Ugrás a tartalomra
2014.11.04 - 09:04

Főhajtás és egy tartozás lerovása

Eltörölték a csúrogi, mozsori és zsablyai magyarok kollektív bűnösségét

Tegnap délután Szabadkán a Zentai úti temetőben a Vergődő madár emlékműnél is megemlékeztek az 1944-ben ártatlanul kivégzett áldozatokról. A rendezvényt politikai, társadalmi és kulturális egyesületek képviselői, Magyarország diplomáciai külképviseleteinek tisztségviselői mellett Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök is megtisztelte jelenlétével.

A megemlékezést követően lapunk kérdésére válaszolva megerősítette, hogy a kormány csütörtökön elfogadta a kormányrendeletet, amellyel a szerb kormány hatályon kívül helyezte a Csúrog, Mozsor és Zsablya magyar lakosságára kirótt kollektív bűnösség terhét. A szerb–magyar történelmi megbékélés folyamatában a Szerbiai Képviselőház tavaly elfogadta a határozatot, amely elítéli a vajdasági magyarok ellen 1944/45-ben elkövetett atrocitásokat, most megszületett a kormányrendelet, vagyis a kollektív bűnösséggel kapcsolatos kérdéseknek pont került a végére, hangsúlyozta Vučić, majd hozzátette, hogy az általános jogelvek, felvetések értelmében nem létezik kollektív bűnösség, az elkövetett bűnökért egyéneknek kell felelniük. A lehető legnagyobb vétek egy egész nemzetet felelőssé tenni valamilyen bűncselekmény elkövetéséért, nyomatékosította Vučić, mondván: ő maga soha nem vett részt ilyesmiben és a jövőben sem szándékozik.

A megemlékezésen egybegyűlteket Némedi Imre köszöntötte. Emlékeztetett, hogy 1944-ben több ezer magyar esett áldozatul a partizánok megtorlásának. Gyerekeket, nőket, csecsemőket, idős embereket és életük teljében lévő férfiakat gyilkoltak halomra. A 44-es parcella nevet viselő tömegsírban, ahol ma a Vergődő madár emlékmű is áll, bizonyíthatóan 852 ártatlanul meggyilkolt áldozat nyugszik, hangsúlyozta Némedi.

A magyar kormány üdvözli a szerb miniszterelnök bejelentését

Magyarország kormánya megnyugvással fogadta, hogy hetven év után végre megszületett az a szerbiai rendelet, amely eltörölte a Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt – közölte a miniszterelnök-helyettes vasárnap az MTI-vel. Semjén Zsolt azt írta: üdvözlik a szerb miniszterelnök szabadkai bejelentését és az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatok előtti főhajtását, amely a szerb–magyar megbékélés szimbolikus állomása. A szerb politika mostani lépése Magyarország régi törekvésével találkozott – hangsúlyozta. (MTI)

 

A továbbiakban Maglai Jenő, Szabadka polgármestere tartotta meg alkalmi beszédét, amelyben arra is kitért, hogy tavaly ismeretlen elkövetők ellopták a Vergődő madarat, meggyalázva ezzel az emlékhelyet, ám a közelmúltban visszakerült helyére az emlékmű másolata.

Csak az a nemzet és közösség ítéltetett leépülésre, amely maga is elhiszi, hogy nincsen jövője és feladja a küzdelmet, emelte ki Maglai Jenő.

– Az is a közösségnek köszönhető, hogy sikerült visszaállítani a Vergődő madarat. Ez a vajdasági magyarság szívósságának eredménye. Nem borultunk térdre, nem omlottunk össze, hanem ki tudja hanyadszorra az elmúlt évtizedekben, az építkezés útjára léptünk, megerősítve ezzel önmagunkat. Ha fejlődni és erősödni kívánunk, akkor mindannyiunknak közösen kell dolgoznunk, a különböző nemzetek képviselőinek. Csakis akkor erősödhetünk meg, ha egymásban nem ellenséget, hanem támaszt keresünk. Vajon leszünk-e annyira bölcsek és felelősségteljesek, hogy sikerüljön levetkőzni a múlt sebeit, lesz-e bennünk annyi bátorság, hogy hátat fordítsunk az egymás közötti acsarkodásnak, amely eddig béklyóba kötött bennünket, táplálva ezzel a szegénységet, illetve elmaradottságot? Egy évvel ezelőtt ki hitte volna, hogy itt és most történelmi pillanat részeseivé válunk. Ugyanis most történik meg először, hogy ezen a helyen Szerbia miniszterelnöke is lerója kegyeletét. Egyértelmű üzenet ez. Közösségünk és nemzetünk végső elismerése ez, több évtizedes küzdelmünk eredménye, hogy áldozataink ártatlansága ne csak számunkra legyen egyértelmű. Üzenet ez az egész régió számára, hogy közös feladatunk küzdelemmel elérni: ami hetven évvel ezelőtt megtörtént, soha többé ne ismétlődhessen meg – fogalmazott Maglai.

