Ugrás a tartalomra
2022.03.28 - 08:50

Kúlán van hol összejönni, ápolni a magyarság kulturális és szellemi hagyatékát

Emelt fővel megmaradásunkért
Emelt fővel megmaradásunkért

Kúla a közé a kevés község közé tartozik, ahol április 3-án a parlamenti és az elnökválasztás mellett önkormányzati választásokat is tartanak. A helyhatósági választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség négy jelöltjére voksolhatnak a polgárok, a jelöltek: Valka Károly, Goga Zsolt, Lavró Vulić Emma és dr. Bajai Bálint Csilla.

Valka Károly, a VMSZ körzeti elnöke helyi vonatkozásban több olyan jelentős dolgot említett, amelyeket az itteni polgárok nem látnak ugyan, mindenki számára fontosak viszont, hiszen az itteni magyar közösség haladásáról és a jövő megalapozásáról van szó.

− Az infrastruktúrával teljesen felszerelt ipari övezetben eladtuk az utolsó parcellát is. Látható, hogy több gyár is üzemel itt, azt viszont kevesen tudják, hogy ezekben az üzemekben egyelőre 400 helyi polgár dolgozik, jövedelemről és megélhetésről gondoskodva így a maguk és a családjuk számára. Külön kiemelhető egy holland cég, amely gyümölcsfacsemetékkel foglalkozik, és körülbelül 200 hektáron gazdálkodik, a több millió fiatal hajtást pedig kizárólag a külföldi piacon értékesíti. Olasz cipőgyárunk is van, amely jelenleg éppen bővül, valamint egy ugyancsak olaszországi, fehérneműt varró üzem.

– A többi cég közül ki kell emelni még az olasz kézen lévő paradicsomfeldolgozó üzemet, amely egyebek mellett paradicsompürét állít majd elő, és mintegy 150–200 hektáron fog paradicsomot nevelni nagyban, ami annyit jelent, hogy hektáronként 90–100 tonnát terveznek leszedni. Kifizette a községnek az ipari övezetben lévő telket az a vállalat is, amely különböző adalékokat készít a gabonából készült termékekhez – sorolta Valka Károly. Kiemelte, a közeljövőben valószínűleg több mint 500 kúlai polgár kap munkát az ipari övezetben lévő gyárakban. A gyümölcsfahajtásokkal foglalkozó cégben szinte folyamatosan keresik a munkaerőt, a fizetés jó, a munkafegyelem fokozott.

Szavai szerint a sziváci határ alsó részében egy nagyobb területet szeretnének öntözni, ezáltal pedig fellendíteni a konyhakertészetet, itt ugyanis sokkal nagyobb jövedelem valósítható meg, mint például a gabonatermesztésben. Az öntözési lehetőség egyúttal motiválja a cukorrépa-termesztőket is, és az édesgyökér iránt érdeklődőknek a cservenkai cukorgyár jó feltételeket kínál.

AZ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOKRÓL

Az elmúlt néhány év beruházásairól szólva Valka Károly elmondta, pár évvel ezelőtt befejeződött a Verbász és Kúla közötti útszakasz teljes körű felújítása, az ipari övezethez pedig új utak épültek. Amíg az említett út készült, a mellékutakra terelt forgalom tönkretette a település több utcájában az aszfaltot, ezeket is sikerült teljes egészében felújítani.

−Az idén szeretnénk folytatni a Cservenka irányába vezető út felújítását, ami számunkra azért fontos, mert ez a legforgalmasabb út a környéken. Példával alátámasztva ez annyit jelent, hogy cukorrépa-feldolgozási kampány idején naponta mintegy 400 répával megrakott tehergépkocsi halad át a városon. Nagyon várjuk továbbá az új gyorsforgalmi út kiépítését is, hiszen ezzel tehermentesül a városon át vezető főút – magyarázta beszélgetőtársunk.

Valka Károly kiemelte, több jelentős beruházás történt a Petőfi Brigád Általános Iskolában, ahol pár éve megoldották a sportcsarnok fűtését, tavaly pedig az egész intézmény áttért a gázfűtésre, ami lényegesen olcsóbb és környezetkímélő. A tartományi oktatási titkárság támogatásával csaknem teljes egészében lecserélték a nyílászárókat, és ha sikerül további forrást szerezni, az idén szeretnék lezárni az erre vonatkozó projektumot.

− Hamarosan újabb munkálatok kezdődnek az iskolában, pontosabban új tető kerül a régi épületszárnyra. Az ehhez szükséges 9 millió dinárról már gondoskodtunk, hátravan még néhány technikai dolog megoldása, és indulhat a munka.

Fontos megemlíteni, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak és az anyaországi támogatásoknak köszönhetően sikeresen működik a diákbuszprogram, amely által évek óta meg van oldva a környező településekről, továbbá Verbász község területéről a magyar nyelven tanuló általános iskolások ingyenes utaztatása Kúlára, hiszen a Petőfi Brigád Általános Iskolában folyik anyanyelvű oktatás.

Ki kell emelni továbbá a római katolikus templom felújítását és kerítését, amelyet ugyancsak önkormányzati, továbbá anyaországi forrásokból sikerült megvalósítani.

Ami a Népkört illeti − annak köszönhetően, hogy jelen vagyunk a községi vezetőségben − az elmúlt években igen széles körű beruházások történtek. Minden új, ezért emelt fővel elmondhatom, hogy az itteni magyarság megmarad – szögezte le Valka Károly.

A NÉPKÖR, A HELYI MAGYARSÁG MÁSODIK OTTHONA

Goga Zsolt, a Népkör MMK elnöke elmondta, négy évvel ezelőtt számottevő munkálatok kezdődtek az épületeken.

− Először is a falak szigetelése és a tetőtér kialakítása történt meg, ahol a két iroda mellett ülésterem, két vendégszoba, mosdók és raktárhelyiség is épült. Itt kapott helyet a falugazdász, a VMSZ-iroda, a falugondnoki szolgálat, és itt fogadja az érdeklődőket a CMH-iroda képviselője.  Az alsó részben felszereltünk egy nagy és korszerű konyhát, az udvari épületen is megtörtént a nyílászárók cseréje, a gáz bevezetése, a község támogatásával a fiatalok számára felújítottuk a klubhelyiséget, jelenleg pedig a könyvtárterem felújítása van folyamatban, amelyet ugyancsak támogat az önkormányzat. Az egyesületben a szakcsoportok működése folyamatos, az itt szervezett rendezvények pedig látogatottak, mindezért pedig büszkék vagyunk a Népkörre, az itt tevékenykedők munkájára, de legjobban az elért eredményekre – fogalmazott Goga Zsolt. A művelődési központ támogatásáról szólva elmondta, a vezetőség továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az itt élő magyarság kulturális és szellemi központja gazdag tartalmakkal tovább működjön.

− Választások előtt állunk, és fontos, hogy ezúttal is megmutassuk, hogy ha fogyatkozva is, de van még magyar közösség Kúlán. Ezért ki kell állni, el kell menni szavazni, és támogatni azokat az embereket, akik mindenhol és minden alkalomkor méltón képviselik az itteni magyarság érdekeit – tette hozzá a Népkör elnöke.

AKTÍVAN DOLGOZNAK A KÖZPONT CSOPORTJAI

Hugyik Karolina, a  Népkör MMK néptáncpedagógusa, az itteni kulturális élet egyik koordinátora elmondta, az utóbbi években két általános iskolás korú diákokból álló néptánccsoport működik, a Százszorszép nevet viselő az alsósoké és a Napraforgó csoport a felsősöké. Csoportvezetőjük Milijašević Szabina, a koreográfusok pedig Szakács Tamás és Szakál Nikolett.

− Jómagam az óvodások és a fiatalabbak csoportját, az Aprócskákat vezetem, akik énekes népi játékokkal, mondókákkal, táncos lépések előkészítésével foglalkoznak. Az Ibolya csoport középiskolás, egyetemista fiatalokból áll, néptáncegyüttesként és népdalkörként is működik. A csoportok rendszeresen részt vesznek a szemléken, fesztiválokon, a Népkör és a környező kulturális intézmények rendezvényein.

