Skip to main content

Izborni program Saveza vojvođanskih Mađara (2020-2024)

Savez vojvođanskih Mađara je snaga koja okuplja i ujedinjuje dosledno vođena načelom da se prosperitet mađarske zajednice može braniti samo snagom zajedništva. Solidarna zajednica meru svog uspeha traži u poštovanju svakog svog pripadnika i u obezbeđivanju konkurentnih plata. I zbog toga je prava mera naše zajedničke snage pojedinac koji živi život dostojan čoveka. I zbog toga je mera zajedničkog uspeha mađarske nacionalne zajednice sposobnost da odgovornom politikom zadržimo vredne, talentovane, stručne ljude, a na korist zajednice i radost njihovih porodica. I zbog toga se mera naše političke odgovornosti ogleda u zalaganju za politiku delotvornog predstavljanja, srazmerne zastupljenosti i efikasne participacije pripadnika mađarske nacionalne zajednice u svim oblastima javnog, kulturnog, privrednog i političkog života. Samo se udruženi možemo izboriti za pravo na život u bezbednoj i sigurnoj zajednici. 

 

Savez vojvođanskih Mađara je snaga koja u AP Vojvodini gradi prosperitetnu zajednicu ravnopravnih građana, izvesnosti i nade. Treća decenija 21. veka traži odgovore na nove globalne izazove, klimatske promene i ilegalne migracije, zahteva kreiranje nove evropske politike.

 

  1. Regionalna samouprava i funkcionalna decentralizacija 

 

Politika Saveza vojvođanskih Mađara u poslednjih dve i po decenije ne odstupa od temeljnih principa: mera odanosti državi u kojoj živimo je zalaganje za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, dovršenje procesa demokratske konsolidacije i jačanje vladavine prava, a  mera odanosti svom zavičaju je zalaganje za široku autonomiju AP Vojvodine, da zakoni koji regulišu pitanja nadležnosti i finansiranja AP Vojvodine imaju status ustavnog zakona, da se Ustavom garantuje veći broj izvornih nadležnosti i da se precizno utvrde izvori finansiranja AP Vojvodine. 

SVM se zalaže za izgradnju široke mreže javnih službi i servisa dostupnih građanima, u što je moguće većem broju manjih naselja ne samo zbog efikasnosti dobre uprave već i zbog obezbeđivanja kvaliteta života građana.  

 Učinićemo sve u interesu zaštite autentičnog graditeljskog nasleđa gradova i manjih naseljenih mesta i smatramo da ta naša težnja nije u suprotnosti sa privrednim i sveukupnim razvojem. 

SVM će se zalagati za preciznije uređivanje pravnog statusa mesnih zajednica (regulisanje nadležnosti ikriterijumi za dodelu sredstava) kako bi se omogućilo što većem broju građana da se uključe u proces donošenja odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta svakodnevnog života njihove lokalne zajednice. 

  1. Evropske integracije 

Zalagaćemo se za ubrzanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, konsolidaciju demokratskih institucija i jačanje vladavine prava, efikasnije usklađivanje sa korpusom evropskih pravnih tekovina, zaštitu temeljnih prava i sloboda i posebno ekonomske reforme koje će većem broju naših kompanija omogućiti izlazak na tržište EU i zaustaviti odlazak radno sposobnog stanovništva. Očekujemo da će nova metodologija vratiti kredibilitet politici proširenja, odnosno da će učiniti verodostojnom perspektivu članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, da će se mnogo pravednije vrednovati do sada postignuti rezultati kroz intenziviranje dinamike otvaranja pregovaračkih poglavlja, ubrzati proces pristupanja i učiniti ga predvidivim, a izuzetno značajan segment predstavlja i finansijska podrška, kako bi se započete reforme uspešno privele kraju.   

Nastavićemo intenzivnu saradnju i uspešno apliciranje za projekte međuregionalne prekogranične saradnje, a posebno će se za strateški poziv INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2021-2027. definisati prioriteti i mogućnosti saradnje u skladu sa potrebama lokalnih aktera. Za nas je ovo od izuzetnog značaja ne samo jer se radi o pripremi korišćenja strukturnih fondova koji će biti na raspolaganju kada Srbija postane punopravna članica EU, već i o svojevrsnom doprinosu dobrosusedskim odnosima dveju zemalja. 

Ohrabreni rezultatima Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina iz 2016. godine, zalagaćemo se za donošenje i sprovođenje novog manjinskog akcionog plana za naredni period. 

Insistiraćemo na ubrzanju procesa restitucije, posebno kada je reč o povraćaju poljoprivrednog zemljišta i povraćaju imovine crkvama i verskim zajednicama, a u skladu sa Poglavljem 23, poštujući načelo zaštite imovinskih prava i pravične naknade.

  1. Ilegalne migracije i bezbednost

SVM će insistirati na garanciji bezbednosti državljana Republike Srbije i na zaštiti južne granice zemlje kako bi se onemogućili ilegalni ulasci. U saradnji sa Vladom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom odbrane, Komesarijatom za izbeglice i migracije i  jedinicama lokalnih samouprava, zahtevaćemo značajnije prisustvo policije  u cilju garantovanja bezbednosti lokalnog stanovništva u svim naseljima gde se ilegalni migranti nalaze. Potrebno je obezbediti efikasniju i veću podršku ovim opštinama i mesnim zajednicama, ali i značajno povećati broj osoblja i opremu lokalne policije, jer je to preduslov za održavanje konstantnog i prihvatljivog nivoa javne bezbednosti, što se može postići samo 24-časovnim dežurstvom. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova moraju redovno kontrolisati kretanje migranatakoji putuju bez ikakvog zvaničnog dokaza o njihovom identitetu ili zdravstvenom stanju. S obzirom na činjenicu da ilegalni migranti koji stižu u zemlju nemaju dokumente koji potvrđuju njihovo zdravstveno stanje, u kontrolu bi trebalo da budu uključene i zdravstvene ustanove. To bi trebalo prvo uraditi na južnoj granici zemlje, ali bi redovne kontrole takođe trebalo obavljati i u unutrašnjim delovima Srbije. Stalna zaštita granice mora se povećati i u svim pograničnim naseljima u Vojvodini. Odlučno se protivimo tome da ilegalni migranti žive u našim gradovima i selima, da tu podižu šatore, kao i da napuštaju predviđene prihvatne centre prema svojoj slobodnoj volji. 

SVM je jedina stranka koja je ovu temu na odgovoran način učinila predmetom javnog govora i skrenula pažnju vlasti na efikasnije rešavanje ovog problema. Tražimoda se protiv onih koji ilegalno borave u zemlji pokrene postupak. Neophodno je garantovati bezbednost naših građana i zaštitu njihove svojine u skladu sa odredbama ustava. Naši dosadašnji nastupi su doduše rezultirali određenim reakcijama Vlade, ali za nas je najveća potvrda uspeha našeg rada kada ljudima pogođenim talasom izbeglica ponovo vratimo osećaj sigurnosti.

 

  1. Infrastruktura, privredni razvoj i kohezija zajednice

 

Insistiraćemo da se prilikom određivanja područja i granica upravnih okruga, reorganizacije državnih institucija (Republički geodetski zavod) kao i razvojnih oblasti vodi računa o prostornoj, saobraćajnoj, privrednoj ili drugoj povezanosti, kao što smo učinili i usvojenim amandmanom na predlog zakona, kojim je SVM omogućio obrazovanje regionalnih privrednih komora i za područje više opština, čije teritorije pripadaju različitim upravnim okruzima.  

Završićemo izgradnju železničke pruge koridora Beograd-Budimpešta i rekonstrukciju pruge Subotica-Segedin na teritoriji Republike Srbije, radićemo na pronalaženju finansijskih izvora za realizaciju deonice pruge Subotica-Baja. Završićemo rekonstrukciju i dogradnju graničnog prelaza Horgoš, insistiraćemo na povećanju kapaciteta na drugim graničnim prelazima, kao i na produženju radnog vremena graničnih prelaza koji sada rade u režimu 7-19 časova. Zalažemo se za završetak izgradnje dva nadvožnjaka na Pačirskom i Kelebijskom – Meljkutskom putu na Y kraku. Insistiraćemo na izgradnji putnog pravca Subotica-Senta, kao i na izgradnji neophodnih zaobilaznica (Kanjiža, Senta, Temerin); kao i za obnavljanje državnog puta Bačka Topola-Mali Iđoš-Srbobran, deonice državnog puta Banatasko Aranđelovo-Crna Bara. Neophodna je izgradnja puta od Bezdana do Bačkog Brega sa ciljem da se omogući otvaranje ovog prelaza za teški teretni saobraćaj. Zalagaćemo se za izgradnju infrastrukture industrijskih zona: saobraćajnica, pristupnih puteva, rasvete. Nastavićemo sa radom na izgradnji prečistača otpadnih voda u Bačkoj Topoli, kao i sanaciji zagađenog toka Krivaje, izgradnji prečistača otpadnih voda u Malom Iđošu i Srbobranu, postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi, kao i u opštinama potiske regije. Izgradnja kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli i na Paliću je značajna zbog zaštite od zagađenja naših voda, kako Bačkotopolskog, tako i Palićkog i Ludoškog jezera, kao i očuvanja biodiverziteta. Založićemo se za izgradnju nove prevodnice na Tisi kod Novog Bečeja. Posebnu pažnju ćemo posvetiti izgradnji i obnovi vodovodne i  kanalizacione mreže, asfaltiranju ulica i izgradnji biciklističkih staza. Nastavićemo aktivnosti na izgradnji WellnessSpa centra sa Akva parkom na Paliću i na završetku izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici. Zalagaćemo se za održavanje lokalnih i regionalnih pruga. Posebnu pažnju ćemo posvetiti radovima na projektu automatizacije protivgradnog sistema za radarske centre „Bajša" i „Samoš". Založićemo se, da se za održavanje, popravke i izgradnju puteva na području AP Vojvodine izdvoji minimum 20% sredstava od ukupnog godišnjeg iznosa planiranog za rad i poslovanje JP „Putevi Srbije“, da prioritetni projekti rekonstrukcije državnih puteva u odgovarajućoj srazmeri budu realizovani na području AP Vojvodine. Izgradnju lokalnih puteva u okviru investicionog programa „Srbija 2025“ vidimo kao novu šansu.

Učinićemo sve da se životni standard naših građana, uključujući i njihove plate konstantno povećava kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi.   

Strategijom teritorijalnog i ekonomskog razvoja vojvođanske mađarske zajednice kroz projekte fondacije Prosperitati planira se, i u drugom ciklusu 2019-2022, nastavak podrške poljoprivrednim gazdinstvima, malim i srednjim preduzećima, posebno u oblastima poljoprivredne prerađivačke industrije i promocije i razvoja Vojvodine kao turističkog brenda, a sa ciljem otvaranja novih radnih mesta i stvaranja ekonomskih pretpostavki za zaustavljanje odliva u inostranstvo.Vlada Mađarske će u drugom ciklusu obezbediti gotovo dvostruko veći iznos bespovratnih sredstava. Posebna pažnja će biti posvećena nastavku podrške mladim bračnim parovima da kupovinom kuća i okućnica nastave da žive i rade u zavičaju, kao i  inovacijama u proizvodnim delatnostima.Projekti Prosperitati će biti realizovani u svim mestima u kojima žive vojvođanski Mađari. 

Potrebno je stvoriti sve uslove koji su neophodni omladini za ostvarivanje njihovih ciljeva. Sa podrškom nevladinih organizacija nastavljamo da stvaramo mogućnosti za ostvarivanje njihovih zamisli.  

 

  1. Manjinska pitanja

 

U procesu ustavne revizije zalagaćemo se da se zakonom koji ima status ustavnog zakona reguliše uživanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i da se preciznije reguliše položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina u pravnom i političkom sistemu. 

