Skip to main content

Naši ciljevi

Ciljevi 2023-2027.  

 • Insistiramo na primeni strožije kaznene politike prema svim učesnicima u lancu krijumčarenja ilegalnih migranata
 • Branimo neprikosnoveno pravo na vlastiti stav i pravo na nacionalni suverenitet, jer odustajanje od zaštite suvereniteta neminovno ugrožava nacionalnu bezbednost; 
 • Podržavamo politike poštovanja i jednakog vrednovanja prava glasa svake države članice EU uključujući i pravo država kandidata da pod određenim uslovima učestvuju u procesu donošenja odluka; 
 • Podržavamo ciljeve koji vode ka reformisanju i demokratizaciji EU, njenom približavanju građanima i ispunjavanju njihovih očekivanja;
 • Zalagaćemo se za pravednije vrednovanje napretka Srbije u sprovedenim reformama u procesu pristupanja EU, za ubrzanje i predvidivost procesa pristupanja;
 • Radimo na što skorijem okončanju procesa prekategorizacije prelaza Hercegszántó – Bački Breg i otvaranju ovog prelaza za teški teretni saobraćaj;  
 • Zalažemo se za produženje radnog vremena graničnih prelaza koji rade u režimu 7-19, ne samo u letnjim špicevima već tokom cele godine; 
 • Posebno se zalažemo za izgradnju ili završetak izgradnje prečistača otpadnih voda, sanaciju zagađenog toka Krivaje; završetak izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi i Zrenjaninu, kao i rekonstrukciju mreže i izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Novom Kneževcu, Senti, Adi, Bečeju, Čoki; 
 • Insistiramo na završetku izgradnje kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Bečeju, Senti, kao i Subotici, Paliću, Čantaviru i Bajmoku; 
 • Nastavljamo da radimo na projektima rekonstrukcije regionalnih pruga na teritoriji AP Vojvodine: pruge Subotica – Senta, završetak rekonstrukcije pruge od Kikinde do Zrenjanina; uspostavljanje ponovnog putničkog železničkog saobraćaja Pančevo-Zrenjanin-Subotica;
 • Insistiramo da prioritetni projekti rekonstrukcije državnih puteva u odgovarajućoj srazmeri budu realizovani na području AP Vojvodine; 
 • Insistiramo da doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje poljoprivrednika budu pravedniji; 
 • Nastavljamo da blagovremeno reagujemo i štitimo Ustavom, međunarodnim konvencijama i zakonom garantovana prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina;  
 • Nastavljamo da se borimo za delotvorno predstavljanje, srazmernu zastupljenost i efikasnu participaciju pripadnika mađarske nacionalne zajednice u svim oblastima javnog, kulturnog, privrednog i političkog života; 
 • U procesu sledeće revizije Ustava zalažemo se da se zakonom koji ima status ustavnog zakona reguliše uživanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i da se preciznije reguliše položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina u pravnom i političkom sistemu; 
 • Insistiramo da se okončaju započeti procesi delimičnog prenosa osnivačkih prava ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja koje su od posebnog značaja za obrazovanje na mađarskom jeziku i kulturnih ustanova od izuzetnog značaja za mađarsku nacionalnu manjinu, na Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine; 
 • Radimo na tome da zakoni koji regulišu pitanja nadležnosti i finansiranja AP Vojvodine treba da imaju status ustavnog zakona, da se Ustavom garantuje veći broj izvornih nadležnosti i da se precizno utvrde izvori finansiranja AP Vojvodine; 
 • Potrebno je preciznije uređivanje pravnog statusa mesnih zajednica i izgradnja široke mreže javnih službi i servisa dostupnih građanima na nivou malih naselja i lokalnih samouprava.  

Za našeg predsednika, za našu zajednicu, za budućnost!