Ugrás a tartalomra

Céljaink

SZERBIA KÖZTÁRSASÁG

Célok 2023-tól 2027-ig

 • Ragaszkodunk a szigorúbb büntetőpolitika alkalmazásához az illegális bevándorlók csempészláncának valamennyi résztvevőjével szemben;
 • Védjük a saját véleményhez és a nemzeti szuverenitáshoz való jogot, mert a nemzeti szuverenitás feladása veszélyezteti a nemzetbiztonságot; 
 • Támogatjuk minden EU-tagállam szavazati joga egyenlő értékének védelmét és tiszteletben tartását, beleértve a tagjelölt államok azon jogát, hogy bizonyos feltételek mellett részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban; 
 • Támogatjuk az Európai Unió megreformálására és demokratizálására irányuló   célkitűzéseket, a polgárokhoz való közeledést, és azok elvárásainak való megfelelést;
 • Ragaszkodunk a végrehajtott reformok előrehaladásának igazságosabb értékeléséhez, a csatlakozási folyamat felgyorsításához és kiszámíthatóvá tételéhez;
 • Dolgozunk a Hercegszántó–Béreg határátkelőhely átkategorizálásán, és az átkelő megnyitásán a nehéz teherforgalom számára;
 • Ragaszkodunk a reggel 7 és 19 óra között működő határátkelők munkaidejének meghosszabbításához, nem csak a nyári csúcsforgalomban, hanem egész évben;
 • Különösen kiállunk a szennyvíztisztító telepek kiépítéséért, illetve építésének befejezéséért, a Krivaja folyó szennyezett szakaszának szanálásáért; ivóvíztisztító telepek építésének befejezéséért Nagykikindán és Nagybecskereken, valamint a hálózat rekonstrukciójáért és az ivóvíztisztító telepek építéséért Törökkanizsán, Zentán, Adán, Óbecsén, Csókán;
 • Ragaszkodunk a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez Topolyán, Kishegyesen, Óbecsén, Zentán, Kúlán, valamint Szabadkán, Palicson, Csantavéren és Bajmokon;
 • Folyamatosan dolgozunk a Vajdaság AT területén lévő regionális vasútvonalak rekonstrukcióján: a Szabadka–Zenta vasúton, a Nagykikinda és Nagybecskerek között lévő vasútvonal rekonstrukciójának befejezésén; a Pancsova–Nagybecskerek–Szabadka vasúti személyforgalom helyreállításán;
 • Ragaszkodunk az állami utak rekonstrukcióját célzó kiemelt projektek megfelelő arányú megvalósulásához a Vajdaság AT területén;
 • Ragaszkodunk a mezőgazdasági termelők nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékainak igazságossá tételéhez;
 • Továbbra is időben reagálunk és megvédjük a nemzeti kisebbségek tagjainak az Alkotmány, a nemzetközi egyezmények és a törvény által biztosított jogait és szabadságait;
 • Továbbra is küzdünk a magyar nemzeti közösség tagjai részarányos foglalkoztatásáért és hatékony részvételéért a közélet, a kulturális, a gazdasági és a politikai élet minden területén;
 • A következő alkotmánymódosítás folyamatában azért szállunk síkra, hogy a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó törvények sarkalatos törvények legyenek, és hogy még pontosabban meghatározzák a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak helyét a jogi és a politikai rendszeren belül;
 • Ragaszkodunk az alapítói jogok részleges átruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra megkezdett folyamatainak befejezéséhez azokban az általános és középiskolákban, amelyekben magyar nyelven folyik a tanítás, valamint a magyar kisebbség számára kiemelt jelentőségű művelődési intézményekben is;
 • Azon tevékenykedünk, hogy a Vajdaság AT pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvények sarkalatos törvények legyenek, hogy az Alkotmány több eredeti hatáskört biztosítson, valamint, hogy pontosan határozzák meg a Vajdaság AT pénzelési forrásait.
 • A helyi közösségek jogállásának pontosabb szabályozására van szükség, valamint, hogy a polgárok számára elérhető, kistelepülési és helyi szintű közszolgáltatások és szolgáltatások széles körű hálózata épüljön ki.

Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért!

