Ugrás a tartalomra
2021.01.16 - 14:32

A jövőt alapozva

Év eleji beszélgetés Szatmári Adriánnal, Topolya község elnökével
A jövőt alapozva

A múlt év eddig nem várt és nem tapasztalt módon alakította át a polgárok hétköznapjait, de a cégek, a hivatalok, így az önkormányzatok működését is. Ezt erősítette meg Szatmári Adrián, Topolya község elnöke is, hiszen amikor arra kértük, hogy röviden elemezze a 2020-as évet, a Covid–19 nyomán meghozott intézkedéseket emelte ki elsőként.

– Ha górcső alá vesszük a múlt évet, az egyik legfontosabb változás a koronavírus megjelenése volt, ami sajnos a vártnál tovább húzódott el, és a mai napig befolyásolja napjainkat. Próbáltunk a lehető legjobban alkalmazkodni a kialakult helyzethez, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően, olyan felemelő összefogásnak lehettünk a részesei, amilyenre már régóta nem volt példa. A terhek enyhítése céljából az önkormányzat több mint 5 ezer csomagot biztosított a kisnyugdíjasok számára. Fertőtlenítőszereket, maszkokat vásároltunk a közintézményeknek és az iskoláknak, valamint fertőtlenítettük a közterületeket. Minderre csaknem 20 millió dinárt különítettünk el. Ami a legfontosabb, hogy a nagy beruházásaink nem álltak le, annak ellenére sem, hogy a községi költségvetés valamennyivel kevesebb lett. Fontos momentum volt még, hogy nyáron megtartottuk az országos, a tartományi és az önkormányzati választásokat.
Az idén milyen projektumok élveznek elsőbbséget?
– Minden költségvetés-felhasználónak a pénzügyi terv alapján biztosítjuk az eszközöket, így a helyi közösségeknek is. Bácskossuthfalván jó ütemben épül az új medence, melyet már az idén szeretnénk használatba venni, Gunarason befejeződött a Civil Központ kiépítése, s az idén egy kézilabdára és kisfocira alkalmas kombinált sportpálya megépítését is tervezik. Zentagunarason a vízvezeték-hálózatot tovább bővítik, és folytatják a temetőben készülő emlékhely építését, Bajsán is épül a medence, melyet ugyancsak az idén szeretnének megnyitni. Zobnaticán egy fúrt kútból látják el a települést ivóvízzel, melyhez tavaly vásárolt az önkormányzat és a topolyai helyi közösség új pumpát, valamint szűrőberendezést. A végleges megoldást viszont az jelentené, ha ott is kiépülne a hálózat. Ennek a tervdokumentációja elkészült, és jelenleg ott tartunk, hogy a Mezőgazdasági Iskolától sikerült lefektetni a vezetéket az autóskempingig. A következő lépésben onnan a Zobnaticáig tartó szakaszt kell kiépíteni, s ehhez felsőbb szinteken is pályázunk.
Topolyán a szennyvíztisztító projektuma élvez elsőbbséget. A fő gyűjtőcsatornát ki kell építenünk a tisztítóig, erre most fog megjelenni a pályázat a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnál, természetesen beadjuk a dokumentációt. Ami a városi szennyvízhálózatot illeti, Topolyán csaknem 45 kilométer hiányzik még ahhoz, hogy a teljes várost lefedjük. Az idén kiírjuk a közbeszerzést a tervdokumentáció egy részének kidolgozására, erre az eszközöket az önkormányzat biztosítja a költségvetésben. Ugyanilyen fontosságú a fedett medencének az építése. Mint ahogy az is jelentős momentum lesz városunk és a község életében, hogy hamarosan elkészül a stadion. Nagy hangsúlyt fordítunk az egykori hotel épületének a felújítására, ez utóbbi terveink kivitelezéséhez megelőlegezném a köszönetemet Magyarország Kormányának, valamint Pásztor Istvánnak, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének a közbenjárásáért.
Az egykori szállodával kapcsolatos tervekről már jelentek meg a sajtóban információk, konkrétumokról lehet már tudni?
– Az épület egy részében kollégium kap helyet, mert bízunk abban, hogy a Topolyán zajló fejlesztések a jövőben még több diákot vonzanak ide. Egyre inkább kirajzolódik, hogy a TSC Labdarúgó Akadémia működése és a stadion kiépítése országos szintre emeli a topolyai labdarúgást, és talán sikerül betörni a nemzetközi vizekre is. Ugyan a Mezőgazdasági Iskola melletti diákotthon szeptemberben mintegy 100 férőhellyel megkezdheti működését, ez is nagy előrelépés, de úgy gondoljuk, hogy még egy 50 fős kollégiumra szükség lenne. Ez pedig az egyéb tartalmak mellett hozzájárulna a községbeli iskolahálózat megtartásához is, valamint a kulturális élet változatosságához, hiszen így távolabbi helyekről is tudnánk vendégül látni nagyobb létszámú művészeti társulatokat, diákcsereprogram résztvevőit volna lehetőségünk fogadni és elszállásolni. Az épület másik felében lesz egy nagy konferenciaterem, és azon gondolkodunk, hogy a községi közigazgatás is átköltözne erre a helyszínre, hogy a lakosok minél több ügyet tudjanak intézni egy helyen. Így lenne egy impozáns művészeti-közigazgatási-közösségi központja Topolyának.
Az idei évre vonatkozóan még milyen terveik vannak, és mik azok a fejlesztések, amiket kénytelen halasztani az önkormányzat?
– Az ipari parkban korábban kiépítettük a szennyvíz- és vízhálózatot, transzformátorállomásokat és úthálózatot alakítottunk ki. Több beruházót is sikerült Topolyára vonzani. Ezt a lendületet mindenképpen folytatni kell az idén is. Tavaly a Komgrad Kommunális Közvállalat két ivóvizet adó kutat fúratott, az egyiknek a felszerelésére vonatkozóan hamarosan megjelenik a közbeszerzési pályázat. A tóparton több mólót felújítunk, az első mólót pedig teljesen újjáépítjük. A strandrészt szitált folyami kaviccsal töltjük fel az idegenforgalmi idény előtt. És ami a halasztást illeti, ugyan a tóparti autóskemping kiépítésének első fázisa befejeződött egy IPA határon átnyúló program keretében, a munkálatokat azonban csak akkor tudjuk folytatni, ha erre külső forrásból támogatást kapunk. Ez azonban kérdéses, mert a koronavírus-járvány a köztársasági és a tartományi költségvetésre is rányomja a bélyegét.
Hamarosan sikerül pontot tenni arra az adósságtörlesztésre, amit a Dr. Hadzsy János Egészségház esetében vállalt magára az önkormányzat néhány évvel ezelőtt. Mit jelent konkrétan az, hogy a tartományra átszállt az intézmény alapítói joga?
– Az átvállalt adósság nagy részét már törlesztettük, és áprilisban le is tudjuk ezt a folyamatot zárni. A tartomány az alapítója, tehát a működtetője a Dr. Hadzsy János Egészségháznak, ugyanakkor fontosnak tartjuk a minősi egészségügyi ellátást a községünk területén, és ezért az önkormányzat a jövőben is támogatja az egészségházat a falusi rendelők fenntartásában. Emellett néhány orvos szakosítása, a kismamatorna és a páciensek sürgősségi szállítása a kamenicai Kardiológiai Intézetbe az önkormányzat finanszírozásával valósul meg a jövőben is.

