Ugrás a tartalomra

Elnöki beszámoló a közgyűlési ülések között eltelt időszak munkájáról

0

(Dr. Pásztor Bálint fejből elmondott beszédének leirata)

Tisztelt Közgyűlés!

Nem ünnepi, hanem munkajellegű tisztújító közgyűlést tartunk ma itt Zentán, úgyhogy engedjék meg, hogy az elvégzett munkáról számoljak be. Ezt megelőzően szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek azért a munkáért, amelyet az elmúlt napokban és hetekben, éjszakákban befektettek abba, hogy ilyen csodálatos környezetben tarthassuk meg a Vajdasági Magyar Szövetség XX., tisztújító közgyűlését.

Azért vagyunk ma itt pont Zentán, mert 30 évvel ezelőtt, 1994. június 18-án Zentán alakult meg a Vajdasági Magyar Szövetség. Ezért vagyunk ma itt régi nagy győzelmünk helyszínén. 1697-ben ugyanis magyarokat és szerbeket, de egész Európát védtük meg itt a pusztulástól, eltűnéstől. 1994-ben pedig a vajdasági magyarok megmaradását és fejlődését helyeztük itt új, stabil alapokra ebben a gyönyörű városban. Ezekből az okokból vagyunk ma is pont itt Zentán.

A tisztújító közgyűlésen a hivatalban levő elnök négy évről szokott beszámolni. Ebben az esetben nem négy évről, csupán nem egészen kilenc és fél hónapról fogok önöknek beszámolni, ugyanis a Vajdasági Magyar Szövetség előző, XIX., tisztújító közgyűlését 2023. május 20-án Kishegyesen tartottuk meg, azóta nem egészen kilenc és fél hónap múlt el. Ebből a kilenc és fél hónapból öt és fél hónapon át Pásztor István vezette a Vajdasági Magyar Szövetséget, az elmúlt négy hónapot pedig Pásztor Istvánért és a közösségért dolgoztuk végig.

Rengeteg munka, vállalásaink teljesítése, kihívások, tragédia, összefogás, sikeres megmérettetés, a rend megteremtése. Mindez az elmúlt alig több, mint kilenc hónapban. Mindezek jellemezték a hétköznapjainkat és azt a küzdelmet, amelyet a vajdasági magyar közösségért folytattunk mi, a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. Éppen ezért választottuk mai közgyűlésünk jelmondatául ezt az Ady-idézetet: „Mégis győztes, mégis új és magyar.” 

Engedjék meg, hogy a beszámolóm hátralevő részében fölelevenítve a közös vállalások teljesítését, a küzdelmeinket, a csatákat, amelyek mögöttünk vannak immár, rámutassak, hogy melyek voltak a legfontosabb állomáshelyek.

Ezt időrendi sorrendben fogom megtenni a minél egyszerűbb követhetőség érdekében, tehát a beszámoló elemei nem prioritási sorrendet jelentenek, hanem egyfajta időrendiségbe összeszedett leltárt, hogy mi az, amit kilenc és fél hónap alatt meg tudtunk valósítani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Napra pontosan egy hónappal az előző tisztújító közgyűlésünket követően, 2023. június 20-án alakult meg a Szerb-Magyar Stratégiai Tanács. A Szerb-Magyar Stratégiai Tanács annak a nemzetközi kétoldalú szerb-magyar egyezménynek a következménye, amelyről mi a Vajdasági Magyar Szövetségben is felszólaltunk a köztársasági parlamentben, és amely vonatkozásában tudtuk, hogy ez egy történelmi jelentőségű egyezmény, és ez egy történelmi jelentőségű tanács, mert ilyen stratégiai együttműködési tanácsa jelenleg Szerbiának csak Magyarországgal, Magyarországnak pedig csak Szerbiával van. Abban reménykedtünk, hogy ez a stratégiai egyeztető tanács a gyakorlati problémáink megoldását fogja szolgálni, és hozzásegít bennünket ahhoz, hogy mi, vajdasági magyarok, illetve a Magyarországon élő szerbek még inkább otthon tudjuk magunkat érezni a szülőföldünkön, illetve, hogy a két ország kapcsolata, amennyiben az lehetséges, még jobb legyen. Ennek a stratégiai egyezménynek és az az alapján létrejövő stratégiai tanácsnak a súlyát az emeli ki leginkább, hogy Szerbiának jelen pillanatban ilyen stratégiai együttműködésről szóló egyezménye csupán Olaszországgal, Franciaországgal, az Egyesült Arab Emírségekkel, Oroszországgal, Kínával és Azerbajdzsánnal van. Ezeken az államokon kívül Magyarország az egyetlen, amellyel még ilyen stratégiai együttműködésről szóló dokumentumot Szerbia parlamentje becikkelyezett, ratifikált, és az egyetlen olyan egyezmény, amely alapján egy ilyen stratégiai együttműködési tanács is létrejött. Palicson tartotta meg az első ülését tavaly június 20-án a két ország köztársasági elnökei, miniszterelnökei, kormánytagjainak többsége és a parlamenti képviselők jelenlétében. Nem kellett csalatkoznunk, több egyezmény aláírására került sor ezen az ülésen, és az elmúlt időszak bebizonyította, hogy ez a Stratégiai Együttműködési Tanács valóban beváltja a hozzá fűzött reményeket, és hozzásegít bennünket ahhoz, magyarokat és szerbeket, hogy még inkább otthon érezzük magunkat a szülőföldünkön, és még inkább büszkék lehessünk a két ország között fennálló kapcsolatokra. 

Következő fontos állomáshelyként és eredményként szeretnék arra emlékeztetni, hogy 2023. augusztus 31-én átadásra került a noszai magyar művelődési központ, Magyarország támogatásának, Magyarország Kormánya támogatásának, a vajdasági pénzeszközök megmozgatásának és a helyiek összefogásának köszönhetően. Ez egy olyan újabb megvalósult projektum, amely azt bizonyítja, hogy amennyiben nagyot merünk álmodni és az álmaink érdekében összekapaszkodva mindannyian mindent megteszünk, akkor ezek az álmok nem maradnak álmok, hanem valósággá válnak. Külön jelentőssé teszi ennek a projektumnak a megvalósulását az, hogy Pásztor István éveken át szorgalmazta a befejezését, és annak ellenére, hogy nem volt egy egyszerű művelet, végül 2023. augusztus 31-én sikerült befejezni, és a vajdasági magyarság egyik legújabb ékköve, amely nemcsak a művelődésünk szempontjából hoz fontos eredményeket, hanem a Vackor kihelyezett tagozata is működik a Noszai Művelődési Ház épületében, és amint tudjuk, ahol kisgyerekek vannak, ott jövő is van. 

Néhány nappal ezt követően, 2023. szeptember 1-jén, Szabadka város napján, Aleksandar Vučič köztársasági elnök jelenlétében átadásra került a Palicsi Aquapark. A Palicsi Aquapark azt bizonyítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nemcsak az identitás megőrzése területén képes nagyokat álmodni és ezeket az álmokat megvalósítani, hanem ahhoz is értünk, abban is jók vagyunk, hogy a régiónk, a városaink, a községeink, a településeink idegenforgalmi kínálatát bővíteni tudjuk, és hogy a településeinket visszahelyezzük az idegenforgalom térképére nemcsak helyi és regionális, hanem annál szélesebb kontextusban is. Szeretném ezúttal is világosan és egyértelműen kimondani, ha az előző önkormányzati választásokat követően a Palics Park Kft. közgyűlésének elnöki tisztségét nem Pásztor István töltötte volna be, akkor a Palicsi Aquapark 2023-24-ben sem valósult volna meg. Az, hogy ez megvalósult, és az, hogy Palicsnak, Szabadkának, Vajdaság Autonóm Tartománynak egy fontos idegenforgalmi célpontjává vált, Pásztor Istvánnak köszönhető. Ugyan megérhette még ennek az aquaparknak a megnyitását, de sajnos a megnyitó ünnepségen nem tudott ott lenni, nem lehetett ott. Ennek ellenére ez az elmúlt kilenc és fél hónap egyik legfontosabb befejezett vállalása. 

Ahogy az is jelentős, hogy nagyjából egy hónappal később, 2023 októberében, hosszú éves küzdelmet követően, és hogy éveken át leidegengyűlölőztek, lefasisztáztak bennünket, a magukat alternatívanként felmutatók pedig azt mondták, hogy ez egy többismeretlenes egyenlet, és nem tudjuk, hogy akkor a migránsok jók-e vagy rosszak, eltűntek a migránsok Vajdaság utcáiról. Eltűntek 2023 októberében a migránsok a településeink utcáiról, tereiről nyolc év után, nyolc év küzdelmét követően, amikor is a szerbiai parlamentben és az összes fórumon Szerbiában minden egyes alkalmat megragadva követeltük azt, hogy az állam lépjen föl az illegális migránsok garázdálkodásával szemben és akadályozza meg azokat a folyamatokat, amelyek az elmúlt nyolc évben a történelmünkből kizárólag a tatárdúláshoz vagy a törökök uralmához volt hasonlítható. Nagyon sokan azt mondták, hogy ez csak választási célzattal történik, és amikor befejeződnek a választások, akkor a migránsok ugyanúgy el fognak bennünket lepni és meg fogják keseríteni a lakosság hétköznapjait. 2024 márciusában elmondhatjuk, hogy ez nem így történt, és a Vajdasági Magyar Szövetség a továbbiakban is határozottan, energikusan, minden fórumot megragadva mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a helyi lakosság biztonsága garantálva legyen Szerbia állami apparátusa részéről, függetlenül attól, hogy Szabadkáról, Palicsról, Hajdújárásról, Királyhalomról, vagy Doroszlóról, vagy Zomborról, vagy Törökkanizsáról, vagy Majdányról, vagy Rábéról, vagy bármely más településről van is szó.