 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

Célok 2023-tól 2027-ig

 • A magyar és magyar érdekeltségű önkormányzatokban folytatni kell a beruházásokat az úthálózatok, víz- és szennyvízhálózatok, valamint az ipari parkok kiépítésébe, fejleszteni kell az egészségügyi ellátást, oktatást és a sportot.
 • Fontosnak tartjuk a Vajdaság AT gazdasági erejének jelentős részét kitevő mikro- és kis családi vállalkozások, az új munkahelyek nyitásának és az önfoglalkoztatás támogatását.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk Vajdaság turisztikai lehetőségeinek kiaknázását, különös tekintettel a fürdőturizmusra, valamint a régió turisztikai termékének fejlesztését és bemutatását.
 • A közlekedésbiztonság javítása céljából el kell készíteni a vajdasági iskolaövezetek közlekedési tervdokumentációját és meghatározni a Vajdaság területén a veszélyes útszakaszokat. Fontosnak tartjuk a közlekedésbiztonság javítását.
 • Fontosnak tartjuk az intézmények felszerelését energiahatékony eszközökkel, civil szervezetek oktató és nevelő programjainak támogatását energiahatékonyság témában.
 • Kiemelten fontos a szülőföldön való továbbtanulás esélyeinek növelése anyanyelven. Kiállunk azért, hogy időben, megfelelő mennyiségben biztosítsuk a magyar nyelvű tankönyveket, a tanterveket és a programokat.
 • Szorgalmazzuk a magyar oktatási intézmények hálózatának bővítését magyar óvodákkal (pl. Vackor óvodahálózat bővítése), középiskolai kollégiumokkal, illetve a már meglévő kollégiumok férőhelyeinek bővítésével (Zenta, Szabadka).
 • Oktatási intézményeink felújítását és korszerűsítését továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük.
 • Síkraszállunk a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó törvények teljes körű alkalmazásáért a művelődésben, a közoktatásban, a tömegtájékoztatásban és a hivatalos nyelvhasználatban.
 • A jövőben is kiemelten fontosnak tartjuk a törvényben előírt pozitív megerősítő intézkedések teljes körű alkalmazását annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségi közösségekhez tartozó egyének hatékonyan tudjanak részt venni a művelődési, a szociális és a gazdasági életben, valamint a közügyekben, mindaddig, amíg a nemzeti kisebbségek megfelelő arányú képviseletét el nem érik.
 • A hivatalos írás- és nyelvhasználati törvény következetes alkalmazása továbbra is kiemelt jelentőséggel bír számunkra.
 • Továbbra is támogatjuk művelődési intézményeinket, egyesületeinket, valamint a közösségépítő rendezvényeket és fesztiválokat.
 • Tömegtájékoztatás terén fontos a kistérségi, helyi kisebbségi nyelven megjelenő nyomtatott sajtók vagy rádiók támogatásának növelése, amely megmaradásukat biztosítani tudja.
 • Vallási közösségek, a történelmi egyházakkal való jó együttműködés folytatása és az egyházi objektumok folyamatos felújításának támogatása.
 • Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a kis és a közepes mezőgazdasági termelők támogatására.
 • Célunk a lehető legkedvezőbb mezőgazdasági kölcsönöket biztosítani a termelők számára termőföld és repró anyag vásárlására, mezőgépvásárlásra és egyéb beruházásokra a szántóföldi-gyümölcs-zöldségféle termesztésben stb.
 • Fontosnak tartjuk az egészségileg megromlott állapotú emberekkel való egyéni foglalkozást. Ezért terveink között szerepel egy olyan projekt, amely során a páciens folyamatosan kapcsolatban állhat orvosával, és üzeneteket kaphat állapotára vonatkozólag.
 • A negatív demográfiai trendek mérséklése és megállítása érdekében támogatjuk a többgyermekes családok lakhatási kérdéseinek megoldását.
 • Célkitűzéseink között szerepel a polgárok igényeinek és érdekeinek megvalósítását biztosítani a sport területén. Az iskolai, egyetemi és szabadidős sport fejlesztése érdekében segíteni kell a sport területén működő szervezeteket, támogatni a vajdasági sportesemények szervezését és a Vajdaság neves sportolóinak a nemzetközi szereplését, a fiatal tehetséges sportolók és edzők ösztöndíjprogramját, felelősséget kell vállalni a sportlétesítmények megépítéséért, felújításáért, karbantartásáért.