Ugrás a tartalomra
2022.09.22 - 15:12

Modernizálják a közvilágítást Csóka községben

Költségtérítés az utazó diákoknak – Ülésezett a csókai községi képviselő-testület
Modernizálják a közvilágítást Csóka községben

A csókai községi képviselő-testület szerda délután megtartott 22. ülésén meghozott határozatok közül kettőt emelt ki Oláj Tibor, a testület elnöke:

– Megindítjuk községünk területén a közvilágítás rekonstrukcióját, racionalizálását és karbantartását. A megvalósítását a köz- és a magánszféra közötti, koncessziós elemeket nem tartalmazó, partnerségi eljárás lefolytatásával, az idevágó törvénnyel összhangban tervezzük kivitelezni. A projekt megvalósítása céljából a testület szakértői csoportot nevez ki, melynek a projektjavaslat előkészítése és minden egyéb szükséges intézkedés és feladat lebonyolítása, a projekt egészének realizálása lesz a feladata – fogalmazott Oláj Tibor, és hozzátette, hogy a köz- és magánpartnerség, a köz- és a magánszféra közötti hosszú távú együttműködés infrastrukturális és egyéb közhasznú objektumok finanszírozásának, építésének, rekonstrukciójának, kezelésének vagy karbantartásának céljából alakítható ki.

– Jelen esetben a projekt megvalósítása kapcsán Csóka község szerződést fog kötni egy magáncéggel, a vonatkozó törvény rendelkezéseivel összhangban, a közvilágítás rekonstrukciójának, racionalizálásának és karbantartási munkálatainak elvégzésére a község egész területén. A köz- és magánpartnerség projektum megvalósítására tett javaslat teljesen racionális és pénzügyileg indokolt. Az együttműködési keretnek köszönhetően a jelenleg használatban lévő nátriumégőket minden településen energiatakarékos LED-izzókra cserélik, ezzel az újítással jelentősen csökkenteni tudjuk az elektromos energia felhasználását, ugyanakkor a kivitelező partnercég szerződéses kötelezettséget vállal a rendszer hatékony fenntartására és üzemeltetésére. A projekt környezetvédelmi szempontból is nagy jelentőségű, környezettudatos megoldás, ugyanis a LED-technológiára épülő közvilágítás energiatakarékos, költséghatékony, és ritkább karbantartást igényel – mondta, és kitért a középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló községi határozatra.

– A határozat azon középiskolai tanulók útiköltségének finanszírozását, azaz térítését szabályozza, akik Csóka község területén rendelkeznek állandó lakhellyel, és a csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskolába naponta utaznak a község valamely településéről – ezeknek a tanulóknak a teljes havi bérletjegyet teljes egészében fizeti az önkormányzat. Azoknak a tanulóknak, akik Csóka község valamelyik településéről utaznak, és más községbeli középiskolában folytatják tanulmányaikat, a bérletjegy 30 százalékát téríti meg a község. Továbbá, a folyamatosan csökkenő gyereklétszám miatt, annak érdekében, hogy önkormányzatunk bizonyos módon és lehetőségeihez képest hozzájáruljon a csókai középiskola jövőbeni létezéséhez és működéséhez, és hogy minél tovább megmaradjon az intézmény, községünk előirányoz még egy költségtérítési jogosultságot. Ez pedig azon tanulókra vonatkozik, akiknek lakóhelye Csóka község területén kívüli, Csókától nem több, mint 50 kilométer távolságra van, és a csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola első osztályába iratkoztak be. Ezeknek a tanulóknak a teljes havi bérletjegy összegét megtéríti a csóki önkormányzat – foglalta össze a legfontosabb határozatokat Oláj Tibor, a községi képviselő-testület elnöke.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, ger
Többi hír
2023.06.05 - 09:08
A Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei helyi szervezetének szervezésében alkalmi műsort tartottak vasárnap délelőtt a n
A nemzeti összetartozás napja Óbecsén
2023.06.05 - 08:08
Vasárnap Királyhalmán a Jézus Szentséges Szíve plébániatemplomban, illetve a templomkertben ünnepelték meg a magyar ö
Királyhalmán megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról