Skip to main content

Opštinski Odbor Kikinda

Predsednik: Talpai Sándor

Mesni odbor Rusko Selo
Predsednik: Ördög Judit

Mesni odbor Mokrin
Predsednik: Zsivko Mihály

Mesni odbor Kikinda
Predsednik: Komarek Magdolna

Mesni odbor Sajan
Predsednik: Süli Nándor

Mesni odbor Banatska Topola
Predsednik: Kiss Szilárd