És utána 2023. október 30-án ért bennünket a tragédia. 2023. október 30-án a közösség és a párt elveszítette a vezetőjét. Történt mindez kettő nappal a választások kiírását megelőzően egy olyan helyzetet teremtve, amilyenben még soha egyetlen politikai párt sem találta magát a történelemben. Soha senkivel nem történt még az meg, hogy kettő nappal a választások kiírását megelőzően veszítse el egy közösség, egy politikai párt, a megkérdőjelezhetetlen, hatalmas tekintéllyel bíró vezetőjét.

November 6-ig egy héten át, annak ellenére, hogy kiírásra kerültek a választások, semmilyen politikai tevékenységet nem fejtettünk ki, majd november 6-án nekiláttunk a munkának.

Mivel a párt ideiglenesen sem maradhat vezető nélkül, október 31-én a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa hozott egy döntést, amelyről november 6-án a következőképpen tájékoztatta a nyilvánosságot, idézem: „A Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa október 31-én megtartott ülésén Pásztor István elnök úr halálát követően egyhangúlag meghozott döntésével Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét bízta meg a pártelnöki teendők végzésével a következő tisztújító közgyűlés megtartásáig”, azaz máig. „Ebben a nehéz időszakban, tekintettel a köztársasági parlamenti választások kiírására, a VMSZ nem maradhat vezető nélkül. Ebben a rendkívüli, tragikus helyzetben a VMSZ Tanácsa arra az álláspontra helyezkedett, hogy Pásztor Bálintban látja annak biztosítékát, hogy folytathassuk a megkezdett munkát, hogy tovább tudjuk vinni azt a hatalmas politikai örökséget, amelyet Pásztor István hagyott ránk. A Szerbiai Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium november 1-jei dátummal bejegyezte Pásztor Bálintot a VMSZ vezetőjeként a pártok jegyzékében. A Vajdasági Magyar Szövetség egységes, és mindenkit az a cél vezérel, hogy december 17-én olyan választási eredmény szülessen, amelyre Pásztor István elnök úr büszke lenne.” 

Ugye úgy hatnak ezek a sorok, mintha ez több évvel ezelőtt történt volna, hiszen annyit dolgoztunk az elmúlt hónapokban, és annyi minden történt. Akkor november elején nehéz pillanatokat éltünk meg. Azóta is nehéz pillanatokat élünk meg. Nem így terveztük, nem így készültünk. Ebben a helyzetben nem tehettünk azonban mást, minthogy megkettőzött erővel folytattuk a munkát annak érdekében, hogy megvédjük otthonunkat, erősítsük közösségünket. Mindannyiunknak feladata volt és van az elmúlt hónapokban és az előttünk álló esztendőkben. Olyan döntés született akkor, hogy az én feladatom volt ennek a munkának az élére állni, ezért ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat. A legjobb tudásom szerint igyekeztem végezni munkámat az elmúlt hónapokban. A mérce adott volt, ahogy apám mondta mindig, az elnök feladata közösségünket szolgálni, érdekeinket érvényre juttatni. Engem is ez vezérelt az akkor előttünk álló feladatok végzése folyamatában, ebben az embert próbáló időszakban. Mindent megtettem annak érdekében, hogy az ő munkáját folytatva veletek együtt segítsem a szülőföldön boldogulásunkat, a közösség jövőjét. És folytattuk, hiszen folytatnunk kellett. Mert ki, ha nem a VMSZ? Ki, ha nem a Vajdasági Magyar Szövetség? Talán azok, akik régen legalább néha közleményt írtak, ma viszont pár soros gyűlölködő posztok összeollózásában merül ki a nemzetmentő tevékenységük? Talán rájuk kellett volna bízni október 30-át követően a vajdasági magyar közösség sorsát, vagy most már közleményeket se adnak ki és posztokat se ollóznak mindig össze, hiszen elfáradtak és csalódtak. Elszámolás nélkül arrébb oldalogtak és úgy tesznek, mintha nem is törtek volna politikai babérokra, és sosem hitegették volna a magyarokat azzal, hogy alternatívát jelentenek a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben. Azt kellett megakadályozni, hogy ilyen kalandorok kezébe kerüljön a vajdasági magyar közösség sorsa. Hiszen a politikusi szakma egy komoly hivatás, sokat kell bizony dolgozni minden nap, és ahhoz, hogy valaki a politikában sikeres legyen, nem elég magasnak lenni, nem elég doktornak lenni, vagy akár mind a kettőnek. Ehhez sokat kell dolgozni és bírni kell a közösség támogatását és a közösség bizalmát. Nem engedhetjük meg és nem engedhettük meg, hogy a közösség védtelen legyen. Ezt mi a Vajdasági Magyar Szövetségben nem is engedtük meg. November 6-tól vállvetve, minden atomenergiánkat annak szolgálatába állítottuk mi mindannyian közösen, hogy megőrizzük a közösség politikai erejét és megőrizzük a pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget, hiszen ha nincs erős Vajdasági Magyar Szövetség, akkor nincs életerős vajdasági magyar közösség. És nekiláttunk a feladat teljesítésének. 

Nagyon fontos volt az, hogy 2023. november 10-én fogadott Orbán Viktor miniszterelnök és konkrét ügyekről tudtunk beszélni amellett, hogy megerősítettük a szövetséget a Fidesz és a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség és Magyarország Kormánya között. Három témában, három témát illetően egyeztettünk a Karmelita kolostorban Budán, akkor november 10-én, és szeretnék beszámolni arról, hogy az azóta eltelt időszakban ennek a három témának a vonatkozásában meddig jutottunk, illetve hol tartunk. Az első téma a Horgos 2 határátkelőhely 0-24 órás munkaidejére vonatkozott, tehát egész napos nyitvatartására. Tíz nappal a találkozót követően, november 20-án már 0-24-ben működött a Horgos 2 határátkelő, és ez így van a mai napig, és így van egészen biztosan március 20-ig, hiszen addig került meghosszabbításra ez a nyitvatartás, de én biztos vagyok abban, hogy így lesz ezentúl is, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség minden egyes alkalmat kihasználva mindkét ország kormányzatánál annak érdekében lobbizik, hogy mindenki megértse, hogy ez nem a turistákról szól, hanem arról, hogy a két ország határmenti sávjaiban élő emberek számára a mindennapok gördülékenységét tegye lehetővé, és ne kelljen áttelepülni annak érdekében, hogy ügyet lehessen intézni, iskolába vagy egyetemre lehessen járni, vagy pedig munkába lehessen járni. A Horgos 2 bizonyította azt, hogy ha technikai jellegű kérdésről is van szó talán sokak szemében, ezek olyan húsbavágó kérdések, amelyek a vajdasági magyar emberek szempontjából jelentősek, és ők elvárják tőlünk, hogy az ehhez hasonló ügyeket megoldjuk, és büszkeséggel mondhatom, hogy e tekintetben sikeresek voltunk az elmúlt hónapokban is. Ahogy sikeresek voltunk a tekintetben is, hogy három év kihagyást követően a Prosperitati Alapítvány a miniszterelnökkel folytatott beszélgetést követően újabb pályázatokat jelentethetett meg. Összesen 4,5 milliárd forint értékben kerültek kiírásra pályázatok. Azok számára, akiknek ez esetleg relevánsabb információ, ez 11,8 millió euró, tehát 11,8 millió euró értékben kerültek kiírásra pályázatok. A mezőgazdasági termelők és a cégek számára 2023. november 23-a és 2024. február 5-e között volt nyitva a pályázat, a házvásárlási pályázat pedig január 15-éig, és arról tudok beszámolni, hogy a pályázati kiírásokat hatalmas érdeklődés övezte, és ez azt bizonyítja, hogy bizony a vajdasági magyar családok itthon képzelik el a gyerekeik jövőjét, a vajdasági magyar vállalkozók itthon szeretnének boldogulni, a családjuk számára megteremteni az egzisztenciát, illetve a munkavállalóik számára biztosítani az itthon maradás lehetőségét, és a mezőgazdasági termelők is itt szeretnék megművelni az ezeréves szülőföldet. Bízom abban, hogy esetleg a 4,5 milliárd megítélt forinthoz képest még egy kis növekményről is be tudunk majd a közeljövőben számolni annak érdekében, hogy minél többen nyerhessenek ezeken a pályázatokon, ugyanis az előbb elmondottakból világosan látszik az, hogy túljelentkezés volt, ami örömre ad okot. 

A harmadik téma pedig a Szeged-Szabadka vasútvonal utasbarát menetrendje volt, illetve az, hogy elinduljon a vonat végre újra Szeged és Szabadka között. E tekintetben arról tudok beszámolni, hogy 2023. november 28-án Lázár János miniszter úrral fölültünk a vonatra Szegeden, megérkeztünk Palicsra, és a vonat azóta is napi ötször jár, és a MÁV néhány nappal ezelőtti közleménye alapján megállapítható, hogy húszezren vették igénybe a Szeged-Szabadka közötti vonat által nyújtott szolgáltatásokat. Ez húszezer olyan ember, aki el tudott jutni iskolába, egyetemre, a munkahelyére, vagy az ügyes-bajos dolgait intézni, vagy pedig művelődni, szórakozni, akár Szegedre, akár Szabadkára. Természetesen nem csak Szabadkáról, hanem Palicsról, Hajdújárásról, Királyhalomról és Horgosról is, és azt gondolom, hogy ez az a projektum, amely leginkább kifejezésre juttatja azt, hogy miről szól a Vajdasági Magyar Szövetség tevékenysége, illetve miről szól az, amikor azt mondjuk, hogy a közösségért dolgozni nap mint nap, hiszen ez egy olyan projektum, amely megvalósítása érdekében Pásztor István 25 éven át dolgozott. Én emlékszem arra, amikor a kilencvenes évek második felében ez még csak ötletterv volt. Aztán emlékszem arra is, hogy amikor államtitkári szinten részesei lettünk a szerbiai kormányzatnak, először azt kellett elérni, hogy a szerbiai vasútfejlesztési stratégia részévé váljon egy olyan projektum, amely vonatkozásában egészen addig Szerbiában az volt a cél, hogy a síneket is fölszedjék és megszűnjön ez a vonal, ahogy az történt Baja és Szabadka között még Trianon után. Ezt követően forrásokat biztosítottunk az ötlettervhez, a megvalósítási tanulmányhoz, majd pedig pénzeszközöket tudtunk biztosítani mindkét országban a projektum kivitelezéséhez, és novemberben elindult a vonat és azóta is jár. A jó hír az, hogy már a menetjegy is olcsóbb, a következő jó hír pedig az lesz, hogy a jövő évtől Magyarországon rövidülni fog az utazási idő, és bízunk abban, hogy a határellenőrzéshez szükséges idő is szűkülni fog a következő időszakban. Természetesen nem mondtunk le arról, hogy Szegedről ne csak Szabadkára lehessen eljutni, hanem Szabadkán keresztül Bajára is. Ez ennek a projektumnak a teljes körű megvalósítását fogja jelenteni, és ez a következő feladat, amelyen nap mint nap dolgozunk. Ha már vasút, akkor az is örvendetes, hogy a megfelelő tempóban, a tervek szerint az előre meghatározott dinamika alapján zajlik a Belgrád-Budapest vasútvonal építése Szerbiában, és ez nemcsak olyan szempontból jelentős, hogy Belgrádból vagy Szabadkáról vagy Újvidékről el lehet jutni Budapestre, hanem olyan szempontból is, hogy talán már az év végén Szabadkáról gyorsvonattal újra el lehet majd jutni Újvidékre, illetve Belgrádba és fordítva. 

