meglévő fedettnek is a fűtését és részbeni vízellátását, valamint a víz fűtését is a termálvízzel oldanánk meg. Az elmúlt időszakban a TSC-nek köszönhetően a labdarúgó-stadionban jelentős felújítások történtek, és a következő lépés, hogy az atlétikapályát felújítsuk, hiszen Zentán az atlétikának is nagy hagyománya van. Jelenleg ezen a pályán nem lehet rangos versenyeket tartani, így a szerbiai atlétikai szövetség támogatásával elkészült egy kivitelezési tervdokumentáció, és reméljük, hogy a következő periódusban a felújítás is megvalósul. A városháza épületének szépítése is folytatódik, a Fő tér felőli homlokzat harmadik részének felújítására hamarosan kiírjuk a közbeszerzést, és belátható időn belül el is kezdődnek a munkálatok. Utána még a nyílászázók cseréje marad, valamint a torony homlokzatának és nyílászáróinak a felújítása.

A vallási objektumokat illetően milyen előrelépésekre számíthatunk?

– Négy egyházi objektum felújítását és kiépítését is tervezzük. Az egyik a kis zsinagóga, amelynél az a célunk, hogy a külsejét eredeti állapotába állítsuk vissza, belülről pedig kulturális tartalommal töltsük meg. Egyik részében a zentai zsidóság történetét mutatnánk be, a másikban pedig kiállításokat, koncerteket tartanánk. Folytatjuk a Jézus Szíve-templom felújítását, Bogarason befejezzük a templomépítést, Tornyoson pedig szintén a templom teljes felújítását tervezzük.

A turizmusba sokat fektettek az utóbbi években. Mi várható a közeljövőben?

– A turizmus terén is komoly előrelépések történtek. A zentai csata brand kialakítása nagyon fontos volt, és erre építkezhetünk. A városháza tornyában szeretnénk fejleszteni a csatához kapcsolódó látogatási tereket. Jelenleg a feljáró ablakainak vitrázskidolgozása indult meg, ugyanakkor a zentai csata emlékhelyének bővítését is előirányoztuk egy emlékparkkal és egy látogatói központ kialakításával. Az elmúlt periódusban sikerült a Tiszán lévő folyami útvonalat kihelyezni a két hídláb közé (korábban az első hídláb és a rakpart között volt), és ezzel a zentai rakpartot hasznosítani tudjuk. Ezek után úszó járművek tudnak itt kikötni, kikötőt építhetünk, vagy vendéglátóipari objektumot telepíthetünk a Tiszára. Erre vonatkozóan tervdokumentáció készült, és valószínűleg a következő évben a kivitelezés is megkezdődik. Ez a rakpartnak a Jovan Đorđević és a Stevan Sremac utca közötti szakaszára vonatkozik. Ez fontos része lesz a turisztikai hajózás megindításának a Tiszán.

A gazdaságban milyen előrelépések várhatóak?

– Az ipari park ügyében egy vagyon-visszaszármaztatási perben voltunk, ugyanis az örökösök kérték vissza a kendergyár területét, de mi vitattuk ennek jogosságát, hiszen az önkormányzat ezt az államtól vásárolta meg a csődeljárásban lévő kendergyártól, és ott befektetéseket hajtott végre. Az eljárás a végéhez ért, és bízunk benne, hogy azok a cégek, amelyek eddig érdeklődtek zentai telephely nyitása ügyében, azok továbbra is érdekeltek maradnak, és új beruházások kezdődnek, amelyekkel sikerül bővíteni a munkalehetőséget Zentán.

Kevés község törődik a környezetvédelemmel. Zenta a tavasszal részese volt egy nagyobb fásítási programnak. Ezen a téren milyen lépések várhatók?

Két fontos irányba szeretnénk előrelépni, mégpedig a hulladékkezelés, valamint az erdősítés terén. Az idei évtől kezdve Zenta kommunális hulladékát már a regionális szeméttelepre szállítják, viszont a nem kommunális hulladék elhelyezését és az egész hulladékkezelés megoldását szeretnénk előkészíteni, valamint el kell végeznünk az eddig használt hulladéktároló revitalizációját. Zenta környékén kevés a fásított terület, és ennek javítása érdekében a múlt évben már megtettük a kezdő lépéseket, hiszen Zenta volt azon hét község egyike, amelyek a szerbiai környezetvédelmi minisztériumnál támogatást nyertek erdő telepítésére, aminek köszönhetően másfél hektár területet fásítottunk a Rétben, és ezt is szeretnénk folytatni. A Rétbe továbbá egy harmincvalahány hektáros víztározó tó kiépítését is tervezzük, amivel az ott található öntözőkanálisok vízellátását tudnánk biztosítani. Ez a tó rekreációs célokat is szolgálna, ugyanakkor élővilágot is biztosítanánk vele.

A választások után kikben lát potenciális koalíciós partnert?

– A választási eredményektől függ, kivel kötünk koalíciót, de csak azokkal tudunk koalíciót működtetni, akik a fentebb felsorolt fejlesztéseket, terveket fel tudják vállalni, akik ezeket az értékrendeket képviselik. Bízom benne, hogy a VMSZ megmarad vezető szerepben a zentai önkormányzatban, és a jövőben is meghatározó erő lesz. 

 

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, hhá (Fotó: Herédi Krisztián)
Ostale vesti