A stadion környékének infrastrukturális rendezése mit takar, milyen változásokat hoz magával, és mikorra kell elkészülnie?
– Ami az előttünk álló időszak egyik fő célja lesz, az a stadion és a medence környékének közművesítése és az azt övező parknak a rendezése. Az épületek mellett ki kell építeni az úthálózatot, a parkolóhelyeket, a szennyvízcsatornát, és ki kell szélesíteni a Nušić utcát. Ez a Nikola Tesla Általános Iskola szempontjából is fontos, hiszen több esetben autóbuszok hajtanak be az iskola előtti utcába. A jövőben szeretnénk ott a forgalmat minimálisra csökkenteni, és a parkoló mellett egy buszmegállót is kiépíteni. Ezen a területen az önkormányzat több lépésben vásárolja fel az ott érintett ingatlanokat, a folyamat már elkezdődött. A városi park felújítására vonatkozó tervdokumentációt is még az idén szeretnénk elkészíteni. Mindezek mellett egy új sétányt is szeretnénk kialakítani ezen a helyszínen, díszmegvilágítással, padokkal, hogy igényes külsejű, a városunk megítélését emelő parkunk legyen Topolya szívében.
Nagy építkezésnek lehetünk tanúi a bajsai határban is.
– A Perutnina Ptuj cég csirkefarmot épít, mely az országban az egyik legnagyobb ilyen jellegű gyárnak ígérkezik. Az önkormányzat támogatja az ilyen jellegű beruházásokat, azért is, mert Topolya község lakosságának nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, az állattenyésztésnek nagy hagyománya van vidékünkön. Információink szerint még az idén megnyílik a farm, de a húsfeldolgozó üzemben is bővítést terveznek. Mindkettő új munkahelyeket jelent majd a község polgárainak. Megbeszéléseket folytattunk a cég vezetőségével, és az idén megkezdik a saját szennyvíztelepük kiépítését is, összhangban az önkormányzat környezetvédelmi törekvéseivel.
A szennyvíztisztító építésénél mi a következő lépés?
– A szennyvíztisztító próbaüzembe helyezését nyárra tervezzük. Ha minden a tervek szerint halad, és sikeres lesz, akkor még az idén megkezdheti a működését. Úgy gondolom, hogy Topolya, Bajsa és több más település, mint a Krivaja folyót érintő sok éves probléma oldódhat meg ezzel a beruházással, még 2021-ben.

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, K.P.D.
Többi hír
2021.02.26 - 08:32
Jégvédelmi rendszerek fejlesztése érdekében újabb 1,4 milliárd dináros kölcsön felvételéről hozott csütörtöki ülésén
A hatalom indokoltnak, az ellenzék meggondolatlannak tartja a vajdasági kormány költekezését