Ugrás a tartalomra
2020.09.26 - 12:34

Minden település egyaránt fontos

Beszélgetés Fejsztámer Róberttel a Magyarkanizsa községbeli helyi közösségi választásról
Minden település egyaránt fontos

Magyarkanizsa helyi közösségeinek tanácstagjait választják meg vasárnap, szeptember 27-én. Tizenhárom település kilenc helyi közössége választ most, és közülük kerülnek majd ki a helyi közösségek elnökei is. A választás kapcsán Fejsztámer Róbert polgármesterrel beszélgettük.

– Az eredeti tervek alapján a helyi közösségi választást az önkormányzati, tartományi és köztársasági szintű választásokkal egy időben kellett kiírni, a köztársasági törvények megváltoztatása és a választást lebonyolító rendeletek miatt azonban nem tudtuk megtartani. Másik teremben, teljesen új bizottsági tagokkal, intézményi és infrastrukturális felépítménnyel kellett volna lezajlania, amire az önkormányzat logisztikailag nem volt felkészülve, ezért kényszerültünk arra, hogy a helyi közösségi választást szeptember 27-én tartsuk.

Milyen hatáskörökkel bírnak a helyi közösségek?

– A helyi közösségek a két évvel ezelőtt megjelent köztársasági, önkormányzatokra vonatkozó törvények alapján egyfajta civil szervezetként vannak meghatározva, amit valójában polgárok csoportosulásának nevez a törvény. A helyi közösségek legnagyobb fegyvere és lehetősége maga a helyi járulék, minden hatáskör visszaszállt az önkormányzatra, a jogi és pénzügyiek is.

Milyen az együttműködés az önkormányzat és a helyi közösségek között?

– Az önkormányzat igyekszik minden helyi közösséggel olyan együttműködést kialakítani, ami a helyben élő polgároknak megfelelő. Erre hadd mondjak egy példát: néhány éve bevezettük azt, hogy a helyben lakók határozzák meg a számukra legfontosabb rendezvényeket, és ezeket beemeltük közvetlenül a költségvetésbe. Ugyanez jellemző a pályázatokra is, ugyanis ha a helyi közösségek mint jogi személyek adják be a pályázatokat, ahhoz az önkormányzat önerőt biztosít, mert tisztában vagyunk azzal, hogy nagy nehézséget okoz azokon településeken az önerő finanszírozása, ahol nincs helyi járulék. A helyi közösségek beruházásait is ugyanakkora összeggel támogatjuk, mint amekkora maga a beruházás. Minden esetben a közösségek jólétét tartjuk szem előtt.

Van-e olyan település, amely prioritást kell, hogy élvezzen?

– Próbáljuk egyensúlyban tartani a helyi közösségek közti beruházásokat, pályázatokat. Nagyon bízom benne, hogy egyetlen helyi közösség sem érzi úgy, hogy kevesebb figyelmet fordítunk rá. Mindegyik kapott az elmúlt időszakban olyan infrastrukturális beruházást, amely elengedhetetlen volt számára. Magyarkanizsa mint település kiemelkedik olyan szempontból, hogy az idegenforgalmi beruházások és egyáltalán a gazdasági húzóágazatok ide kötődnek. A cél, hogy legyen egy erős gerinc, ahol megtörténnek a beruházások, amelyre azután rácsatlakozhatnak a falvak is.

A vasárnapi voksoláson való részvétel miért fontos?

– A polgárok a helyi közösségekhez állnak a legközelebb, és velük tudnak a legbátrabban kommunikálni is. Más választások esetében pártokra, listákra szavazunk, itt pedig személyekre. Ha ismerjük azokat, akikre szavazunk, akiket bejuttatunk a helyi közösség tanácsába, akkor joggal feltételezhetjük, hogy gyakran tudunk velük találkozni, megosztani velük a gondjainkat, és ők közvetíteni tudják azokat a felsőbb szintek felé. A helyi közösségek szerepe olyan szempontból is fontos, hogy egy jó és erős kommunikációs kapcsot és összekötő vonalat képeznek a polgárok és az önkormányzat között, ami csak akkor lehetséges, ha a helyi közösségek részéről is megfelelően tudják képviselni a polgárok igényeit.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, j
Többi hír
2020.10.19 - 09:17
November közepéig lehet jelentkezni a Topolya községi felsőoktatási ösztöndíjpályázatra – Több mint hatmillió-hatszáz