Skip to main content

Opštinski Odbor Novi Kneževac

Predsednik: Újhelyi Nándor

Mesni odbor Majdan - Rabe
Predsednik: Makra Ervin

Mesni odbor Banatsko Aranđelovo
Predsednik: Márta Zoltán

Mesni odbor Novi Kneževac
Predsednik: Ótott Róbert

Mesni odbor Srpski Krstur - Đala
Predsednik: Kardos András