Ugrás a tartalomra
2021.02.08 - 09:46

Fókuszban az infrastruktúra

Fókuszban az infrastruktúra

Lálity Urbán Emesét decemberben nevezték ki az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium államtitkárának. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusa a hatáskörének köszönhetően számos olyan infrastrukturális projektum megvalósításához járulhat hozzá, amely javíthat a vajdasági magyar közösség életminőségén is.

Zentán született, építőmérnök szüleire példaképként tekintett, így a zentai általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai után ő is építőmérnöknek tanult a szabadkai Építőmérnöki Karon. 2000-től hazai és külföldi építőhelyeken dolgozott, de a szüleivel közösen kivitelezett projektumok során is sok tapasztalatra tett szert. Házasságkötése után Torontálvásárhelyre költözött, és Antalfalva Önkormányzatánál előbb az épületek törvényesítésén, majd építési felügyelőként dolgozott.

* Államtitkárként milyen célokat tűzött ki maga elé?

— Mint minden államtitkárnak, nekem is az a célom, hogy jobb feltételeket teremtsek a polgároknak és az ország gazdasági szereplőinek. Munkám alapja, mint ahogyan a VMSZ többi köztisztviselőjének is: jó együttműködést megvalósítani az önkormányzatok és a városok képviselőivel, megismerni azok szükségleteit, segíteni őket céljaik megvalósításában, hogy jobbá tegyük a lakosok élet- és munkafeltételeit.

* Melyek az ország legjelentősebb infrastrukturális beruházásai?

— A fontos projektumok közül két vasúti befektetést emelnék ki, ez pedig a Belgrád—Budapest gyorsvasút és a Szabadka—Szeged vasútvonal felújítása. A gyorsvasútnak a magyarországi határátkelőig vezető 183,1 km-es szakasza részben már kiépült. A Belgrád—Újvidék részen a munkálatok a tervek szerint haladnak, Újvidék és Szabadka között az idei év közepén kezdődnek. Az Európát átszelő vasúthálózatnak ez a szakasza kiemelten fontos az áruszállítás terén, de az utasszállítás is gyorsabb lesz. A jobb megközelíthetőségnek köszönhetően pedig egyéb befektetések is várhatóak a vasút menti térségben. A Szabadka—Szeged vasútvonal felújítása során megszépülnek az érintett állomások és megállók is. A jövőben az utasoknak fél óra, a teherforgalomnak pedig egy óra kell majd egyik városból a másikba való utazáshoz. Ezt a felújítást egy év alatt be kell fejezni, mert a 2022. esztendő közepétől teljes lezárás lesz a Belgrád—Budapest gyorsvasút Kelebia és Kiskunhalas közötti szakaszának kiépítésekor, ezért a nemzetközi utas- és teherforgalom erre a felújított vonalra lesz átirányítva.

* A vajdasági magyar közösség számára melyek azok a fontos fejlesztések, amelyeket kiemelne?

— A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között létrejött koalíciós megállapodás számos infrastrukturális fejlesztést tartalmaz. Kiemelném a szabadkai Y elágazás feletti, Pacséri úti felüljáró kiépítését, melyre az idei évben megvannak az eszközök. A közúti infrastruktúrába történő befektetések között a vajdasági magyar közösség számára a legjelentősebb a közutak felújítására és kiépítésére irányuló, 5000 km út elnevezésű program, melynek megvalósulása folyamatos. Ezenkívül a Nagybecskereket Belgráddal és Újvidékkel összekötő autópálya, mely részben gyorsforgalmi útszakasz lesz. Az utóbbi több okból is fontos a vajdasági magyarok számára, mert összekapcsolja Nagybecskereket és környékét, valamint az egész dél-bánáti régiót két nagyvárossal, Belgráddal és Újvidékkel. Ez gazdaságilag is fellendítheti a térséget. A jelentősebb projektumok közé tartozik még a horgosi határátkelő bővítése. A kilépő és a belépő oldalán nyolc utasforgalmi sáv, valamint két-két autóbusz- és teherforgalmi sáv lesz kialakítva, továbbá az E75-ös autópálya szélesítése két teherforgalmi sávval a kilépő oldalon 1,5 km hosszan. Kiépül egy új teherforgalmi terminál a kilépő oldalon, valamint a várakozó tehergépkocsik számára egy parkoló, de a digitális kijelző rendszerek korszerűsítése is várható.

Szerző (Forrás)
Hét Nap, Kartali Róbert (Fotó: Ótos András)
Többi hír
2021.02.26 - 08:32
Jégvédelmi rendszerek fejlesztése érdekében újabb 1,4 milliárd dináros kölcsön felvételéről hozott csütörtöki ülésén
A hatalom indokoltnak, az ellenzék meggondolatlannak tartja a vajdasági kormány költekezését