Ugrás a tartalomra

Jerasz Anikó

1981. november 25-én született Zentán. Általános és középiskolai tanulmányait Törökkanizsán végezte el. 2004-ben az Újvidéki Egyetem Zombori Tanítóképző Karán  osztálytanító tanári, 2009-ben ugyanitt mester tanítói, 2012-ben pedig az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán a nemzeti kisebbségek iskolai évfolyamain oktató szerb nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 2014 óta tanári munkaengedéllyel (licencia) rendelkezik.
2004-től Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában dolgozott, ahol 2011 és 2014 között az intézmény igazgatóhelyettese és az Ady-épület vezetője volt. 
A 2010 és 2022 közötti időszakban a Magyar Nemzeti Tanács, 2010–2018 között a testület Oktatási Bizottságának is tagja, 2014-től 2022-ig, két mandátumban, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 
2023-ban a Magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ megbízott igazgatója, majd 2023 decemberétől az intézmény igazgatója.
Három szerb nyelvi tankönyv társszerzője, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és аz MNT által szervezett közös szerb nyelvi felzárkóztató program oktatója (2008–2011), a szülőföldön maradást és boldogulást segítő két kutatás társkoordinátora és szaktanácsadója (2015–2016), közreműködője az MNT VB elnökeként a vajdasági magyarok emigrációs terveit és hazatérési hajlandóságát vizsgáló kutatásnak (2015) is.
A Törökkanizsáért Egyesület alapító tagja (2010–), a Szerbia és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások 23. fejezetéhez kapcsolódó kisebbségi akcióterv kidolgozásában résztvevő munkacsoport tagja (2014–2018), a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete oktatási munkacsoportjának állandó tagja a szerb köztársasági Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériummal folytatott megbeszélések alkalmával (2014–2018), a Nemzeti Oktatási Tanács nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatással megbízott munkacsoportjának tagja (2014–2018), a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete Oktatási Szaktestületének tagja (2014–2022), a Concordia Minoritatis Hungaricæ (CMH) irodahálózat javaslattevő testületének elnöke (2015–), az 55. Gyöngyösbokréta és a 42. Durindó Fesztiváltanácsának tagja (2018), az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara Tanácsának tagja (2021–2022), a szerb mint nem anyanyelv országos szintű verseny lebonyolításáért felelős bizottság tagja (2022– ).
2009 óta tagja Vajdasági Magyar Szövetségnek.
2024 óta a VMSZ tanácsának tagja.