Ugrás a tartalomra

A vajdasági magyarság egésze szempontjából jelentős oktatási intézmény

Tizenhét éves a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
A vajdasági magyarság egésze szempontjából jelentős oktatási intézmény

November 24- én születésnapi ünnepséget tartott az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara Szabadkán.

Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke a tizenhét éves Tanítóképző Kar, a vajdasági magyar közösség számára betöltött szerepéről, jelentőségéről elmondta:

– A vajdasági magyar fiatalok itt anyanyelvükön tudnak tanulni. Hatalmas küzdelem volt ez az elmúlt években, hogy a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar az Újvidéki Egyetem teljes jogú kara lehessen. Mindezt sikerült kieszközölnünk. Emellett megújult az épület is, Szabadka egyik ékkövévé vált újra és megfelelő, 21. századi körülmények között tanulhatnak a fiatalok, illetve taníthatnak az oktatók. A város és mindannyiunk számára fontos, hogy megfelelő színvonalon oktató intézményeink legyenek. Az is fontos, hogy a Tanítóképző Kar halad, a kor kihívásait figyelembe véve nyit más, új, modern szakok felé. Nem csak tanítók kerülnek ki az intézményből, hanem emellett új szakok is nyílnak, illetve más profilú szakembereket is képeznek. Így nem csak Szabadka, hanem az egész vajdasági magyar közösség szempontjából jelentős ez az intézmény – mondta dr. Pásztor Bálint.

Az ünnepségen résztvett dr. Halasi Szabolcs, nemzetközi kapcsolatokkal megbízott dékánhelyettes, dr. Raffai Judit, oktatásügyi dékánhelyettes, dr. Pintér Krekić Valéria, a Kar dékánja, dr. Kovács Elvira, akkreditációval megbízott dékánhelyettes, dr. Horák Rita, tudományügyi dékánhelyettes.

Vendégként jelent volt még Vicsek Annamária oktatási államtitkár, köztársasági  képviselő-jelölt, Dejan Madić, az Újvidéki Egyetem rektora, Szakállas Zsolt tartományi titkár, képviselő- jelölt, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Prof. dr.. Káich Katalin, a Kar emeritus professora, dr. Kaizinger Tibor első beosztott konzul, dr. Námesztovszki Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke, Lovas Ildikó, a VM4K igazgatója, az MNT Kulturális Bizottságának elnöke, továbbá a partnerintézmények képviselői.

Dr. Pintér Krekić Valéria dékán büszkeséggel ismertette a Kar működését, dr. Raffai Judit a diákok létszámával kapcsolatban elmondta, 243 diák tanul az intézményben, a mester szakon 45 és 198 diák az alapszakon. Dejan Madić rektor elismerően szólt a Kar működéséről. Az ünnepségen okleveleket nyújtottak át a jubileumi évet betöltött oktatóknak, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákoknak, továbbá a partnerintézmények képviselőinek és a  támogatóknak.

A Tanítóképző születésnapi ünnepségen közreműködött az Mttk Band, a Szabadkai Zeneiskola Kamaraegyüttese és az Életjel-Csáth Géza Művészbaráti Kör képviseletében szavalattal Basity Gréta.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, LMT, szab
Többi hír
Együttműködő nemzet – A határon túli magyarság helyzete és jövője címmel tartottak Szabadkán, a Városháza dísztermébe
Közép–Európában egyedülálló a magyar nemzetpolitika