Ugrás a tartalomra
2020.10.19 - 09:17

Támogatás egyetemistáknak

Támogatás egyetemistáknak

November közepéig lehet jelentkezni a Topolya községi felsőoktatási ösztöndíjpályázatra – Több mint hatmillió-hatszázezer dinár az egyetemisták támogatására

Topolya község közzétette a 2020/21-es tanévre vonatkozó felsőfokú ösztöndíjpályázatát. A költségvetési keretből ezúttal 6 640 000 dinárnyi összeg áll az egyetemisták rendelkezésére – mondta el Szatmári Adrián polgármester, akit az idei pályázat feltételeiről kérdeztünk.

– A önkormányzat azon felsőfokú tanulmányaikat folytató, szerbiai állampolgárságú hallgatók jelentkezését várja, akik a község területén rendelkeznek bejelentett lakcímmel legalább két éve. További feltétel, hogy a támogatásban azok a diákok részesülhetnek, akik Szerbia területén államilag elismert vagy külföldön nemzetközileg is jegyzett karok II., III. vagy IV. évfolyamán, bolognai rendszerű alapképzésen végzik tanulmányaikat. Feltételként szabtuk meg még, hogy idehaza a tanulmányi eredményük a kérelem benyújtását megelőző tanévben legalább 8-as átlagú, külföldön pedig nem gyengébb a 4-esnél. Valamint a diák hallgatói státusának összesített tanulmányi átlagát is figyelembe vesszük, így a szerbiai hallgató tanulmányi eredménye nem lehet gyengébb, mint 7,50, külföldi egyetemista esetén pedig 3,5 fölötti átlag a feltétel.

Miben különbözik az idei ösztöndíj feltételrendszere a korábbi években megszokottól?

– Mérlegeltük az idei tanév alakulását, és ezúttal nem hirdettük meg a kedvezőbb feltételekkel támogatott „hiányszakma” kategóriát. Természetesen az eddig kiemelt szakos hallgatókat a korábbiakban meghatározott módon támogatjuk.

Mi az, ami nem változott a korábbi évekhez viszonyítva?

– A pályázatunkra ezúttal is második évfolyamtól lehet jelentkezni. A támogatásra azok a felsőfokú hallgatók nem jogosultak, akik már kedvezményezettjei az oktatásügyi és sportminisztérium támogatásának, illetve egyéb alapítványok, szervezetek és vállalatok bármiféle hallgatói ösztöndíjának vagy diákhitelének. Ez utóbbit nyilatkozat formájában alá is kell írni. Továbbá nem jogosultak azok sem, akik évet ismételnek, vagy akik munkaviszonyban vannak. Ami a múlt évihez viszonyítva változatlan még, az a támogatás összege, a havi 5000 dinár.

Milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk az ösztöndíj kérvényezőinek?

– Az egyetemi hallgató személyi igazolványának a fénymásolatát, illetve az elektronikusan leolvasott adatait várjuk. Emellett az egyetemre való beiratkozást igazoló eredeti bizonylatot a szakirány megjelölésével. Igazolást kérünk az eddig letett vizsgák átlagosztályzatáról a Szerbiában tanuló hallgatók esetében, a külföldi diákoktól a leckekönyv hitelesített másolatát is várjuk. Illetve amint azt már korábban is említettem, egy kézjeggyel ellátott nyilatkozatot is mellékelni kell azzal kapcsolatban, hogy más ösztöndíjban, diákhitelben vagy alapítványi, vállalati támogatásban a pályázó nem részesül.

Az idén meddig van lehetőségük a hallgatóknak átadniuk a kérelmeket?

– Ezúttal a szükséges iratanyaggal ellátott igényléseket november 13-áig lehet átadni Topolya Község Közigazgatási Hivatalának iktatójában. Emellett, ahogyan már eddig is megszokhatták az érintettek, a község falvainak helyi közösségeiben működő irodákban is benyújthatóak a dokumentumok. Az ösztöndíj folyósítása céljából megnyitott bankszámláról szóló igazolást november 20-áig köteles mellékelni a pályázó. A továbbiakban a pályázati eljárás lebonyolítását követően a kedvezményezett ösztöndíjazási szerződést köt a község polgármesterével, vagyis a támogatás utalványozójával. Ez a szerződés – ahogyan az egy ilyen eljárás esetében már bevált – konkretizálja az egymás iránti jogokat és kötelezettségeket. A mi esetünkben is a késve érkezett és hiányos igényléseket sajnos nem tudjuk figyelembe venni. A szükséges űrlapokat, illetve a további jelentkezési feltételekkel kapcsolatos részleteket megtalálhatják az érintettek a község www.btopola.org.rs honlapjának a kezdőlapján. A keresők az oldalon lapozzanak egyet vissza, hogy a többi pályázati felhívás között ráleljenek a keresett pályázati felhívásra.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, K.P.D.
Többi hír