Ugrás a tartalomra
2019.09.03 - 15:15

Kezdődhet a tanév

Megjelent a magyar nyelvű tankönyvek módosított listája

Az új tanterv szerint kezdhetik a tanévet az első, második, ötödik és hatodik osztályos, magyar nyelven tanuló diákok. A késve megjelentetett tankönyvkatalógus miatt sokáig nem lehetett biztosan tudni, hogy elkészülnek-e időben a magyar nyelvű tankönyvek, de pénteken végül megjelent a magyar nyelvű tankönyveket tartalmazó lista a minisztérium honlapján. Az új tankönyvek várhatóan még az első félévben a tanulókhoz kerülhetnek.

 

 

Vicsek Annamáriától, az oktatási minisztérium államtitkárától megtudtuk, hogy a tankönyvtörvény értelmében az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium a tankönyvkatalógusban megjelent tankönyveket hagyja jóvá. Az elmúlt és az elkövetkező tanévekben folyamatosan bevezetendő tantervekhez új tankönyvek is szükségesek, de ezek nem készülnek el egyik napról a másikra:

– Tavaly az elsősök és az ötödikesek, idén pedig a másodikosok és a hatodikosok tanulnak új tanterv alapján, új tankönyvekből. A tankönyvek előállítása egy meglehetősen hosszadalmas folyamat. Emiatt az elmúlt évek során nagy energiabefektetéssel, megfeszített tempóban dolgoztunk azon, hogy a lehető legrövidebb időn belül a diákok elé kerülhessenek a tankönyvek. Tavaly az elsősök és az ötödikesek új tantervei néhány nappal a tanév megkezdése előtt jelentek meg hivatalosan, pár nap vagy pár hét alatt pedig nem lehet végigvinni ezt a folyamatot, ezért nem is lehetett elvárni, hogy már a tavalyi tanévben új tankönyvek legyenek elérhetők.

 Az oktatási államtitkár elmondta: fontosnak tartja, hogy azok a tanítók, akik elsősöket vagy másodikosokat vezetnek, illetve azok a tanárok, akik ötödik vagy hatodik osztályban tanítanak, azt javasolják a szülőknek, hogy az új tankönyveket vásárolják meg. Ezért is javasolták korábban, hogy a szülők és a pedagógusok várják meg a tankönyvrendeléssel a tanév kezdetét. Hozzátette, hogy a nyári szünet utolsó munkanapján megjelent katalógus fontos eredménynek tekinthető:

 – Ez egy nagyon fontos momentum a vajdasági magyar oktatásban, hiszen ebbe a katalógusba a lehető legtöbb tankönyvet igyekeztünk beletenni. Az volt a célunk, hogy az utolsó napig húzzuk a megjelentetést, hogy minél több tankönyv kerülhessen a katalógusba. Így most az a kiadó, amelynek a tankönyve túljutott a hivatalos jóváhagyási folyamaton, azonnal nekiláthat a nyomtatásnak, és már csak idő kérdése, hogy mikor lesznek ezek a tankönyvek a gyerekek előtt.

 Hozzátette, hogy a tankönyvtörvény értelmében a tavasszal megjelent katalógus új, módosított változata hivatalosan csak novemberben fog megjelenni, és óriási eredményként értékelhető, hogy sikerült a minisztériumban kieszközölni a kisebbségi tankönyvek módosított listájának mostani megjelenését. Mint mondta, mindez azt mutatja, hogy a vajdasági magyar politikum, a Magyar Nemzeti Tanács, illetve azok a tankönyvszerzők és -fordítók, akik az elmúlt időszakban nagy energiát fektettek abba, hogy ezek a tankönyvek megjelenhessenek, egy jól működő, koordinált együttműködést tartanak fenn, ez pedig a vajdasági magyar oktatás javát szolgálja.

Már csak néhány tankönyv hiányzik

Az első osztályos tankönyvek mind megjelentek, és az ötödik osztályos tankönyvek közül is csak egy (a zenekultúra) nincs jóváhagyva – tudtuk meg Petkovics Mártától, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagjától. Más a helyzet a legújabb tantervi változást követő könyvekkel, tehát a második és a hatodik osztályosok tankönyveivel:

– A második osztályos tankönyvek közül a környezetismeret tankönyvet jóváhagyták, a többinek a jóváhagyása folyamatban van. A hatodikos tankönyveket mind jóváhagyta az MNT, kivéve a szerzői tankönyveket, tehát a magyar nyelv és irodalmat, valamint a zenét. A tankönyvek többsége valószínűleg már az első félévben megérkezik a gyerekekhez.

 Mint mondta, egy-egy tankönyv létrehozása rendkívül hosszú és bonyolult folyamat, legyen szó akár magyar nyelvű tankönyv elkészítéséről, akár a szerb eredeti fordításáról:

– A szerzői tankönyvek a magyar nyelv és irodalom, valamint a zenekultúra tankönyvei. Ezeknél az MNT szerzőket ajánl a kiadóknak, az oktatási minisztérium számára pedig jelzi, hogy mely tankönyveket kívánja megíratni. A Tankönyvkiadó Intézet a minisztériumtól utasítást kap a tankönyvek megírására, és felkeresi a szerzőket.

 Elmondta: a fordításoknál más eljárást kell követni. A fordítás akkor kezdődhet meg, amikor a minisztérium honlapján megjelenik a tankönyvkatalógus. Az MNT fordítókat és lektorokat javasol a kiadóknak, és kapcsolattartói szerepet is betölt a kiadók és a fordítók, lektorok között. Amikor elkészül a tankönyv első változata, akkor azt véleményezésre elküldik az MNT-nek. Ekkor 2–3 szakember nyelvi és tartalmi szempontból ellenőrzi a fordítást. A hibajegyzéket elküldik az MNT-nek, ami pedig továbbítja ezt a kiadónak. A kiadó javítja a hibákat, majd a véleményezők újra összevetik az eredeti tankönyvet a fordítással. Ha nem találnak több hibát, akkor az MNT ideiglenesen jóváhagyja a tankönyvet.

Ezzel a tankönyv gyakorlatilag már elkészült, de a nyomtatás csak akkor kezdődhet meg, amikor a tankönyv bekerül a tankönyvkatalógusba. Ehhez a tankönyvnek át kell jutnia a Tartományi Oktatási Titkárság és a Vajdasági Pedagógiai Intézet rostáján is, a többször alaposan ellenőrzött tankönyv csak ezután kerül bele a katalógusba.

A kézzel fogható tankönyvek elkészülése tehát egy több hónapon át tartó, összetett folyamat eredménye:

 – A szerzői tankönyvek elkészülése mindig tovább tart, hiszen itt a törzsszöveg megírása mellett meg kell találni a megfelelő illusztrátort, el kell végezni a grafikai tördelést, tehát a tanterv és a legújabb módszerek, elvárások alapján össze kell állítani egy könyvet. Egy jó tankönyvet 6–7 hónapig is írnak a szerzők, ezután jön még a lektorálás. A szerb nyelvről fordított tankönyvek ennél valamivel gyorsabban elkészülnek. Onnan, hogy a fordító elkapja a szöveget a kiadótól, odáig, hogy a gyerekek előtt legyen a könyv, egy normális munkatempóban mintegy kilenc hónapnak kellene eltelnie. Így lenne csak idő többszörös ellenőrzésre, egyeztetésre. A tankönyvkatalógus május 27-én jelent meg, így ezt a munkát most három hónap alatt voltunk kénytelenek elvégezni.

 

 

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Gruik Zsuzsa
Többi hír
2020.07.06 - 10:19
Azt követően, hogy a Köztársasági Választási Bizottság vasárnap este kihirdette a választások végleges eredményét, dr
Dr. Pásztor Bálint: Az elmúlt 28 év legnagyobb választási sikere