Ugrás a tartalomra
2019.08.26 - 09:33

Maradnak a magyarországi kirándulások

Az új tanévvel új szabályzat lép életbe az osztálykirándulások terén. Az első információk még arról szóltak, hogy a hamarosan induló tanévtől csak Szerbiában, illetve a boszniai Szerb Köztársaságba utazhatnak a diákok.

Rögtön felmerült a kérdés, mi lesz a magyarországi utak sorsa, hogyan lehet majd sort keríteni a magyar kormány által támogatott Határtalanul! program népszerű útjaira, mi lesz az anyaországi és a vajdasági testvériskolák magyar tanulóinak, tanárainak hosszú ideje fennálló, elmélyült kapcsolataival. És vajon a szórványban élő magyar diákok hogyan kirándulhatnak, ha azonos korosztálynak kell megtöltenie a buszt, az iskolában viszont csak egy-egy magyar osztály van? Vicsek Annamária oktatási államtitkár közbenjárásának köszönhetően viszont számunkra megnyugtatóan rendeződtek a dolgok, tehát továbbra is irány Magyarország! 

 

* A vajdasági magyar diákok magyarországi kirándulásaival mi lesz a helyzet?

— Ebben a pontban fontos, hogy a minisztériumban vagyok államtitkárként, hiszen ennek hiányában most nem volna lehetőség arra, hogy a magyarországi utak megvalósuljanak. Sikerült azonban a szabályzatba beletetetni azt a módosítást, hogy az anyanyelv elsajátítása és a nemzeti kultúra megismerése céljából az anyaország területére is lehet tanulmányutat szervezni, ehhez csupán a minisztérium illetékes iskolaigazgatóságának a jóváhagyását kell megszereznie az iskolának.

* Mi az iskolaigazgató kötelessége és felelőssége? Mi a tanítóké, osztályfőnököké? Mi a szülőké és a gyerekeké? 

— A tanítók aktívája, illetve a szakaktívák terjesztik az utazás programjavaslatát a tanári tanács elé véleményezésre, majd a szülőtanács kell, hogy elfogadja. Az igazgató határozza meg, ki lesz az utazás szakmai vezetője — lehet ő is, vagy kinevezhet más tanárt, aki az iskola dolgozója kell hogy legyen. Az osztályt az osztálytanító mellett még legfeljebb egy tanár kísérheti, akit az igazgató határoz meg, és csak olyan tanár lehet, aki egyébként is tanítja az osztályt. A szülők előzetes írásos hozzájárulása szükséges egy utazáshoz, az iskola a természetben megtartásához egy osztály 80%-a, az osztálykiránduláshoz 60%-a kell hogy részt vegyen ahhoz, hogy létrejöhessen az utazás. Ha nincsenek meg a kirándulás feltételei, akkor nem valósulhat meg, amiről az igazgató dönt. A tanárok fontos feladata az utazás előkészítésében, hogy csoportmunkával vagy egyéni feladattal előre feldolgozzák azokat a tartalmakat, amelyeket meg fognak ismerni, majd az utazás után a gyerekek beszámolóival még egyszer utólag is feldolgozzák a megismert tartalmakat. Az iskola a természetben 7—10 napos lehet, és csak Szerbia területére lehet megszervezni, a 7. és a 8. osztályosok esetében pedig a boszniai Szerb Köztársaság területére is. Az iskola a természetben megvalósulhat tanítási napon, hiszen a tantervhez kapcsolódik. Az osztálykirándulás azonban csak tanítási szünnapon, ellenben pótolni kell az elmaradt tanórákat. 

* Az új tanév mindig változásokkal jár. Az osztálykirándulások terén is ez várható. Melyek a legfontosabb tudnivalók? 

— A szabályzat egyrészt a természetben megvalósított tanítás-tanulás, másrészt az iskola által szervezett kirándulások megszervezésének feltételeire vonatkozik, és a 2019/2020-as tanévtől lesz érvényben. A tanítás-tanulás a természetben az oktatási-nevelési folyamat olyan típusú megvalósítása, amikor a tantervhez, illetve a tanítás-tanulás programjához kapcsolódóan a kötelező és választható tantárgyak, a projektoktatás vagy a tanórán kívüli tartalmak kihelyezetten, az iskolán kívüli természetes helyen valósulnak meg különleges egészségügyi-rekreatív és oktatási-nevelési célzattal. Az osztálykirándulás pedig iskolán kívüli oktatási-nevelési munka. 