Alkalmi beszédében Aleksandar Vučić kitért a Vajdaságban élő nemzetek közös múltjára, amelynek bizonyos szegmensei, szavai szerint, igencsak fájdalmasak. Ugyanakkor a közös múlt legnagyobb részét mégis az egymás megismerése, az egymással való békés együttélés határozta meg, hangsúlyozta Vučić.

– Szerbia fasisztaellenes múltja híres. Szerbia mindig is büszke lesz erre. De azt is ki kell mondani, hogy a második világháborút követően olyan bűncselekményeket és gyilkosságokat követtek el, amelyekre nem szabad büszkének lennünk. Egy hétéves kislány meggyilkolását nem állíthatjuk a hőstettek sorába, bármennyire is próbálták ezt tenni egyesek. Lehetetlen, hogy egy hétéves kislány bevérezte volna a kezét. Itt, az áldozatok emlékhelye előtt, Szerbia miniszterelnökeként erősítem meg annak szükségét, hogy jobban megismerjük egymást és lebontsuk az akadályokat, amelyek a múltban nehézzé tették egymás megértését. Azért jöttem ide, hogy elmondjam: mi Önöket a sajátunknak tartjuk és azt szeretnénk, ha önök is sajátjuknak tartanának bennünket. Itt, erről a szörnyű emlékeket őrző helyről induljunk közösen egy sokkal jobb országba, az önök, az én, a mi békés Szerbiánkba. Szerbia és Magyarország őszintén elkötelezte magát a történelmi megbékélés mellett. Ennek szellemében alakult meg az akadémiai vegyes bizottság is, amelynek az a feladata, hogy tudományos munkával szolgáltasson adatokat a két nemzet történelmének legsötétebb korszakáról. A kollektív bűnösség elvének elvetésével Szerbia bizonyította intézményeinek demokratikus kapacitását, valamint a jószomszédi kapcsolatok erősítésével kapcsolatos őszinte szándékát. A jövőbe kell nézni. Ezt teszi minden szerencsés és boldog nemzet – hallhatták az egybegyűltek Vučićtól.

A Vergődő madár emlékmű másolatát ft. Palatinus István, a római katolikus egyházközösség plébánosa szentelte meg. Ezt követően történelmi egyházaink képviselőinek részvételével ökumenikus megemlékezés következett. A megemlékezést koszorúzás zárta, ahol a mintegy húsz politikai, társadalmi és kulturális egyesület által elhelyezett koszorú mellett a hozzátartozók és a megjelentek helyezték el a kegyelet virágait és gyújtottak gyertyát az áldozatok emlékére.

Szerző (Forrás)
P.E., Magyar Szó Fotó: Molnár Edvárd
Többi hír
2023.06.09 - 08:50
A magyar országgyűlés 2010-ben június negyedikét, vagyis az első világháborút követő trianoni döntés aláírásának dátu
Királyhalmon is megünnepelték a nemzeti összetartozás napját
2023.06.09 - 08:48
Kedden délelőtt Zentára látogatott dr.
Zentán a helyi önkormányzati miniszter a Stevan Sremac Általános Iskolát is megtekintette – A rekonstrukció 250 millió dinárba kerülne
2023.06.09 - 08:46
Szombaton, azaz e hónap 10-én tartják meg Bajsán a település napját, amikor is a korábbi években is népszerű programo
Hamarosan megnyitja kapuját a helyi fürdőmedence