Ugrás a tartalomra
2020.05.30 - 08:20

Élhető falvakat, prosperáló városokat!

Dr. Nagy Imre

Dr. Nagy Imre a vajdasági magyar közösség gazdaságfejlesztési programjainak folytatásáért száll síkra

Az idősebb temeriniek Tanító bácsinak, mi fiatalabbak már Tanár úrnak szólítjuk dr. Nagy Imrét. A falunk szülötte ugyanis földrajztanárként indult meg azon a pályán, amely hazai és külföldi egyetemeken át egy közösség fejlődésének alapkőletételéhez vezetett. Az Újvidéki Egyetem Földrajz Tanszékéről vágott neki a nagyvilágnak a Tanár úr: féléves ösztöndíjjal részt vett az ELTE Regionális Földrajzi Tanszékének szakmai továbbképzésén, doktori disszertációját pedig 1990-ben védte meg a Belgrádi Egyetem Földrajzi Karán. Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa lett Szolnokon, majd ugyanezen intézmény békéscsabai és kecskeméti osztályán is dolgozott. 2010-től visszatért Vajdaságba és az Újvidéki Egyetem Természettudományi–Matematikai Karának Földrajzi Intézetében dolgozik, de egyetemi tanárként a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán is tanít. Eddig több mint 200 tudományos értekezése jelent meg magyar, szerb és angol nyelven. Magyarországon és Szerbián kívül számos tudományos szakelőadást tartott az USA-ban, Kínában, Indiában, Egyiptomban és a kelet-közép-európai államokban is. Kutatott szakterületei a regionális politika, környezetpolitika, a határon átnyúló együttműködés földrajza és a városi területek környezetvédelme.

 

Szakértőként részt vett 7 Interreg-IPA projektumban, amelyek Magyarország és a környező országok között valósultak meg. Több anyaországi fejlesztési stratégia és tudományos értékelés fűződik a nevéhez, de a tartományi kormány megbízásából számos vajdasági alapdokumentum készítésében is részt vett. Pásztor István felkérésére a Vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának egyik fő szerkesztője. A temeriniek Tanár urát manapság már a négy éve sikeresen megvalósuló gazdaságfejlesztési programok „atyjaként” ismerik el szűkebb és tágabb pátriánkban is.

 

Milyen céllal indult és mit tartalmazott az a dokumentum, amely megalapozta a Prosperitati Alapítvány sikeres munkáját?

– A kulturális és oktatási fejlesztések mellett jogos igényként merült fel az, hogy a gazdaság is megfelelő támogatásban részesüljön a vajdasági magyar közösségben. Szükség mutatkozott egy alapos, minden ágazatot felölelő támogatási programra, ami hozzájárul az anyagi jólét biztosításához. A stratégia megalkotásához dr. Somogyi Sándor professzorral együtt a szakemberek színes palettáját sorakoztattuk fel: területfejlesztésben és EU-s pályázatírásban jártas fiatal szakembereket, közgazdászokat, szociológusokat, idegenforgalmi és mezőgazdasági szakembereket, szabványozási szakértőket, illetve helyi termékek forgalmazásával foglalkozó szaktekintélyeket szólítottunk munkára. Ezen folyamat eredménye lett az a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégia, amely az anyaországi támogatási rendszer alapja, és amelynek ma már komoly eredményei és mélyreható, pozitív következményei vannak.

 

Mi a véleménye az elmúlt négy évben megvalósult projektekről: honnan indult és hova érkezett a magyar kormány támogatásával megvalósuló program?

– Elsősorban talpra állította a magyarok által lakott vidékeket. Fontos, hogy egyaránt odaért a különböző fejlettségi szintű közösségekhez: egyaránt lehetőséget adott a mezőgazdaságban gazdálkodóknak, de jelentősen hozzájárult a kis- és középvállalkozások indulásához és kitöréséhez is. Hatni tudott arra, hogy azok is boldoguljanak, akik itthon szerettek volna és akartak is maradni. Útmutatóként szolgált a modern és innovatív gazdaságok kialakításához és továbbfejlesztéséhez, de az EU-s piacokon való érvényesülésre is sarkalta a magyar vállalkozó szellemű embereket. A családok ugyanis megtanultak pályázni.

 

Hogyan látja a gazdaságfejlesztési programok jövőjét: van-e továbbra is lehetőség az anyaországi támogatásokra?

– Ez egy tömbismeretlenes egyenlet... Bízom abban, hogy megmarad az a politikai felállás, amely az anyaországban a külhoni nemzettársakat egyenrangúnak tartja. A két ország közötti kiváló kapcsolat megmaradása is biztosítaná a megkezdett folyamatok megmaradását. Ezek a tényezők szavatolhatják az itt élő magyar közösség további gazdasági fejlődését.

 

Az idén Ön a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi választási listáján szerepel. Képviselőként milyen célokat tűz ki maga elé? Milyen projektek megvalósításáért harcolna Vajdaságban?

– Nem projektekben gondolkodom, hanem terület- és gazdasági fejlesztési célokban. Ezek ugyanis több száz projektre lesznek majd lebonthatóak, ágazatonként és területenként is. A megvalósításuk pedig egyaránt elősegíti majd a tartományi, és ezen belül a vajdasági magyar közösségi lét fejlődését is. A közös célok élhető falvakat, prosperáló városokat és községközpontokat, vonzó idegenforgalmi ajánlatokat eredményeznek, amelyekben a civil szervezetektől a nagyvállalatokig megtalálják magukat polgár- és nemzettársaink, egészen Székelykevétől Bezdánig, Szávaszentdemetertől Majdánig. Fontos lenne a leszakadó területeket olyan tartalommal gazdagítani, amelyekkel azok megközelíthetik a fejlettebb régiók szintjét. Ez nagyon összetett tevékenység, ami körültekintő, alapos fejlesztésekkel érhető el, és amely a fiatalok itthon maradásáról, új innovatív gazdasági ágazatok bevezetéséről szól.

 

Milyen programmal indul a VMSZ tartományi szinten?

– Egy teljesen újszerű programról van szó, amely problémaorientált, mentes a frázisoktól és a közhelyektől. Erre már a program első három címe is rávilágít: a Regionális önkormányzatiság és funkcionális decentralizáció, az Európai integráció, illetve a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés mind olyan célokra mutatnak, amelyek a jövőnk alakításában fontos tételeket jelentenek. A mindennapjaink aktuális problémáira irányuló feladatokat tartalmaznak Az illegális migráció és a biztonság területén kifejetett célok is. Nem utolsó sorban említeném a Nemzeti kisebbségi jogvédelem, valamint a gazdasági létet megkönnyítő Infrastruktúrafejlesztés címszók alatt feltüntetett feladatokat, melynek tekintetében a VMSZ-nek eddig is kulcsszerepe volt, és kiváló eredményeket tud felmutatni.

 

Dr. Nagy Imre szerint a VMSZ tartományi listája új arcok, fiatal káderek jól megtervezett szerkezetét tükrözi. A Tanár úr bízik a lista sikerében és kiváló lehetőségnek tartja az újszerű felállást.

           

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Tóth D. Lívia
Többi hír