* Melyek az osztálykirándulások konkrét céljai, feladatai?

— A szabályzat nagy hangsúlyt helyez a gyerekek egészségi állapotának, pszichofizikai és szociális képességeinek a fejlődésére az utazások alatt, különösen a városi iskolák esetében valósulhat ez meg. Ilyenkor a természeti és társadalmi környezet megismerésére is kiváló lehetőség nyílik, illetve azoknak a természeti és társadalmi jelenségeknek a megfigyelésére, amelyekről egyébként az iskolában a tanterv keretében tanulnak a gyerekek. Fontos elegendő teret adni a tanulók mozgás- és játékigényének, amire az iskolai keretek között csak korlátozott lehetőség van. Ha a szabály szerint bonyolítják le a kirándulást, a tanárnak sok munkája van az előkészítéssel és a megvalósítással, majd az utazás után a feldolgozással is, hiszen a tantervhez és az iskola éves programjához kapcsolódva dolgoznak fel bizonyos tartalmakat az utazás során. Nem mellékes, hogy a gyerekek az önállóság és a társas kapcsolatok fejlődése terén is rengeteget fejlődnek egy-egy többnapos utazás során, amikor napokig távol vannak a családjuktól. 

* Hová mehetnek majd a gyerekek?

— Különféle tartalmak vannak az alsó és a felső tagozatban, így a szabályzat különféle helyszíneket ajánl úti célul. Alsóban a környezetünk, illetve a természet és társadalom tantárgyakhoz kapcsolódóan, felső tagozatban pedig természeti-földrajzi jellegű helyek (nemzeti parkok, etnofalvak) vagy történelmi jellegű építmények (várak, templomok, kolostorok, paloták stb.) látogatása és megismerése lehet tervben. 

* Kik döntenek az úti célról és arról, melyik ügynökséggel, milyen autóbuszokkal utaznak a gyerekek?

— Az ügynökség csak olyan utazási iroda lehet, amelynek megfelelő licence van, az ügynökség kiválasztásakor pedig az iskola a közbeszerzési törvényt kell, hogy betartsa, tehát az igazgató kinevez egy bizottságot, melynek legalább három tagja van: az igazgató mellett még legalább egy tag a szülői tanács nevében, és egy tag, aki az iskola alkalmazottja, aki az utazás megvalósításában is részt vesz. A bizottság munkáját az iskola pénzügyese és jogásza segítheti, a folyamatot pedig a közbeszerzési törvény szerint bonyolítják le. 

* A közlekedésbiztonsági szabályok is szigorodnak. Mely módosításokat emelné ki?

— A közlekedésbiztonsági előírásokat a belügyminisztérium szabályzata határozza meg, mely a gyerekek szervezett utazására vonatkozik, és ennek értelmében a rendőrség jóvá kell hogy hagyja az utazást, ha az autóbusszal, a sofőrrel és a dokumentációval is minden rendben van. Ez korábban is így történt. Ami az egészségügyi biztosítást illeti, ha többnapos kirándulásról van szó, a gyermeknek orvosi igazolást kell bemutatnia arról, hogy egészséges, az utazási iroda pedig orvosról kell hogy gondoskodjon az utazás alatt, ha a kirándulóhelyen nincs állandó orvosi felügyelet. 

* Az osztálykirándulás jól megérdemelt szórakozás, pihenés vagy tanulmányút?

— A szabályzat ezeket nem pihenő-szórakoztató célzattal határozza meg, hanem mindenképp a tantervhez, az iskola programjához kapcsolódva, annak részeként, tehát inkább tanulmányútnak lehet felfogni, mintsem csupán kikapcsolódásnak, mint ahogyan évtizedekkel ezelőtt sem volt csupán kikapcsolódás, hiszen a tanító/tanár munkamódszere ilyenkor más, de akkor is oktatási-nevelési célzattal történik. A gyerekek lehet, hogy kikapcsolódásként élik meg, de igazából akkor van ennek értelme, ha oktatási-nevelési célok valósulnak meg az utazás során, ugyanolyan szabályrendszerrel.

Szerző (Forrás)
Hét Nap, Fehér Márta (fotó Ótos András)
Többi hír
2020.07.06 - 10:19
Azt követően, hogy a Köztársasági Választási Bizottság vasárnap este kihirdette a választások végleges eredményét, dr
Dr. Pásztor Bálint: Az elmúlt 28 év legnagyobb választási sikere