A beruházásoknál maradva talán kronológiai sorrendben utolsóként, lévén, hogy csak a legfontosabbakat említem, hogy ne nyúljon túlságosan hosszúra a beszámoló, szeretném megemlíteni azt, ami 2024. január 23-án történt Újvidéken. Akkor indult el a Magyar Szó beruházásának a megvalósítása, a szerződés, a kivitelezési szerződés aláírásával, ami új tartalmakkal fogja megtölteni a Magyar Szó, illetve a Fórum Könyvkiadó székházát. Bölcsődei csoport fog nyílni, ahogy Noszán is, sajtómúzeum, egy korszerű, XXI. századi konferenciaterem és egyéb tartalmak is lesznek, amelyek nem csak az újvidéki és a dél-bácskai magyarság szempontjából jelentősek, hanem a teljes vajdasági magyar közösség, vagy ha úgy tetszik, a Kárpát-medencei magyarság szempontjából is. Mondanom sem kell, de elmondom, hogy ez is egy olyan projektum, egy olyan célkitűzés, amelyet Pásztor István álmodott meg, és amelyet mi be fogunk fejezni, meg fogunk valósítani a közeljövőben. 

Engedjék meg, engedjétek meg, hogy néhány szót mondjak a kampányról is, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy egy szervezetben, legyen az politikai párt, vagy bármi más típusú szervezet, úgynevezett békeidőszakban kell vezetői tisztséget betölteni, és itt nemcsak magamról beszélek, hanem az Elnökség tagjairól, a Tanács tagjairól és a helyi, községi, körzeti, városi szervezetek vezetőségeiről. Nos, nem mindegy, hogy békeidőszakban kell munkát elvégezni, vagy háborús körülmények között. A politikában pedig a kampány jelenti mindig a háborús körülményeket, amikor élet-halál kérdése az, hogy hogyan fog egy adott politikai párt teljesíteni. A mi esetünkben pedig ez az elmúlt időszakban hatványozottan így volt. November 6-án indítottuk el a kampányunkat. A cél az volt, hogy olyan eredményt érjünk el, amelyre Pásztor István is büszke lenne. Mivel mindannyian tudjuk, hogy neki elég magas elvárásai voltak, biztosak lehettünk abban, hogy ha olyan eredményt érünk el, amelyre ő is büszke lenne, akkor elégedettek lehetünk mi magunk is. Rekordidő alatt, egy nap alatt gyűjtöttünk össze 11 355 aláírást a köztársasági választások vonatkozásában és 6526 aláírást a tartományi listához. A listákat november 7-én, illetve 21-én adtuk át Belgrádban és Újvidéken, és mindkét szavazólapon a 6-os szám alatt szerepeltünk. Az előző köztársasági parlamenti választáson, 2022. április 3-án 60 313 szavazatot szereztünk, mindösszesen 23 hónappal ezelőtt, tehát a kampány kezdete másfél évvel az előző választások befejezését követően indult, és csupán egy évvel az előző szerbiai kormány megválasztását követően. A kampány időszakában szűk hat hét alatt 354 kampányrendezvényt tartottunk meg a médiaszereplések nélkül, és ezt a 354 kampányrendezvényt 74 vajdasági településen bonyolítottuk le. Az elsőt november 10-én tartottuk meg Adorjánon, ahol átadásra került a felújított kultúrotthon. Ez az a nap volt, amikor Orbán Viktor miniszterelnöknél jártam, és onnan érkeztem Adorjánra, a kultúrotthon átadásának az ünnepségére, és innen indult gyakorlatilag a Vajdasági Magyar Szövetség hathetes kampánya. A hathetes kampány alatt tíz magyarországi miniszter, államtitkár vagy országgyűlési képviselő vett részt a kampányunkban, művészek, sportolók segítettek bennünket, valamint Kelemen Hunor is, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Nevezetesen november 23-án nálunk járt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, akivel két cégátadót is megejtettünk Szabadkán, illetve Törökbecsén. November 28-án, a már említett vonatozás után Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a vendégünk a kampányban. November 29-én Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya segített bennünket. December elsején Zsigmond Barna Pál, EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettes, december 3-án és 7-én Mága Zoltán hegedűművész tartott két felemelő csodálatos hangversenyt Adán, illetve Topolyán. December 4-én Koncz Zsófia energiaügyi miniszterhelyettes segített bennünket. December 5-én itt Zentán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, szintén december 5-én délután Bóka János európai ügyekért felelős miniszter, december 8-án Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, december 11-én Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, december 13-án Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és végül december 14-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akivel két céget is átadtunk Adán, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Ugye felsorolni is hosszú, és mindez azt bizonyítja, hogy nem hagytak bennünket magunkra, és Magyarország Kormányának, de az össz Kárpát-medencei magyarságnak a támogatására, segítségére is számíthatott a Vajdasági Magyar Szövetség ezekben az embert próbáló hetekben, november végén, illetve december első felében, és ez jelentős mértékben erősített meg bennünket. 

