Ugrás a tartalomra
2022.01.03 - 09:19

Az örökségvédelem éve

Dr. Pásztor Bálint: „A városmagot kultúrtörténeti egységként kell szemlélni, és így is kell megvédeni”
Az örökségvédelem éve

Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke szerint a 2021-es év Szabadkán a történelmi városmag megőrzéséért folytatott tevékenységről marad emlékezetes. Emellett felállították Bíró Károly egész alakos szobrát, valamint a peremvárosi területeken is számos fejlesztés történt. Az elkövetkező évben pedig remélhetőleg két elhúzódó nagyberuházásra is végre pont kerülhet. A városi képviselő-testület elnökével az óév eredményeiről, illetve az új évre vonatkozó tervekről beszélgettünk.

A 2021-es év miről marad emlékezetes Szabadka számára?

– A város tekintetében a legfontosabb eredmény a történelmi városmag megőrzése volt. Az idei év tavaszán sikerült ugyanis a 2-es övezetre vonatkozó részletes szabályozási terv tervezetét visszavonatnunk. Ez ugyebár egy olyan terv volt, amely lehetővé tette volna, hogy Szabadka belvárosában nagyjából ötven épületet lebontsanak.

Milyen épületekről van szó?

– Olyan épületek, amelyek nincsenek műemlékké nyilvánítva, vagyis jogi szempontból nem védettek, de hozzájárulnak a város szabadkaiságához. Éppen ezért mi arra az álláspontra helyezkedtünk, és azóta is folyamatosan azt képviseljük, hogy a városmagot kultúrtörténeti egységként kell szemlélni, és így is kell megvédeni. Azt követően, hogy sikerült ezt a tervezetet visszavonatnunk, hatályon kívül helyeztük az addig érvényes szabályozási tervet is, annak érdekében, hogy ne történhessen meg az, hogy ugyan az új nem került elfogadásra, és ennek értelmében nem kerül sor városrombolásra, de a régi értelmében lebontanának épületeket. Jelenleg abban a fázisban tartunk, hogy a régi terv fel van függesztve, az új még nincs elfogadva, de a műemlékvédelmi hivatal és az arra illetékes közigazgatási egységek kidolgozták a 2-es övezet új részletes szabályozási tervét. Az eljárás az ünnepek után elindul a maga útján. Először megnézzük mi a tervet, majd újból közvitára bocsájtjuk, aztán a tervbizottság, majd a városi tanács elé kerül, végül a képviselő-testület fogadja el.

Az óévben került leleplezésre Bíró Károly szobra, az új évben pedig az egykori polgármester háza kerül felújításra. Bíró Károly örökségének ápolása tehát a VMSZ egyik távlati célját képezi?

– Mi úgy gondoljuk, hogy Bíró Károly évtizedeken át méltatlanul volt elfeledve, hiszen Szabadka rengeteget köszönhet neki. Ha egyszerűen kellene fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy Szabadka Bíró Károlynak köszönheti önmagát, azt a Szabadkát, amit mi szeretünk. Neki köszönhető a Városháza, nevéhez fűződik a Zsinagóga befejezése, bár az építését nem ő kezdte el, valamint Palics jellegzetes épületeinek többsége is az ő munkáját dicséri. Így mi ápolni szeretnénk Bíró Károly emlékét, nem csak a szavak szintjén. Ennek – mondjuk így – nulladik lépése volt, hogy a VMSZ alapítványát Bíró Károlyról neveztük el, a szobor felállítása volt az első lépés, a második lépés pedig a házának a felújítása lesz a következő évben. Ezt követően szeretnénk egy emléktáblát elhelyezni a házán. És végül nem titkolt szándékunk, hogy a Radić fivérek utca elejét, a könyvtártól a főútig terjedő szakaszt, azt a részt, ahol a ház is található, Bíró Károlyról nevezzük el.

Eddig főleg Szabadka városközpontjáról esett szó, de a VMSZ egyik kampányígérete az volt, hogy a központ mellett a peremvárosi helyi közösségeket is fejlesztik. Hogyan valósult meg eddig ez az ígéret?

– Mi igyekeztünk odafigyelni arra, hogy miközben a városmagot védjük és a Szabadka számára fontos épületeket felújítjuk, ez ne menjen a lakosok életszínvonal-növekedési intézkedéseinek a rovására. Éppen ezért odafigyeltünk arra, hogy szinte az összes helyi közösségben történjen valami. Itt nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, akár az útjavításokat, az aszfaltozásokat, a mart aszfalttal történt útkarbantartásokat, a mezőutak rendezését, vagy akár a víz- és gázvezeték-bővítéseket. Külön kiemelném, mert környezetvédelmi szempontból nagyon fontos a Szabadkai Gázművek KKV esetében, hogy az eddigi évi 10 kilométer tervezés és 10 kilométer kivitelezés helyett évi 13 kilométer tervezés és 13 kilométer kivitelezés lesz. Emellett az új évben 350 helyett 500 bekötést hajtanak végre. Továbbá amit nagyon fontosnak tartok, hogy végre Szabadkán is lehetővé válik a gázhálózatra való csatlakozás költségeinek részletfizetése. Arra biztatom a polgárokat, éljenek ezzel a lehetőséggel.

Hosszú ideje húzódik a Népszínház, valamint az Akvapark építése. Mikor kerülhetnek befejezésre ezek a nagyberuházások?

– A Népszínház, a kultúra területén, az egész ország legnagyobb beruházása. Ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a projektum befejezéséhez szükséges anyagi fedezet biztosított. Jelenleg a közbeszerzési törvényből kifolyó szabályok lassítják a folyamatot, de bízom abban, hogy most már tényleg befejező fázisában van ez a projektum is. A palicsi Akvaparkkal kapcsolatban pedig mi világosan szoktunk fogalmazni. Mi a VMSZ-ben azért kértük, hogy mi tartsunk számot Palicsról, hogy Palics visszanyerje a régi fényét. Palics egy fürdőtelepülés, tehát kell, hogy rendelkezzen egy ilyen objektummal. Ezt még az előző mandátum alatt kezdték építeni. Azt is világosan el szoktuk mondani, ha mi nulláról kezdtük volna az építést, sok mindent másképp csináltunk volna, de túlságosan előrehaladott fázisban van a projektum ahhoz, hogy racionális legyen hozzányúlni, úgyhogy úgy fejezzük be, ahogy azt elkezdték. Hatalmas mulasztások történtek az előző mandátum idején. Ennek köszönhető az, hogy még mindig nem fejeződött be a projektum. A jelenlegi számítások szerint körülbelül félmilliárd dinár szükséges a befejezéshez. Ez a pénz jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A város biztosította a saját részét. A köztársaságra várunk. Azt is el kell mondani, hogy az előző mandátumban voltak olyan ígéretek a köztársasági kormány részéről, amelyeket a koronavírus-járvány miatt nem tudtak betartani. Ha azok a pénzek akkor átutalásra kerültek volna, akkor sokkal közelebb állnánk a projektum végéhez. Amint a hiányzó pénzeket biztosítják, a projektum néhány hónap alatt befejezhető. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan pedig remélem, elindulhat az a hotelberuházás Palicson is, aminek köszönhetően itt épülhetne meg az ország egyik legjobb szállodája, ami méltó lenne Palicshoz. Mindez pedig azt kellene, hogy eredményezze, hogy az ország idegenforgalmi térképén Palics a legkiemelkedőbb desztinációk közé tartozzon.

 

Szerző (Forrás)
Magyar Szó, Patyi Szilárd
Többi hír
2022.07.01 - 08:44
Feladatunk, hogy megőrizzük a megmaradt épületegyüttest, ami Szabadkát azzá teszi, ami volt is.
A Községközi Műemlékvédelmi Intézet megkezdi a városközpont épületeinek átértékelését
2022.06.29 - 09:14
 Vajdaság 2021-es költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentés volt a Tartományi Képviselőház ülésének a középpo