Ugrás a tartalomra
2013.06.03 - 12:55

Önerőből

Oromon, Völgyesen és Újfaluban tervezik a beruházásokat a helyi járulékból

Amikor szavazásról, választásról esik szó, leginkább vitákra, ellentétes véleményekre gondolunk. Lassan már megszokottá vált, hogy egymással szemben álló pártok és csoportok érvei és érdekei csapnak össze ilyenkor higgadt vagy kevésbé higgadt hangnemben. A megosztó vélemények megosztott szavazói pedig igyekeznek eligazodni az érvek háborújában, kisebb vagy nagyobb sikerrel.

Azonban kivételeket is találunk. Olyan példával is lehet találkozni, amikor hosszú, higgadt véleménycsere után alakul ki egy álláspont, és a közös megegyezés eredménye kerül a választók elé, hogy ők felhatalmazásukkal emeljék a közös szándékot közös vállalássá.

Az oromi új helyi járulék ügye ilyennek tűnik, amely bevezetésére Orom, valamint az ehhez a helyi közösséghez tartozó Völgyes és Újfalu lakói június 1-je és 5-e között voksolnak. A tervek szerint egy újbóli ötéves időszakra hosszabbodna meg a helyi járulék fizetésének közös elhatározása.

A kialakult helyzetről, erőfeszítésekről és várakozásokról kérdeztem Magyarkanizsa község polgármesterét, Nyilas Mihályt és Orom helyi közösség elnökét, Lékó Róbertet.

Polgármester úr, mint helyi lakos és mint községi elnök, hogyan tekint az oromi helyi járulék kérdésére?

- Családommal együtt itt élek ebben a faluban. Mindennek örülök, ami a szülőfalumban épül, szépül, az idő előrehaladtával fejlődik. Fontos számunkra a helyi járulék, és bízom benne, hogy a lakosok megszavazzák a közös teherviselésnek ezt a formáját. Hiszen eddig is sokat köszönhet a falu ennek a forrásnak, és még sok dologra szükség volna, amit csak ezekből a pénzeszközökből tudnánk megvalósítani, az elért eredményeket pedig megtartani. Polgármesterként is támogatom a törekvést, és ezzel a községi vezetés egységes véleményét képviselem.

Ezek szerint történtek egyeztetések a helyi járulékról. Kik és hogyan cseréltek véleményt erről a kérdésről?

- Igen, hosszú és alapos véleménycsere előzte meg a helyi közösség programjának megírását. A község és a helyi közösség, a faluban működő politikai pártok és a civil szervezetek folytattak egyeztetést, véleménycserét, és ebből született meg a program, amelyre a helyi járulékot fel lehet majd használni. Az érdekeket és véleményeket sikerült összefésülnünk egy közös szándékká. A VMSZ-nek is volt egy fontos módosítási javaslata, amely nagy megelégedésünkre elfogadásra is került, nevezetesen az, hogy 10% helyett 5 %-ot fordítsunk a helyi közösség működtetésére, az így kapott plusz 5%-al pedig a közművesítésre szánt összeget növeljük meg.

Magyarkanizsa önkormányzata hogyan támogatja a helyi járulék ügyét?

- Minden egyes dinárhoz, amely a helyi járulékból megvalósul, az önkormányzat a maga részéről hozzátesz egy dinárt, és így a forrás megduplázódik. Fontosnak tartjuk az arányos teherviselést. Igy van és lesz ez Oromon is, hiszen ez a község minden településén, ahol van helyi járulék, ezt az elvet követjük.

Milyen változást emelne ki a helyi járulékra vonatkozóan, ami eltér az eddigi gyakorlattól?

- Igazságosabb lesz a járulék megfizettetése. Megszűnik a duplázás és a jövőben annak aki munkaviszonyban van és termőterülettel is rendelkezik, ha ezt igényli, nem kell tovább fizetnie a földterület utáni járulékot. Továbbá 3%-ról 2%-ra csökken a járulék a dolgozóknál és a vállalkozóknál. Megszűnik a duplázódás. Vagyis, aki munkaviszonyban van, és ezen felül termőterülettel is rendelkezik, annak nem kell majd fizetnie a földterület után.

Továbbá egy százalékkal csökkenne a járulék a jövedelemre vonatkozóan. Tehát a munkavállalóknak és a vállalkozóknak 2 % volna, a földműveseknek pedig 50 kg búza értékét kellene befizetniük hektáronként, amit az előző év augusztus 1-i áron számolnának el.

Lékó úr, a helyi közösség elnökeként melyeket tatja a legfontosabb céloknak, amiket a helyi járulékból szeretnének megvalósítani?

- A megvalósuló forrásnak több mint felét útépítésre, épületeink karbantartására szeretnénk fordítani, valamint fejlesztéseket is tervezünk pl. az autóbuszmegállót és a halottasházat is bővítenénk. Szánnánk még jelentős eszközöket a közbiztonság növelésére is, térfigyelő kamerák elhelyezésével. Továbbá a környezetvédelemre, civil szervezeteink támogatására és a mezei utak karbantartásra is kellene a pénz.

Eddig hogyan sikerült gazdálkodniuk az eszközökkel? Mi az, ami már megvalósult az előző ciklusban a helyi járulékból?

- Az előző időszakra vonatkozó terveinket sikeresen megvalósítottuk Orom, Völgyes és Újfalu településeken egyaránt. Utakat aszfaltoztunk vagy töltöttünk fel kőtörmelékkel, rendezettebbé tettük a temetőnket, tájház épült, az egészségház fűtését sikerült modernizálnunk, valamint a tűzoltótornyot is kijavítottuk. Több intézmény is a helyi járuléknak köszönheti jobb működési körülményeit a helyi közösség területén. Továbbá támogattuk civil szervezeteinket, és anyagi eszközeinkből pályázati tartalékalapot hoztunk létre, amit hatékonyan tudtunk felhasználni.

Véleménye szerint mi történne, ha mégsem szavaznák meg a helyi járulékot?

- A jelenlegi körülmények között ez azt jelentené, hogy megszűnne a település egyetlen igazán biztos anyagi forrása. A tervek szerint a helyi járulékból összesen mintegy 25 millió dináros bevételre számítunk, ennyi pénzt pedig nem tudunk más forrásból előteremteni. Nem jutna pénz fejlesztésre, de sajnos még a meglévő épületeink karbantartására sem.

Bízom abban, hogy Orom, Újfalu és Völgyes lakosai akarják a továbblépést, a fejlődést, és erre meg is adják majd az esélyt a helyi járulék megszavazásával.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Jenei Ervin
Többi hír