Ugrás a tartalomra
2023.11.21 - 15:15

Kovács Károly: Ha Vajdaságban is megfelelőek a körülmények, akkor nem kell a tehetséges fiatalok elvándorlásától tartani

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZTÁRSASÁGI KÉPVISELŐJELÖLTJEI
Kovács Károly: Ha Vajdaságban is megfelelőek a körülmények, akkor nem kell a tehetséges fiatalok elvándorlásától tartani

 

A Vajdasági Magyar Szövetség önállóan és teljes jelöltlistával vesz részt a december 17-ére kiírt előrehozott köztársasági parlamenti választáson. A 250 jelölt között vannak olyanok, akik már korábban is a párt színeiben töltöttek be tisztségeket a köztársasági törvényhozó hatalomban és végrehajtó hatalomban, ám új nevekkel is találkozhatunk. Sorozatunkban a VMSZ a 6-os sorszámmal kihirdetett, Vajdasági Magyar Szövetség – Elnökünkért, Közösségünkért, a Jövőért! elnevezésű köztársasági választási listájának első tíz jelöltjét mutatjuk be.

KOVÁCS KÁROLY

A kishegyesi Kovács Károly a VMSZ választási listájának tizedik jelöltje. Kovács Károly 1983. október 24-én született Verbászon. Az általános iskolát Kishegyesen, a középiskolát Topolyán, a Dositej Obradović Gimnáziumban végezte. Okleveles szolgáltatás-menedzserként diplomázott a kamanci Edukons egyetemen 2012-ben. 2005-től 2007-ig a kishegyesi Ifjúsági Tanács elnöke, 2009-től pedig aktív önkéntese a községi Ifjúsági Irodának. 2013-tól Kishegyes község polgármestersegédjeként dolgozott az önkormányzatban, ifjúsági- és sportügyekkel megbízottként 2020-ig. 2020-ban mandátumot szerzett a tartományi képviselőházban. 2019-től a VMSZ helyi szervezetének alelnöke, valamint a községi szervezet tagja. A VMSZ-hez 2011-ben csatlakozott.

Milyen megfontolásból kezdett politikával foglalkozni, először helyi önkormányzati, majd tartományi szinten, és milyen szempontok alapján döntött úgy, hogy a köztársasági hatalomban folytatná tevékenységét?

– Még helyi önkormányzati szerepvállalásomat megelőzően késztetést éreztem arra, hogy közösségi munkát végezzek, hogy a közösségért tegyek. Akkoriban Kishegyesen az ifjúsági életbe kapcsolódtam be szorosan, például rendezvények szervezésében vettem részt. Később az önkormányzatban közel 7 éven át ifjúság- és sportpolitikával foglalkoztam a polgármester segédjeként. Ebben az időszakban mindkét területen eredményeket értünk el Kishegyesen, valamint sikerült bevonnunk a fiatalokat a közös gondolkodásba és munkába. A sportklubok önkormányzati képviseletünknek köszönhetően jutottak pályázatok révén a megfelelő eszközökhöz, így fejlődhettek. Új sportklubok és civil, illetve ifjúsági egyesületek is alakultak, azzal a céllal, hogy gazdagodjon a sportkínálat a község területén, és minél több fiatal legyen aktív a közéletben. A 2020-as tartományi választásokat követően a VMSZ parlamenti képviselőjeként jutottam mandátumhoz. Ettől kezdve már nemcsak az ifjúságot érintő kérdésekkel és a sporttal foglalkoztam, hanem számos egyéb területtel, azaz különböző projektumok megvalósításával és lobbitevékenységgel az oktatás, civil szféra, mezőgazdaság és a környezetvédelem tekintetében. Ekkor már egy sokkal tágabb közösség érdekképviseletében tudtam részt venni. Természetesen mindvégig hű maradtam községemhez és önmagamhoz, ennek szellemében igyekeztem a helyiek problémáit tartományi szinten orvosolni. Hatalmas megtiszteltetés számomra, és eddigi munkám elismerése, hogy most a VMSZ köztársasági választási listájának tizedik jelöltje vagyok. Fontos, hogy a VMSZ köztársasági szinten is megfelelő érdekképviseletet folytathasson, ehhez az szükséges, hogy a vajdasági magyarok minél nagyobb számban támogassák a választásokon.

Milyen témákra, kérdésekre tervez összpontosítani, amennyiben képviselői megbízatást szerez?

– Már a kampányban is olyan témákkal foglalkozom, amelyekre később összpontosítani szeretnék, ilyenek a szociál-, sport- és az ifjúságpolitika. Fontos lenne köztársasági és helyi önkormányzati források bevonásával bővíteni a falugondnoki szolgálatot, hogy, a vallási és a civil szervezetekkel együttműködve, úgy a szórványban, mint a tömbben segíteni tudjunk az idős, beteg polgároknak. A falugondnoki szolgálat kialakítását magyarországi példára Pásztor István kezdeményezte. A falugondnoki szolgáltatást végző személyek száma 22-re növekedett, az aktív felhasználók száma pedig 650-re. Nagykikinda területén, Szajánban és Kisoroszon sikerült új falugondnoknak munkába állnia, de ugyanez a helyzet Temerinben is. A fiatalokkal kapcsolatban a folyamatos támogatás mellett lényegesnek tartom, hogy itthon folytassák tanulmányaikat, majd szülőföldjükön boldoguljanak. Ezt hivatott segíteni például az egyre szerteágazóbb ösztöndíjprogram, amelynek keretében az általános mellett például jogászösztöndíj is elérhető, továbbá a különböző utazási költségtérítési támogatások, valamint az intézmények erősítése. Hiszem, hogy a közeljövőben a tematikus ösztöndíjakat kiterjeszthetjük az olyan hiányszakmákra, mint amilyen az orvosi és a fogorvosi szakma. A házvásárlás támogatása ugyancsak lényeges, legyen szó anyaországi, vagy köztársasági, tartományi forrásokról. A sport tekintetében az elmúlt évek tevékenységének eredményeképpen számos pozitív példát lehet felsorolni, ilyen a topolyai Labdarúgó Akadémia, vagy a magyarkanizsai Vajdasági Birkózóakadémia. Az említett sportágak mentén alapítványi rendszer épült ki, ami magába foglalja a kollégiumi rendszert és a számos alközpontot, utóbbit például éppen Kishegyesen is. Mindazonáltal nem szabad megállni az említett két sportágnál, hiszen Vajdaságban számos olyan település, illetve térség van, amelyikben valaha egy adott sportág kiemelkedő volt. Ezeken a területeken kell a meglévő akadémiai rendszerek mintájára kiépíteni az új rendszereket, úgy anyaországi, mint szerbiai forrásokból. Zentán úszó- és vízilabda-akadémia, valamint egy diákotthon megépítése van tervben, Szabadkán jégkorong-akadémiát szeretnénk létrehozni, Palicson pedig kajak-, vitorlás- és evező-akadémiát. Adán, ahol középiskola is van, kézilabda-akadémiát tervezünk kollégiummal. A különböző sportágakban, amelyek a VMSZ sportstratégiáját is képezik, fontos kialakítani az előbb említett akadémiai rendszereket.

Értékelése szerint miért lényeges a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését segítő területek, valamint a megélhetéshez és a gazdasági- és infrastrukturális fejlesztésekhez fűződő kérdések mellett éppen a sportra összpontosítani?

– A sport összekovácsolja, összeköti egymással a vajdasági fiatalokat. Az említett akadémiai rendszer kitörési lehetőséget adhat a fiataloknak, ezáltal pedig itthon maradásukhoz járulhat hozzá. Ha Vajdaságban is megfelelőek a körülmények, akkor nem kell attól tartani, hogy a tehetséges fiatalok elhagyják szülőföldjüket, és máshol érnek el sikereket. A fiataloknak európai, illetve XXI. századi körülményeket kell biztosítani a különböző sportágak tekintetében.

A VMSZ vezető tisztségviselői az elmúlt években gyakran hangsúlyozták az alulról jövő kezdeményezések és az azok mentén való tevékenység fontosságát. Meglátása szerint mennyire sikerült a gyakorlatban is ezzel az elvvel összhangban eljárni?

– Egy kishegyesi példa említésével válaszolnék. A kishegyesi Dombos Asztaliteniszklub tíz évvel ezelőtt amatőr klubként jött létre. A fiatalok és az idősebbek kezdetben kizárólag kikapcsolódás céljából asztaliteniszeztek. A VMSZ politikájának és támogatásának, valamint partneri rendszerének köszönhetően ez a klub ma már a szerbiai első ligában játszik. Ahhoz, hogy ezt a szintet elérhessék, meg kellett mozgatni az önkormányzati, tartományi és a köztársasági támogatási rendszert is. Ennek révén az alulról jövő kezdeményezésből, az amatőr egyesületből egy első ligás csapat nőtte ki magát. Hasonló példák számos olyan településen, illetve helyi önkormányzatban is vannak, ahol a VMSZ érdekképviseletének köszönhetően sikerült megvalósítani az alulról jövő kezdeményezésekben megfogalmazott elképzeléseket.

 

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, P.E.