Ugrás a tartalomra
2021.01.24 - 16:08

Utakkal Vajdaság gazdasági fejlődéséért

Lálity Urbán Emese: Az önkormányzatokkal szoros együttműködésben feltérképezzük az igényeket és segítjük a közösség érdekeit szolgáló infrastrukturális beruházásokat
Utakkal Vajdaság gazdasági fejlődéséért

Lálity Urbán Emese Zentán született. Okleveles mérnök, az Újvidéki Egyetem Szabadkai Építőmérnöki Karának Építőipari Tanszékén szerzett felsőfokú végzettséget. Házasságkötését követően költözött Torontálvásárhelyre. Antalfalva község önkormányzatánál először az épületek törvényesítési folyamatát koordinálta, majd építésügyi felügyelői munkakörben végezte feladatait. Magánemberként a hagyományok és anyanyelv ápolását, valamint a vajdasági magyarság érdekképviseletét kifejezetten fontosnak tartja. Számos rendezvény szervezőjeként segítette Torontálvásárhely polgárait. Lálity Urbán Emesével, akit nemrégiben a VMSZ képviseletében államtitkárnak neveztek ki, arról beszélgettünk, hogy milyen célkitűzésekkel vállalta az államtitkári kötelezettségeket, illetve milyen elvárásokkal tekint az előttünk álló időszakra.

– Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumban az infrastruktúrával megbízott államtitkári kinevezés számomra óriási megtiszteltetés, felelősség és egyben hatalmas kihívás. A Vajdasági Magyar Szövetség célja az infrastruktúra folyamatos fejlesztésével a gazdasági beruházások számára vonzóbbá tenni Vajdaságot és a polgáraink számára élhetőbbé tenni ezt a térséget. Sajnos a jelenlegi világjárvány és a költségvetési tételek csökkentése valamelyest nehezíti a folyamatban lévő és a még előttünk álló projektumok megvalósítását, de az életre hívásuk továbbra is kiemelkedően fontos cél.

Bánát fejlődése sajnos sok éven keresztül lassabb volt, mint Vajdaság más területei esetében. A kormány bejelentése szerint ugyanakkor számos beruházást terveznek Bánságban, ami fellendülést ígér, mindenek előtt a Belgrád–Nagybecskerek–Újvidék gyorsforgalmi út kiépítésére gondolok, illetve több regionális út megépítésére, de várhatóan a vízgyárak megépítésével, az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat bővítésével, kiépítésével javul az ivóvíz minősége is, ami évtizedes probléma. Mely beruházásoktól várja a legnagyobb gazdasági fellendülést és az életminőség javulását Bánátban?

– A Nagybecskereket Belgráddal, illetve Újvidékkel összekötő autópálya kiépítése tervezési szakaszban van, és a kivitelezés előtt el kell végezni a magántulajdonban lévő parcellák kisajátítását az útvonal mentén, valamint be kell fejezni a tervdokumentáció kidolgozását az engedélyezéshez. Ez az autóút több szempontból is indokolt és fontos a vajdasági magyarság számára is, hiszen általa Nagybecskerek és környéke, valamint az egész Dél-Bánát és ezzel annak magyarsága is közelebb kerül a két nagyvároshoz, Belgrádhoz és Újvidékhez. Ezáltal fellendül a térség gazdaságilag és geopolitikai szempontból is.

Az egyik legnagyobb beruházás Vajdaságban a Belgrád–Szabadka gyorsvasút megépítése. Ígéretek szerint 2021 végére befejeződik a Belgrád és Újvidék közötti szakasz. Milyen fázisban vannak az építőmunkálatok, reális-e a megszabott határidő? Várhatóan mikor kezdődnek az Újvidék–Szabadka közti szakasz munkálatai?

– Az elkövetkező időszakban több infrastrukturális beruházásra is számíthatunk Vajdaság területén, amelyek közül kiemelkedő fontosságú a Belgrád–Budapest gyorsvasút 183,1 kilométer hosszúságú szerbiai szakasza, amely a személyforgalom mellett a teherszállítást is nagyban megkönnyíti. Ennek stratégiai jelentősége van a térségen átvezető interkontinentális szállítási útvonal szempontjából. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, és tervszerűen haladnak már a Belgrád–Zimony és a Zimony–Újvidék szakaszokon. Az utolsó, Újvidék–Szabadka-határátkelő részen pedig a munkálatok várhatóan az idei év közepén kezdődnek és 2024 júliusáig be is fejeződnek. Elsősorban az előző időszakban elvégzett felújításoknak köszönhetően a teherszállítás a kivitelezés ideje alatt a bánáti útvonalon történik, ezáltal felértékelődik a Belgrád–Pancsova–Nagybecskerek–Kikinda–Zenta–Szabadka vonal.

A vasúti infrastruktúrába történő beruházások között szerepel emellett a Szabadka–Szeged részét képező Szabadka–Horgos-határátkelő vasútvonal felújítása, amely hasonlóan az októberben átadott, Szabadka–Zenta felújított szakaszhoz 80 kilométer óránkénti sebességű közlekedést biztosít majd a személyszállító és 60 kilométer óránkénti sebességet a teherforgalmat végző vonatok számára. Több, Vajdaság területén található vasútállomás felújítása is meg fog történni, így többek között a Zentán és a Szabadka–Horgos vonalon található állomások is.

A VMSZ és a Szerb Haladó Párt együttműködési koalíciós szerződésében számos más infrastrukturális beruházás is kiemelt szerepet kapott, amelyek között útfelújítások vannak, gyorsforgalmi utak megépítéséről is szó esik, számos intézményt megemlít a dokumentum, illetve kitér több államközi projektre is. A jövő évi költségvetést figyelembe véve mely tervek megvalósulására lehet számítani az előttünk álló időszakban?

– A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között létrejött koalíciós szerződésben szereplő úthálózati beruházások közül kiemelném a köztudatban Y-elágazásként ismert, az E-75 autópályát a kelebiai határátkelővel összekötő szakaszát, amely megvalósításának utolsó fázisához érkezett. Tavaly, 2020-ban épült ki a mélykúti felüljáró, idén pedig a projekt végső elemeként a pacséri felüljáró fog megépülni. Az idei évi köztársasági költségvetés elfogadásával biztosítottak a feltételek a megvalósításra, ugyanis a költségvetés erre a projektre 250 millió dinárt irányoz elő, ami fedezi a felüljáró kiépítésének költségeit.

A Magyarország és Szerbia között létrejött 2019-es Együttműködési Egyezmény alapot adott a Horgos–Röszke határátkelő bővítési folyamatának. Az ellenőrző bizottság elfogadta az ötlettervet, az építési engedélyhez a tervdokumentáció kidolgozása folyamatban van, a kivitelezés 2021-ben várható. A beruházás célja a forgalomban résztvevő járművek kategória szerinti szétválasztása, új sávok kiépítése és a technikai feltételek szavatolása az átkelőn történő áthaladás meggyorsítása érdekében. A teherforgalom részére két új sáv kiépítése van előirányozva az országból kilépő oldalon, valamint a várakozó tehergépkocsik és autóbuszok számára új parkoló kialakítása, továbbá a várakozó személyek részére a higiéniai feltételek biztosítása szerepel többek között a horgosi határátkelő bővítési tervében.

A Tisza folyó is a hajózás szempontjából egyre nagyobb figyelmet kap. Milyen elvárásokkal tekint a VMSZ a folyó hajózhatóságára?

– Magyarország és Szerbia illetékes minisztériumai együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a tiszai hajózás fejlesztéséről, ami a Törökbecsén található gát áteresztő zsilipének korszerűsítéséről szól. A Tisza folyó TEN-T rendszerbe való bekapcsolása érdekében a Szerb Köztársaság megvalósításra javasolta A hajók átvezetési feltételeinek fejlesztése a Tiszán elnevezésű projektet. A zsilip jelenlegi mérete és technikai felszereltsége csak egy hajó átvitelét teszi lehetővé, ami óriási idő- és pénzveszteséget okoz, ezért jelenleg a térségünkben üzletelő hajózási társaságok nem használják ezt a hajózási útvonalat áruszállításra, de egy nagyobb méretű, korszerű zsilip kiépítésével megoldódna ez a probléma. A beruházás felbecsült értéke 22 millió euró.

Ahogyan eddig is, mi, a VMSZ tisztségviselői a jövőben is az önkormányzatokkal szoros együttműködésben feltérképezzük az igényeket, felkaroljuk és segítjük a közösség érdekeit szolgáló infrastrukturális beruházásokat.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Miklós Hajnalka (Fotó: Ótos András)
Többi hír
2021.04.14 - 09:15
Szombaton Kishegyes községben átfogó fásítási akció zajlott.
Bácsfeketehegyen és Kishegyesen is fásítottak a hétvégén
2021.04.12 - 08:17
Kovács Elvira, a köztársasági képviselőház eurointegrációs bizottságának elnöke pénteken Dirk Lorenz-cel, az EU szerb
Az Európai Unióról szóló nemzeti egyezmény állandó testülete bekapcsol minden érintettet az EU-társulás folyamatába
2021.04.10 - 19:08
Kormányos László, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság sporttal megbízott segédtitkára az újvidéki TIMS Sport és T
Kormányos László: Folyamatosan felméréseket végzünk a minél jobb feltételek megteremtése érdekében