Skip to main content

Opštinski Odbor Bačka Topola

Predsednik: Fremond Árpád

Mesni odbor Bajša
Predsednik: Plohl Edvin

Mesni odbor Stara Moravica
Predsednik: Fazekas Róbert

Mesni odbor Bagremovo 
Predsednik: Kelemen Arnold

Mesni odbor Gunaroš
Predsednik: Kovács Viktor

Mesni odbor Kavilo
Predsednik: Balázs Szabolcs

Mesni odbor Pačir
Predsednik: Szabolcski Szabolcs

Mesni odbor Pobeda
Predsednik: Keresztes Andrea

Mesni odbor Bačka Topola 
Predsednik: Tomik Nimród

Mesni odbor Novo Orahovo
Predsednik: Fekecs József

Mesni Odbor Bogaraš - Bačka Topola
Predsednik: Fűzéresi Angéla