Ugrás a tartalomra

Tóth Zoltán

1982. január 1-jén született Nagykikindán. Általános iskolai tanulmányait Szajánban, gimnáziumot pedig Szabadkán végezte.

Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán diplomált és szerzett okleveles jogász címet.
2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Európai uniós tanulmányokon vett részt és sikeres záróvizsgát tett.

Csóka Község Közigazgatási Hivatalában 2011-től van munkaviszonyban.
Kezdetben, mint gyakornok dolgozik, az állami szakvizsga letétele után vagyonjogi, majd a közbeszerzői hivatalnoki cím megszerzése után, 2014 - es évtől közbeszerzési szakterületen dolgozik.

2016 - ban kinevezik Csóka Község Képviselő-testületének titkárává.

Szaján Helyi Közösség elnökévé 2017-ben választják meg.

2020. augusztus 21-től második mandátumban, Csóka Község Képviselő-testületének titkári tisztségét tölti be.

2021. március elsejétől a Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság segédtitkára

Aktívan részt vesz a társadalmi és művelődési élet terén, több társadalmi és szakmai szervezet és művelődési egyesület tagja.

2002-től tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek.