Ugrás a tartalomra
2014.02.02 - 09:33

Várady Tibor akadémikus nyílt levele a nyilvánossághoz

A tervezet fontos, de nem azonosítható a valósággal...

Akik egyetlenegy hatáskört sem tudtak kiharcolni, úgy igyekeztek hazafiak lenni, hogy kevesellették a többiek által kiharcolt hatásköröket...

Amikor megindult az alkotmánybírósági eljárás a nemzeti tanácsokról szóló törvény ellen, világos volt, hogy a fenyegetés komoly...

Ha például, valóban alkotmányellenes, hogy a kisebbségek az anyaország állami szerveivel kapcsolatot tartsanak, akkor kérdésessé válik, hogy tarthatnak-e továbbá kapcsolatot szerb állami szervekkel mondjuk a horvátországi szerbek...

Most két lehetőség között választhatunk...

 

Olvasom a Szerb Alkotmánybíróság döntését a nemzeti tanácsokról szóló törvényről. Olvasom a döntés bírálatait is. Bírálta a döntést a Magyar Nemzeti Tanács nevében Korhecz Tamás, bírálták a bosnyák, albán horvát, macedón nemzeti tanácsok. Feltehetően voltak más bírálatok is, melyek elkerülték a figyelmemet. Olvasom, hogy egyesek és egyes magyar pártok úgy látják, hogy több kesergésre lenne szükség. Azt hiszem, minden okunk megvan arra, hogy most körülnézzünk, ellenőrizzük, hogy milyen úton haladunk, és hol tartunk.

A tervezet fontos, de nem azonosítható a valósággal...

Az autonómia természetes és jogos igénye minden kisebbségnek. A nemzeti tanácsok megalakításának ötlete már 1919-ben is felvetődött az itteni magyar közösségben. A kommunizmus évei után a VMDK állított össze egy autonómiatervezetet, mely tiszteletet és megbecsülést érdemel. A tervezet fontos, de nem azonosítható a valósággal. Hogy egy kisebbségi autonómia valósággá váljon, a többséggel kell tárgyalni kitartóan, szívósan, hozzáértéssel. Azt a feladatot, hogy a nemzeti tanácsok beépüljenek a jugoszláv (majd később a szerb) jogrendszerbe, a VMSZ vállalta fel elsőként.

A vajdasági magyarság nagy többsége már évtizedek óta küzd azért, hogy legyenek nemzeti tanácsok és legyen tényleges autonómia. Ezért jött létre először is az ideiglenes nemzeti tanács, hogy a törekvéseink így felkerüljenek a térképre. Ezután következett egy hosszú szívós harc azért, hogy törvénybe legyenek foglalva a nemzeti tanácsok, és legyenek tényleges hatásköreik.  

Akik egyetlenegy hatáskört sem tudtak kiharcolni, úgy igyekeztek hazafiak lenni, hogy kevesellették a többiek által kiharcolt hatásköröket...

A VMSZ és a vajdasági magyarság természetesen nem volt és nincsen olyan helyzetben, hogy maga hozzon törvényeket. Azt kellett tenni, hogy kitartással, érvekkel, szakértelemmel, nemzetközi elvekre való hivatkozással, azokat igyekezzünk meggyőzni, akik a többségét képezik a törvényhozó hatalomnak. Tárgyalóhelyzetbe kellett kerülni, szót érteni nyílt gondolkodású többségiekkel, tárgyalni.

Ez egy hosszú és kemény harc volt, melyben a közösségünkből sokan vettek részt. Voltak olyan politikusok is, akik a kényelmesebb helyzetet választották. Levonultak a pályáról – vagy fel sem mentek a pályára – kényelmesen ültek a lelátón, nem segítettek azokat meggyőzni, akik a döntéseket hozzák. Amikor megszólaltak, nem azok felé irányítottak érveket, akikkel szemben álltunk a pályán, hanem más nézőknek mondogatták, hogy miért csak három gólt lőttünk, miért nem tizenhármat. Akik egyetlenegy hatáskört sem tudtak kiharcolni, úgy igyekeztek hazafiak lenni, hogy kevesellették a többiek által kiharcolt hatásköröket.

Aztán amikor sikerült törvénybe iktatni a nemzeti tanácsokat, szembesültünk azzal, hogy az identitásunk, nyelvünk, kultúránk fenntartását nem lehet egyszer és mindenkorra elintézni, munkára és kitartásra továbbra is szükség van. Világos lett az is, hogy kultúránk fennmaradására a nemzeti tanácsok esélyt teremtettek. Voltak akik nem csatlakoztak, hanem bojkottálták az elért kulturális autonómiát, arra hivatkozva, hogy a törvény nem névjegyzék alapján szervezte a választást. Amikor később sikerült azt is elérnünk, hogy legyen névjegyzék, egyesek abbahagyták a bojkottot, de voltak akik folytatták, azt kérdezve-panaszolva, hogy miért kell a vajdasági magyaroknak maguknak feliratkozni a névjegyzékre, miért nem teszi ezt meg helyettünk a szerb állam.

 Kétségtelen, hogy az utóbbi években valósággá váltak a nemzeti tanácsok. Nincs olyan valóság mely azonos lenne az álommal, de csak a valóság az, melyen belül építkezni lehet.

Amikor megindult az alkotmánybírósági eljárás a nemzeti tanácsokról szóló törvény ellen, világos volt, hogy a fenyegetés komoly...

Amikor megindult az alkotmánybírósági eljárás a nemzeti tanácsokról szóló törvény ellen, világos volt, hogy a fenyegetés komoly. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott javaslatok szinte valamennyi hatáskör törlését követelték. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor elsöprő eredménnyel jártak a vajdasági hatáskörök és a Vajdasági Statútum elleni támadások. Mint ahogyan eddig sokszor, ismét ár ellen kellett úszni. Igyekeztünk meggyőzni akit csak lehetett. Valamit magam is igyekeztem tenni, részt vettem az Alkotmánybíróság előtt folyó nyilvános vitában és az Európai Parlament előtt folyó meghallgatáson. Az Alkotmánybíróság előtt több szerb kolléga is védte a nemzeti tanácsok hatásköreit (persze voltak olyanok is, akik keményen támadták). Az MNT a többi nemzeti tanáccsal együtt közös nyilatkozatot fogalmazott meg a hatáskörök védelmében. Többen is igyekeztünk érvelni, írásokat közölni, és semmit sem feladni. Az eredmény az lett, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvényt nem csonkították meg annyira, mint a Vajdasági Statútumot és a vajdasági hatáskörökről szóló törvényt.

Ha például, valóban alkotmányellenes, hogy a kisebbségek az anyaország állami szerveivel kapcsolatot tartsanak, akkor kérdésessé válik, hogy tarthatnak-e továbbá kapcsolatot szerb állami szervekkel mondjuk a horvátországi szerbek...

Többet kellene panaszkodni? Az alkotmánybíróság döntése, sok nehézséget hozott. Hogy teljes felelősséggel mondhassak véleményt, meg kell várnom az indoklást is, de annak alapján ami közölve lett, azt hiszem, hogy a határozat alaptalanul fosztott meg hatásköröktől nem csak a vajdasági magyarokat, de minden más kisebbséget is. Meggyőződésem szerint nem szolgálja a határozat Szerbia érdekeit sem. A Szerbián kívüli szerb kisebbségek érdekeit sem. Ha például, valóban alkotmányellenes, hogy a kisebbségek az anyaország állami szerveivel kapcsolatot tartsanak, akkor kérdésessé válik, hogy tarthatnak-e továbbá kapcsolatot szerb állami szervekkel mondjuk a horvátországi szerbek. A nemzeti tanácsokról szóló törvény számos nemzetközi elismerést kapott, semmilyen nemzetközi szerv nem bírálta a hatásköröket, csak azt hangsúlyozta, hogy tovább kell dolgozni a hatáskörök érvényesítésén.

Azt hiszem ezt ki kell mondani. Ok van bírálatra. Ugyanakkor nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az Alkotmánybíróság nem csak a támadó érveket fogadta el, hatáskörök számottevő részét sikerült megvédeni, hogy talpon maradtunk, és továbbra is igyekszünk talpon maradni.

Most két lehetőség között választhatunk...

Az MNT munkájában és az MNT munkájának értékelésében persze szükség van különböző véleményekre, oda kell figyelni azokra is, akik úgy látják, másként lehetne jobban csinálni a dolgokat. Nem azért kell a bírálatoknak esélyt adni, mert minden bírálat megalapozott, hanem azért, mert a bírálatok is részét képezik egy egészséges fejlődésnek. Alaptalan bírálatok csak akkor nyerhetnek tekintélyt, ha tiltják őket – és persze léteznek megalapozott és hasznos bírálatok is. Viszont ha nem arról van szó, hogy hogyan lehet jobb az MNT, hanem arról, hogy legyen-e MNT, akkor összefogásra van szükség.

Most két lehetőség között választhatunk. Az egyik lehetőség, hogy versenybe szállunk (magunk között) abban, hogy ki tud jobban odapanaszkodni az Alkotmánybíróság döntése kapcsán, ki ismétli szaporábban, hogy „ugye mondtam én, hogy baj lesz,…”. A másik lehetőség az, hogy továbbra is kiállunk a nemzeti tanácsokért és a kulturális autonómiáért. Ez utóbbi sohasem volt könnyű, és nem is lesz könnyű feladat. Az alkotmánybíróság döntése nyomán a hatáskörök kérdése ismét a törvényhozóhoz kerül. Tehát jelen kell lennünk a parlamentben, tárgyalóképesnek kell lennünk. Szükség van kitartásra, meggyőző érvekre, szakértelemre. Szükség van magyar összefogásra is.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó
Többi hír
2023.06.05 - 09:08
A Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei helyi szervezetének szervezésében alkalmi műsort tartottak vasárnap délelőtt a n
A nemzeti összetartozás napja Óbecsén
2023.06.05 - 08:08
Vasárnap Királyhalmán a Jézus Szentséges Szíve plébániatemplomban, illetve a templomkertben ünnepelték meg a magyar ö
Királyhalmán megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról