Ugrás a tartalomra
2023.01.27 - 08:21

Új nyílászárók a tornatermen

Beruházások a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolában
Új nyílászárók a tornatermen

A csantavéri Hunyadi János Általános Iskolában befejeződött a tornaterem felújításának első szakasza, ami az összes nyílászáró felújítását és cseréjét foglalja magában. A 4,5 millió dinár értékű projekt a tartományi oktatási titkárság pályázatán nyert forrásokból valósult meg. Az iskolában elvégzett munkálatokat csütörtökön megtekintette dr. Pásztor Bálint köztársasági parlamenti képviselő, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke és Szakállas Zsolt tartományi kormányalelnök, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár.

– Itt nem egy apró projektumról van szó. Mindent fázisokban kell kivitelezni, hiszen 45 községe és városa van Vajdaságnak. A tartományi titkárság igyekszik minél több iskolának a fejlesztési elképzeléseit támogatni minden pályázati kör alkalmával. A csantavéri iskolában most a tornaterem nyílászáróinak a cseréje történt meg, ezáltal energiatakarékosabbá, biztonságosabbá és világosabbá vált a terem, valamint a szellőzés is megoldódott – emelte ki dr. Pásztor Bálint.

– Nem ez az egyetlen projektum, amelyet a tartományi oktatási titkárság a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola esetében tavaly támogatott, hiszen a hidráns-hálózat tervdokumentációjának az elkészítése is megtörtént a központi épületre, és a visnyeváci (meggyesi) és dusanovói (zentaőrsi) kihelyezett iskolaépületre vonatkozóan is, valamint az alsósok épületében a kamerarendszer felszerelésére is sor került. E két utóbbi projektum összértéke 660 ezer dinár. Szeretnék köszönetet mondani Szakállas Zsoltnak, illetve a tartományi oktatási titkárságnak azért, hogy ennek az iskolának, illetve a városban és a hozzá tartozó településeken levő iskoláknak a fejlesztését is támogatta, támogatja. Kihasználnám az alkalmat, hogy elmondjam: nem csak a szavak szintjén tartjuk fontosnak, hogy a kültelepülések fejlesztési elképzeléseit az önkormányzat támogassa, ugyanis ebben a mandátumban a központban a város eszközeiből parkolóhelyeket létesítettünk, azt követően kiaszfaltoztuk a II. Szőlősor utcát is, továbbá elkészült a csantavéri Boris Kidrič utca aszfaltozásának a tervdokumentációja. Az idei évben a vízművek egy új kutat fog fúrni annak érdekében, hogy az ivóvízellátás megfelelőbb legyen, és a közeljövőben készülünk a Tiszta Szerbia Projekt keretén belül megvalósítani a Csantavérre eső részt is, ami 25 km szennyvízhálózat kiépítése itt a településen – hallottuk dr. Pásztor Bálinttól.

Szakállas Zsolt oktatási titkár elmondta, hogy a titkárság évek óta támogatja ennek az iskolának a munkáját is.

– 2019-ben egy kisebb tetőcserét bonyolítottunk le, megközelítőleg 7 millió dinár értékben, most pedig a tornaterem nyílászáróinak cseréjét tudtunk támogatni. Az elmúlt évben 175 millió dinárt tudtunk elkölteni az iskolák felújítására a tartomány területén. Ebben az évben is készülünk pályázatot hirdetni iskolai épületek felújítására, melyre szintén 175 millió dinárt szántunk. A pályázatot legvalószínűbb, hogy február végén tudjuk meghirdetni. Megkérném az igazgatókat, hogy kövessék a pályázati felhívásainkat, hiszen nem ez lesz az egyetlen, amely az iskoláknak szól, hanem tervdokumentációs pályázatunk is lesz, amely újdonságnak számít a 2023-as évtől. Továbbá fontosnak tartom elmondani, hogy oktatási projektek megvalósítása terén is újabb pályázatokat hirdetünk, ahol elsősorban a diákok biztonságára fektetjük a hangsúlyt. Ezek a fejlesztések, amelyek évről évre megvalósulnak, nagyon fontosak, és szeretném kiemelni a külön fontosságát annak, amikor jó az önkormányzattal az együttműködés. Ez Szabadka város szempontjából mindig így volt. Itt köszönetet szeretnék mondani dr. Pásztor Bálintnak és a csapatának, akivel, akikkel tervezni tudunk, és amikor egyesített erőkkel dolgozunk ezeken a célokon, akkor többet tudunk elvégezni, mintha egyenként csinálnánk – emelte ki Szakállas Zsolt.

– Köszönettel tartozok a tartományi titkárságnak, Szakállas Zsoltnak valamint Pásztor Bálintnak, hogy az összes olyan projektben támogatják a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolát, amelyek nagyon fontosak az intézményünknek, az itt dolgozó tanároknak, illetve a gyerekeknek is. Ez az első szakasza ennek a beruházásnak. A következő terveink is további fázisokra vannak bontva, és reményeink szerint azok is ilyen sikeres módon fognak zárulni, gondolván itt a tornaterem felújítására, a hidráns-hálózat kiépítésére, valamint további kamera-, illetve megfigyelő rendszerek bevezetésére – mondta Szabó Gábor, a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola igazgatója.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, D.D.
Többi hír
2023.03.20 - 08:23
A héten az öntözőrendszerek kiépítésére és fejlesztésére, a jégvédő hálók beszerzésére, a gyümölcs- és szőlőtermesztő
További pályázatokat jelentetett meg a mezőgazdasági titkárság
2023.03.18 - 12:31
Zentán hetente előfordul, hogy valamelyik jelzőlámpa sárgán villog, vagy egyáltalán nem működik, ami problémákat okoz
A zentai jelzőlámpák sokszor meghibásodnak a rossz időjárási viszonyok miatt
2023.03.17 - 19:24
Az új belgrádi városvezetés megalakulása óta, azaz tíz hónapja számos újdonságot vezettek be, többek között az idén s
Hamarosan megkezdődik a metró építése
2023.03.17 - 08:31
 Nagybecskerek magyarsága tegnap a katolikus temetőben, Szemere Pál honvédőrnagy emléktáblájánál tartott koszorúzási