2023. november 17-én került megrendezésre a Magyar Állandó Értekezlet 21. ülése Budapesten, ahol Orbán Viktor Pásztor Istvánról szólva a következőket mondta, idézem: „Ritkán találkozik az ember olyannal, aki a lehetetlenre vállalkozik és aztán sikerül neki.” Édesapámról mondta ezt a miniszterelnök, és igazat mondott, de utólag elmondhatjuk, hogy december 17-én mi is a lehetetlenre vállalkoztunk. Mi mindannyian közösen, és sikerrel jártunk, hiszen meg tudtuk őrizni a vajdasági magyar közösség politikai súlyát a tartományi és a köztársasági választásokat követően. 

November 18-án a Fidesz kongresszusán vettünk részt. Nem kevésbé fontos az, hogy november 22-én megerősítettük itthon Szabadkán a szövetséget a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal, és kifejezésre juttattuk azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a jövőben is az együttműködésre törekszik, és arra, hogy mindenkivel összefogjon Vajdaságban, aki a magyar ügyet őszintén, önzetlenül szeretné szolgálni. És ezt a koalíciót a jövőben is fönn kívánjuk tartani, amelynek lesznek konkrét jelei már a következő önkormányzati választáson is. 

December 9-én Felvidéken jártam, ahol a Szövetség, ma már Magyar Szövetség második országos kongresszusán vettem részt, és innen Zentáról is sok sikert kívánok Forró Krisztián elnök úrnak, aki most elnökjelölt a szlovákiai elnökválasztáson, és valami hasonlóan brutális kampányt csinál, mint amilyen bennünket jellemzett november, illetve december folyamán.

Lévén, hogy beszámolót tartok, nemcsak az elvégzett munkáról, hanem az eredményekről is be kell számolnom. A projektumokat már említettem, de a politika fokmérője a szavazatszám, illetve a mandátumszám, úgyhogy engedjék meg, engedjétek meg, hogy a konkrét eredményekről mondjak néhány mondatot. 64 747 szavazatot szerzett a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választáson, a tartományi választáson pedig 63 721 szavazatot kaptunk, tehát kiegyensúlyozottan jól teljesített mindkét listánk, amit nagyon fontosnak tartok, és ez a köztársaságban hat, a tartományban pedig kilenc mandátumot eredményezett. Szeretném aláhúzni, hogy köztársasági és tartományi szinten is ez a hat, illetve kilenc mandátum, a második legtöbb mandátum, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség 2012-től errefelé elért. Tehát a második legjobb eredményünket valósítottuk meg az elmúlt 11 évben. És hát az eredményekről mindig úgy a legegyszerűbb beszélni és úgy a legegyszerűbb értékítéletet megfogalmazni, hogy másokkal hasonlítjuk össze őket. Nem emlegetve különösebben konkrét számokat, talán majd csak kettőt, azt szeretném kiemelni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség jobban szerepelt, összehasonlíthatatlanul jobban szerepelt a vajdasági magyar közösség támogatásának köszönhetően a december 17-i választásokon, mint például az olyan sokáig történelmi jelentőségűnek tartott személyiségek pártjai, mint Boris Tadić, Vuk Jeremić, Vojislav Šešelj vagy Čedomir Jovanović. Két számot is szeretnénk mondani, a mi 64 747 szavazatunkkal szemben Tomislav Žigmanov és egy bosnyák párt együttesen 4778 szavazatot gyűjtött a Vajdasági Szociáldemokrata Liga koalícióban valakivel, aki ugyan nem doktor, de magas, akit pedig a beszédem elején emlegettem, 24 052 szavazatot.

Többszörösen zsebre tesszük őket, és azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy levonják a következtetéseket, és hogy a szájkaratéra fordított időt megspórolják, és a családjukra, a hobbijukra, vagy esetleg a munkájukra fordítsák. De hát amennyiben ők a jövőben is neki szeretnének ugrálni a kerítésnek, akkor a vajdasági magyar emberek véleményének köszönhetően hasonlóan fognak járni, mint ahogy jártak az előző választások alkalmával. Tehát növekedtünk a köztársaságban, a tartományt illetően pedig 2022-ben ez a megszerzett szavazatszám hat vagy hét képviselőt jelentett volna, tehát a tartományban is növekedni tudtunk és a második legtöbb mandátumot szereztük meg ott is 2012-től errefelé. A kilenc mandátum tehát a tartományban egyértelműen siker. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a tartományi képviselőházban a Vajdasági Magyar Szövetség frakciója ebben a mandátumban a második legnépesebb, például a Szerbiai Szocialista Pártot magunk mögé utasítva. És a szétdarabolt, szétesett ellenzék egyes frakcióit is magunk mögé utasítva a Vajdasági Magyar Szövetség a második legnépesebb frakció Újvidéken. Egy mondattal úgy összegezhetném a választási eredményeket köztársasági és tartományi szinten is, hogy ott voltunk, ahol a 6-os megáll. És a teljes vajdasági magyar lakosságon belül a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága közel 35 százalékos, ami messze túlmutat a nyugat-európai vezető politikai erők összlakosságon belüli támogatottságán, de nagy tisztelettel jegyzem meg, hogy arányaiban nézve magasabb, mint akár a Fidesz, akár a Szerb Haladó Párt támogatottsága a saját választói testületükben. Nagyon igaza van Kelemen Hunornak, amikor azt mondja, hogy egy kisebbségben működő magyar pártnak az a feladata, hogy a szavazáson megjelent szavazók, a polgárok 80-90 százaléka rá szavazzon. Mi nem értük el ezt az eredményt, de megközelítettük. Az a cél, hogy a következő választások alkalmával valahol ott legyünk 90 százalék között, ha azt nézzük, hogy a vajdasági magyar közösség tagjai, akik az urnák elé járulnak, milyen mértékben támogatnak bennünket. 

A választási eredmények még egy aspektusáról szeretnék beszélni, nem azért, hogy magyarázkodjak, hiszen arra nincs szükség, hanem hogy rámutassak arra, hogy azok, akik mögött semmilyen teljesítmény nincs, csupán a közösség szétzilálásán dolgoznak valakinek a megbízásából, mennyire nincs igaza. 

A Vajdaságon kívül szerzett szavazatokról szeretnék a számok nyelvén beszélni. 64 747 szavazatot szereztünk köztársasági szinten. Vajdaságon kívül a köztársasági választásokon összesen ebből a 64 747-ből 10 089 szavazatot szereztünk Belgrádban, ahol jól működő városi szervezetünk van, 1451 szavazatot Šumadijában és Nyugat-Szerbiában, 1304-et Dél-Szerbiában és Kelet-Szerbiában, 12-t Koszovóban, 47-et a büntetés-végrehajtási intézetekben, de ebben benne vannak a vajdaságiak is, és 35-öt külföldön. Tehát 2767 szavazat szűkebb Szerbiában a 64 747-ből. Szeretném aláhúzni és leszögezni, hogy a szűkebb Szerbiában szerzett 2767 szavazat nélkül is hatan lennénk Belgrádban a köztársasági parlamentben, és azt is szeretném leszögezni és aláhúzni, hogy ez a 2677 szavazat a 64 747-ből nem tér el a korábban tapasztalt támogatottsági szinttől, ugyanakkor mutatja, hogy Vajdaságon kívül is néhány ezer olyan szavazó él, aki számára szimpatikus a Vajdasági Magyar Szövetség következetes, normális politizálási stílusa és tisztelik Pásztor István életművét. 

Egy kis komparatív elemzés. 2767 szavazat Szerbiában most, 2012-ben 4066, 2016-ban 3970, 2020-ban 4534, 2022-ben 1790, tehát megállapítható, hogy messze elmaradnak a szűkebb Szerbiában szerzett szavazataink a 2012-ben, 2016-ban és 2020-ban szerzett szavazatszámtól, úgyhogy egy kicsit majd rá kell dolgoznunk Szerbiában is, nem csak Vajdaságban. A Vajdasági Magyar Szövetség igenis a vajdasági magyar közösség bizalmának köszönhetően a második legjelentősebb erő Vajdaságban jelen pillanatban és a vajdasági magyar közösség tagjai bizalmának köszönhetően tudtuk növelni a mandátumaink számát Belgrádban. 

2024. február 19-én véglegesítettük a koalíciós szerződés tervezetet a Vajdasági Magyar Szövetség most már előző összetételű Elnöksége és Tanácsa ülésén, és néhány nappal később, február 27-én Aleksandar Vučić államfővel meg is indultak a tárgyalások a kormányalakításról. A következő napokban, hetekben várható, hogy Milos Vučevićtyel, a Szerb Haladó Párt elnökével is kezdetét veszik ezek a tárgyalások. 

Ezt követően 2024. február 26-án Fremond Árpáddal az Országházban jártunk. Kövér László házelnök úr meghívásának eleget téve Sulyok Tamás köztársasági elnökké történő megválasztásán, és nagyjából ezeknek az eseményeknek a leltárával értünk el a mai napig. 