Kézműves és kézimunkázó csoportunk hetente tart felnőtt- és gyermekfoglalkozásokat, de az ünnepek előtti készülődések alkalmával is összejönnek. Önálló kiállításokat is szerveznek, és jelen vannak más (vajdasági) rendezvényeken is.

Amatőr színjátszó csoportunk, a Tini Actors minden évben új darabot készít, emellett alkalmi előadással a Mikulás-váró ünnepségen is fellép. A csoport vezetője Pásztor József – sorolta Karolina.

A szavalócsoport részt vesz a Vajdaság-szerte szervezett, valamint a minisztérium által meghirdetett szavalóversenyeken, fellépnek több alkalmi rendezvényen és a nemzeti ünnepeink alkalmából szervezett rendezvényeken is. A felkészítő Baracskai Kovács Erika, Pásztor József, de szükség szerint besegít Hugyik Kanyó Valéria magyartanárnő és ő maga is. Hozzátette, a Népkör keretében működik még a Dalárda kamarakórus, a Cantilena női kórus, és az Árvácska népdalkör is aktív. Vezetőjük Vendel Gyöngyi.

KORSZERŰ EGÉSZSÉGHÁZ ÚJ SZAKORVOSOKKAL

Ami a kúlai egészségházat és a polgárok egészségvédelmét illeti, Bajai dr. Bálint Csilla, a sürgősségi osztály orvosa elmondta, az elmúlt két év és a járványügyi helyzet országszerte mindenkit ráébresztett arra, hogy fontos az egészségünkkel való törődés és az egészségügybe való beruházás.

− Nemcsak az infrastruktúrára és a felszerelésre, de a káderügyi beruházásokra is odafigyeltek az illetékesek, és az egészségház teljesen megfelel a modern követelményeknek. Az itteni egészségházban 10 új orvos kapott munkát, a verbászi Általános Kórházban pedig kétszer ennyi egészségügyi nővért alkalmaztak, tehát van elegendő szakkáder. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert az előző 5-6 évben a két helyen összesen nem vettek fel ennyi szakembert. Miután átadták az egészségház új épületszárnyát, több korszerű felszerelést sikerült beszerezni. Nem mellékes az sem, hogy a járvány ideje alatt sikerült folyamatosan szavatolni az oltóanyagot és az oltópontok működését – mondta a szakorvos.

AZ IDŐSEK TÁMASZA: A FALUGONDNOK

− Kúlán és a községhez tartozó településeken 2016 óta működik a falugondnoki szolgálat, amely a 65 évnél idősebb személyekről gondoskodik. A szolgálat egyébként a Vajdaságban eddig 17 önkormányzat 50 településén működik, és tudtommal jelenleg húszan vagyunk − mondta el lapunknak Bajai Attila falugondnok. Elmagyarázta, hogy a falugondnok ügye a CMH-iroda hatáskörébe tartozik, a felhasználók pedig olyan idős egyének vagy házaspárok, akik egyedül élnek, gyermektelenek, vagy családtagjuk nem él a közelükben. A gondnok térítésmentesen elvégzi náluk, a házuk táján a férfimunkát, kisebb javításokat, fát vág, füvet nyír, havat lapátol, segít a fűtésnél, bevásárlást, legfőképpen szállítást végez.

− A munkánk 90 százalékban a szállításból áll, hiszen zömmel idős, beteges emberekről van szó, akiket szükség szerint orvosi ellenőrzésre viszünk vagy hozunk, Újvidékre, Topolyára, Zomborba, Kamancra vagy éppen a verbászi kórházba. Igen gyakran előfordul, hogy a sürgősségi osztályokról mentőkocsi helyett mi visszük a betegeket, ahova kell, mert egyszerűen nem győzik a munkát, és nincs elegendő mentőkocsi sem. Nem kevésbé fontos dolog a kommunikáció, amit a felhasználóval folytatunk. Amennyit az idő enged, eltársalgunk, pozitív dolgokról, helyi történésekről. Mindez elősegíti az idősek számára, hogy részei maradjanak a közösségnek – mondta Bajai Attila.

 

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Paraczky László
Többi hír