Skip to main content

Meg kell oldani Vajdaság pénzelését

2012.04.13 - 00:00

Meg kell oldani Vajdaság pénzelését

A közelgő választások előtt Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasáig parlamenti képviselőjével beszélgettünk elvárásaikról, a pártot ért bírálatokról és a lehetséges koalíciókról.

Mit vár a VMSZ a választásoktól?

- A magyar érdekvédelem megerősödését várom ezektől a választásoktól. Az elmúlt hetekben rengeteg településen jártunk, és azt tapasztaltuk, hogy mindenhol jó a hangulat, az emberek érzik annak a fontosságát, hogy részt vegyenek a választásokon, és azt a pártot támogassák, amely az elmúlt mandátumban azt bizonyította, hogy ugyan nem tud minden esetben sikert elérni, de állhatatosan és megingathatatlanul képviseli a magyar érdekeket, a vajdasági, a helyi, és regionális érdekeket. Az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy a VMSZ volt ez a párt tartományi és köztársasáig szinten is.

A választások után, mely törvények módosítási javaslatára helyeznék a hangsúlyt?

- Azt gondolom, hogy a Vajdaság pénzeléséről szóló törvény elfogadása a legfontosabb. Az elmúlt öt évben, amióta ez az alkotmány hatályban van, hatvankét milliárd dinárt vettek ki a vajdaságiak zsebéből, mintegy hatszáz millió eurót. Ebből a pénzből 700 kilométernyi regionális utat lehetett volna kiépíteni, vagy pedig 10 ezer kilométernyi vízvezeték-hálózatot, ötezer kilométernyi szennyvízcsatorna-hálózatot, 110 újvidéki Európa kollégiumhoz hasonló méretű diákotthont, húsz kórházat. Ezek a számok kitűnően szemléltetik azt, hogy az életminőség szempontjából igen fontos infrastruktúra-építés milyen komoly nehézségekbe ütközött annak köszönhetően, hogy Vajdaság pénzelése nincs megoldva, illetve, hogy a belgrádi kormány nem tartja tiszteletben az alkotmányt. Annak érdekében, hogy ne kelljen minden költségvetési szavazást megelőzően alkudozni, és azt követelni, ami egyébként is jár nekünk, fontos lenne, hogy a Vajdaság pénzeléséről szóló törvényt elfogadják. Ezen kívül pedig azt gondolom, hogy a közbiztonság helyzete a legégetőbb probléma, nemcsak Péterrévén, Bácsföldváron és Csantavéren, hanem az összes vajdasági településen. Éppen ezért ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a kis értékű lopások alsó értékhatára 15 ezer dinárról 3000-5000 dinárra csökkenjen. Ezen kívül azt fogjuk javasolni, hogy az ettől alacsonyabb értékű lopás hivatalból üldözendő szabálysértés legyen. Ezen kívül a bírósági hálózatot kell módosítani, a bíróságok székhelyéről szóló törvényt kell módosítani. Mi azt szeretnénk, ha Zentán, Topolyán és Óbecsén működne önálló bíróság.

Miért nem támogatják föltétel nélkül a Vajdaság köztársasági státusára vonatkozó kezdeményezést. Miért került bele az állásfoglalásba az, hogy a VMSZ a széleskörű autonómiát támogatná?

- Azért mert nem tartjuk realisztikus elképzelésnek. Egy demagóg elképzelésnek tartjuk, egy olyan elképzelésnek, amelynek nincsenek reális alapjai, hiszen Szerbia sosem volt szövetségi állam. Jugoszlávia igen, de az egy teljesen más történet. Szerbia föderalizációjának nincsenek meg a történelmi alapjai. Ugyanakkor a mi álláspontunk 1994-től változatlan: azt szeretnénk, ha Vajdaság széleskörű autonómiával rendelkezne Szerbián belül. Ez azt jelentené, hogy önálló törvényhozói, végrehajtói és részleges bírósági hatáskörei lennének. Ezen kívül önálló vagyonnal és eredeti bevétellel kell rendelkeznie, valamit bővíteni kell a hatásköröket is. Amennyiben ezt el tudnánk érni, azt gondolom, elégedettek lehetnénk Vajdaság státusával az alkotmányos rendszeren belül.

Öt magyar párt verseng a szavazatokért. Önök miért zárták ki azt, hogy a kisebb pártokkal karöltve szerepeljenek a választási listákon?