Nastavićemo da se zalažemo za punu primenu izmenjenih i unapređenih zakona u oblasti individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u kulturi, obrazovanju, informisanju i službenoj upotrebi jezika i za usklađenje ostalih zakona sa odredbama o individualnim i kolektivnim pravima nacionalnih manjina u njima; za punu primenu zakonom propisanih afirmativnih mera za efikasno učešće pripadnika nacionalnih manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i u javnim poslovima, do postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Posebnu pažnju ćemo posvetiti analizi stanja u cilju utvrđivanja kriterijuma i merila za propisivanje odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u pojedinim delovima javnog sektora. 

Zalagaćemo se za obrazovanje školske uprave sa sedištem u Subotici, kao organizacione jedinice van sedišta nadležnog ministarstva za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Ada, Senta i Kanjiža. 

Nastavićemo aktivnosti utvrđivanja posebnih kriterijuma za odobravanje otvaranja odeljenja sa malim brojem učenika na jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa afirmativnim merama. Zalagaćemo se da se okončaju započeti procesi delimičnog prenosa osnivačkih prava osnovnih škola u kojima se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje isključivo na mađarskom jeziku i kulturnih ustanova od izuzetnog značaja za mađarsku nacionalnu manjinu, na Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine. 

Nastaviće se aktivnosti na blagovremenom obezbeđivanju dovoljnog broja udžbenika na mađarskom nastavnom jeziku, planova i programa nastave od posebnog značaja za nacionalne manjine. 

Insistiraćemo na doslednoj primeni Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

Nastavićemo da podržavamo kulturne ustanove, kulturno-umetnička društva, odnosno manifestacije i festivale.

 

  1. Zaštita životne sredine

 

Zalagaćemo se za dalje razvijanje sistema monitoringa kvaliteta vazduha kako bi se izgradila što šira mreža mernih stanica i mernih mesta koji će pratiti kvalitet vazduha. Zaštita životne sredine zahteva rešavanje problema odlaganja čvrstog otpada shodno ekološkim standardima, i u tom smislu ćemo se zalagati da se radi na uspostavljanju katastra divljih i starih deponija i smetlišta, kako bi se nakon lociranja istih sistematski radilo na njihovom uklanjanju i kontrolisanom odlaganju čvrstog otpada. Takođe, zalagaćemo se za aktivno učešće svih aktera u jedinicama lokalne samouprave u izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom (sakupljanje, transport, reciklaža, ponovna upotreba), a u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom 2019-2024. Republike Srbije. 

U saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava zalagaćemo se da se prihodi od naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine namenski koriste isključivo za finansiranje zaštite i unapređivanja životne sredine. Posebnu pažnju ćemo posvetiti investicionim projektima koji prioritet daju alternativnim izvorima energije (korišćenje biomase, podizanje vetroparkova, biogas postrojenja, solarnih panela, izgradnju prečistača otpadnih voda).

Pošto je plastika jedan od materijala koji najviše zagađuje životnu sredinu, zalažemo se za to da staklene flaše u što većem broju zamene plastične.

 

  1. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Zalažemo se da se nakon okončanja konsultacija sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje malih poljoprivrednih proizvođača plaćaju srazmerno prihodu odnosno ekonomskoj snazi gazdinstva. Insistiraćemo na otpisu kamata i na reprogramu glavnog duga i omogućavanju da svaki poljoprivredni proizvođač može da odluči da li će biti deo penzijskog sistema ili ne.

SVM će nastaviti da daje punu podršku stručnim savetnicima u oblasti poljoprivrede koji obavljaju savetodavne poslove, u interesu svih poljoprivrednih proizvođača.

Takođe ćemo dati podršku udruženjima poljoprivrednika koja okupljaju poljoprivredne proizvođače, posebno Savezu agrarnih udruženja Vojvodine.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti mladim poljoprivrednim proizvođačima organizovanjem stručnih usavršavanja, a kako bi se upoznali sa programima i uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje, prava na višegodišnji zakup i/ili kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Imajući u vidu klimatske promene koje imaju negativan uticaj na produktivnost u svim sektorima poljoprivrede, i dalje ćemo podržavati nastavak projekata koji podstiču unapređenje i izgradnju novih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje.

Posvetićemo posebnu pažnju primeni i poštovanju pravilnika o proizvodnji i prometu malih količina hrane životinjskog i biljnog porekla kao subjektima u poslovanju hranom, kako bi se registrovanim gazdinstvima omogućilo da lakše proizvode, prerađuju i plasiraju svoje proizvode.

 

  1. Zdravstvo

Svi pacijenti bez obzira na mesto svog stanovanja moraju imati dostupnu zdravstvenu zaštitu visokog kvaliteta. U skladu sa ovim principom, u  proteklom periodu SVM  je podržao otvaranje tri angio sale: u Subotici, u Somboru i Zrenjaninu. Opštinskoj bolnici u Senti obezbedili smo CT aparat čime je ova institucija ponovo zauzela poziciju koja joj pripada u regionu, te ponovo može da se takmiči u pružanju zdravstvene usluge sa drugim opštim bolnicama i omogući pacijentima koji gravitiraju ka njoj da preglede obavljaju na vreme i u blizini svoje kuće. Želimo da održimo kontinuitet u sistemskom rešavanju decenijskih problema u zdravstvu. Zalagaćemo se za sprovođenje rekonstrukcije opštih i specijalnih bolnica i domova zdravlja u Vojvodini (prvo u Senti, Subotici i Somboru), podizanje nivoa usluga i uvođenje savremene dijagnostičke i terapijske opreme. Založićemo se za završetak procesa transformacije Službe za transfuziju krvi u Opštoj bolnici Subotica, za opstanak ovlašćene transfuzijske ustanove, koja radi na prikupljanju, testiranju, obradi, čuvanju i distribuciji krvi i komponenata krvi.Posebnu pažnju ćemo posvetiti poštovanju standarda za akreditaciju porodilišta i ustanova za neonatalnu zdravstvenu zaštitu, kako bi se unapredio kvalitet zdravstvene zaštite majke i novorođenog deteta. Zalagaćemo se za uvođenje mera i poštovanje standarda kojima se podstiče poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu za trudnice, porodilje i dojilje. 

SVM je stava da pored obnavljanja zdravstvenih ustanova i nabavljanja neophodne opreme, ključni preduslov za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu predstavljaju ljudski resursi kao najvažniji i nezamenljiv elemenat u sistemu kvalitetne zdravstvene zaštite.  

 

  1. Sport

Kvalitetno korišćenje vremena mladih, pripadnost zajednici je takođe prioritetni zadatak. Posebnu pažnju ćemo posvetiti popularizaciji fizičke aktivnosti od predškolskog do zrelog doba.Prošle godine je postavljen kamen temeljac za Vojvođansku rvačku akademiju u Kanjiži, a izgradnja objekta sa domom za učenike će započeti ove godine. U rad rvačke akademije će moći da se uključe rvači iz Subotice, Mola, Sente, Bačkog Gradišta, Sombora, Zrenjanina i Gornjeg Brega. U završnoj fazi izgradnje je Fudbalska akademija u Bačkoj Topoli u kojoj talentovani fudbaleri imaju mogućnost da uče, treniraju i takmiče se u svim uzrastima od pionira do seniora. U narednim godinama ćemo se založiti za otvaranje novih akademija u sportovima koji su tradicionalni i popularni. Planiramo izgradnju i osnivanje plivačke i vaterpolo akademije sa učeničkim domom u Senti, predviđen je akademijski sistem i za hokej na ledu u Subotici, za veslački sport na Paliću, za rukomet u Adi, kao i za stonotenis u Čoki-Senti. Sa izgradnjom sportskih objekata u akademijskom sistemu pružiće se šansa svim mladim i talentovanim sportistima da pored odličnih uslova za treninge imaju i domski smeštaj. 

Posebnu pažnju ćemo posvetiti završetku radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona u Subotici koji će ispuniti kriterijume kategorije 4 po UEFA standardima.

 

Zajedništvo. Razvoj. Budućnost.