Skip to main content

Opštinski Odbor Kovačica

Predsednik: Horti László

Mesni odbor Kovačica I.
Predsednik: Kalánka Judit

Mesni odbor Kovačica II.
Predsednik: Lálity Urbán Emese