- Ami a többi magyar pártot illeti, egyrészt sohasem szerettünk volna szélsőséges pártokkal együttműködni. Ezen kívül nem tudunk együttműködni olyan pártokkal, amelyek kizárólag azzal foglalkoztak az elmúlt négy évben, hogy destruktív kritikával éljenek a VMSZ minden lépését illetően. Nem hiszem, hogy együtt kellene működni egy olyan párttal például, amely felelőtlen módon támogatja a polgárőrséghez hasonló szervezetek megalakulását. Ezt az elképzelést veszélyes elképzelésnek tartjuk. Ugyanakkor azt sem tudjuk elképzelni, hogy olyan párttal működjünk együtt, amely diszkrimináció vádjával följelentette a Magyar Nemzeti Tanácsot, mert kizárólag magyar egyetemista fiataloknak ad ösztöndíjat, és kizárja a támogatásból a nem magyar nemzetiségűeket. Ha az MNT-ről beszélünk, akkor szerintem egyértelmű, hogy a magukat magyarnak valló fiatalokat kell támogatnia.
Ennek ellenére nem úgy látom, hogy a VMSZ önállóan indul a választásokon, hiszen a programunk definiálási folyamatában mintegy ötszáz civil szervezet képviselőjével egyeztettünk, ezen kívül pedig megbeszéléseket folytattunk a három történelmi egyházunk négy püspökével is.

Számos bírálat érte a VMSZ-t, hogy Magyarország miniszterelnökének a segítségével kampányol.

- Azt gondolom, hogy teljes mértékben érthetetlen, hogy a magyar médiumokban miért merül föl ez a kérdés. Ha a szerb nyelven megjelenő médiumok ezt nem értik, az még elfogadható, de magyar médiumok esetében nem igazán értem a kérdést. A Fidesznek és a VMSZ-nek hosszú évekre visszanyúló stratégiai együttműködése van. Az elmúlt években a Fidesz magas rangú tisztségviselői részt vettek a kampányban. Németh Zsolt is elmondta néhány nappal ezelőtt vajdasági látogatása során, hogy a Fidesznek és a magyar kormánynak az az érdeke, hogy erős magyar érdekképviselet működjön Szerbiában köztársasági, tartományi, és helyi szinteken. Tetszik ez valakinek, vagy nem, jelen pillanatban ezt kizárólag a VMSZ-re történő szavazással lehet a szerbiai politikai palettán biztosítani.

A választások után kivel képzelhető el koalíció, és kit zárnak ki teljes mértékben az együttműködésből?

- Már ebben a pillanatban világos választ lehet adni erre a kérdésre. A VMSZ a Demokrata Párt köré csoportosuló pártokkal működik majd együtt a választásokat követően is. Kizárólag a Demokrata Párt által fémjelzett kormánykoalícióban vagyunk hajlandóak szerepet vállalni. De erre sem vagyunk készen mindenáron. Csak abban az esetben leszünk a kormánykoalíciót alkotó szövetségnek a része, amennyiben a programunk legfontosabb elemeiről megegyezésre tudunk jutni Borisz Tadićtyal, illetve a Demokrata Párttal. Ezek a legfontosabb célkitűzések pedig Vajdaság autonómiájához, a magyar ügyekhez, és a mezőgazdaság megfelelő támogatásához kapcsolódnak.
Teljes mértékben kizárom a választás utáni együttműködést köztársasági, vagy tartományi szinten a Szerb Haladó Párttal. Ugyanakkor, amennyiben a Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt alakít kormányt az elkövetkező időszakban, akkor egészen biztosan a VMSZ ellenzékben fog lenni.

Számítanak-e más nemzetiségűek szavazataira?

- Elsősorban a magyarok szavazataira számítunk, hiszen megmaradunk magyar pártnak, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy annak a normális Szerbiának a képe, amelyet mi fölkínálunk a programunkban, vonzó lehet más nemzetiségűek számára is. Gyakran mondjuk azt, hogy ami jó a vajdasági magyaroknak, az jó a velünk együtt élőknek is. Azt gondoljuk, hogy van reális alapja annak, hogy számítsunk a szerb nemzetiségűek és mások szavazataira is, elsősorban azokéra, akik számára az európai integráció, a vajdasági érdekek, a mezőgazdaság fontosak. A kampányban elég sok szerb nyelvű tévészereplésre van alkalmunk. Németh Zsolt a napokban szerb nyelvű lakossági fórumot tartott Belgrádban mintegy harminc érdeklődő előtt. Úgy gondolom, hogy az üzeneteink eljuthatnak a nem magyarokhoz is.

Vajdaság Ma

Ostale vesti