Végezetül még két témáról szeretnék nagyon röviden beszélni. Az egyik a párt a működése a két közgyűlés között, illetve a számok a párttal kapcsolatban. 

2024. január 22-én rendelte el a Vajdasági Magyar Szövetség a mai tisztújító közgyűlés megtartását. Február 19-ig zajlott a jelöltállítás. Én fontosnak tartom azt, hogy az előttünk álló önkormányzati és európai parlamenti megmérettetést megelőzően a tisztújítást meg tudjuk ejteni annak érdekében, hogy teljes kapacitással tudjunk az előttünk álló kihívásoknak megfelelni, és az elmúlt szűk kilenc és fél hónap alatt az előző kishegyesi közgyűlés megtartásától errefelé a VMSZ tagságának létszáma 262 személlyel nőtt, tehát 13 219 fő helyett jelenleg 13 481 személy alkotja a Vajdasági Magyar Szövetség tagságát, akik 137 helyi, valamint 25 községi, városi és körzeti szervezetben fejtenek ki munkát a vajdasági magyar közösség érdekében. Az elmúlt kilenc és fél hónapban nyolc elnökségi ülést tartottunk, tíz tanácsülést és 12 alkalommal ülésezett az Intéző Bizottság.

Két szót szeretnék mondani a Magyar Nemzeti Tanács működéséről is az elmúlt időszakban, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség mellett a vajdasági magyar közösség létezésének, megmaradásának, fejlődésének a letéteményese, és a mi közös feladatunk az, hogy jó legyen itthon magyarnak maradni. 2023. november 10-én került elfogadásra a tájékoztatási stratégia, 2024. február 23-án pedig az oktatási és a kulturális stratégia. Ezek 2024 és 2029 között definiálják a mi közös tennivalónkat, azt, hogy mit kell tennünk az oktatás, a művelődés és a tájékoztatás érdekében. Nem vakon vágunk neki a világnak, hanem ezek a stratégiai dokumentumok alapján, amelyeket a Magyar Nemzeti Tanács közviták megtartását követően a közösség tagjainak, az intézményvezetőknek és az intézmények tagságának a bevonásával definiált.

Egyetlen egy intézményt sem szüntettünk meg és egyetlen egy vajdasági magyar intézményt sem fogunk megszüntetni, ahogy ez nem történt meg soha az elmúlt 17 évben sem, viszont megteremtettük az elmúlt napokban a józan paraszti ésszel, valamint a jogi és politikai logikával összhangban működő kulturális teret, és ez így lesz a jövőben is.

Mit tettünk az elmúlt kilenc és fél hónapban?

Rengeteget dolgoztunk az identitás megőrzés és az egzisztencia teremtés ügyében, a közösség politikai önállóságának további biztosítása feltételeinek megteremtése ügyében, és megszilárdítottuk a párt pozícióit a szerbiai politikai színtéren és a Kárpát-medencében. 

Szeretnék köszönetet mondani a Vajdasági Magyar Szövetség minden szavazójának, szimpatizánsának, tagjának, helyi, községi, körzeti, városi vezetőségi tagjának, a Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségének, Tanácsának, Intéző Bizottságának, a központi és a helyi irodák munkatársainak és partnereinknek, a Fidesznek, a KDNP-nek, a Szerb Haladó Pártnak, az együttműködést, a szövetséget és azon fogunk dolgozni, annak érdekében fogunk tevékenykedni, hogy a jövőben is büszkék lehessünk arra, hogy vajdasági magyarok vagyunk, büszkék lehessünk arra, hogy az egyetemleges magyar nemzet tagjai vagyunk és büszkék lehessünk arra, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai vagyunk. Büszkén viseljük ezt a kitűzőt, amelyet ma mindenki megkapott, és amelyekért nagyon sokan emeltek szót az elmúlt években, egy évtizedben, hogy miért nincsenek VMSZ-es jelvények. Hát lettek VMSZ-es jelvények, hordjuk becsülettel, tisztességgel és büszkén. 

Végezetül egy, majd a végén némileg átalakított idézettel szeretném zárni ezt a nem túl rövidre szabott beszámolót, de szerettem volna számot adni az elvégzettekről. Az idézet pedig az előző tisztújító közgyűlés elnöki beszámolójának utolsó gondolata volt. Az idézet Pásztor Istvántól származik. Idézem: „Köszönöm, hogy az elmúlt négy évben a VMSZ élén állhattam. Vajdasági közéleti szereplő számára ettől nagyobb kegy és kitüntetés nincs és nem is lesz. Ettől nincs feljebb.” Átalakítva pedig az idézetet a saját szavaimmal, így hangzik:

Köszönöm nektek, hogy az elmúlt négy hónapban a VMSZ élén állhattam, vajdasági közéleti szereplő számára ettől nagyobb kegy és kitüntetés nincs és nem is lesz, ettől nincs feljebb. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Többi hír
 A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény központi épületében tartományi támogatásból megvaló
Csütörtökön ünnepeltük József Attila születésnapját, azaz a magyar költészet napját, 1964 óta ezzel az ünneppel adózu
Fehér Ferencre emlékezett az újvidéki magyarság