You are here

Támogatásban részesül az a munkaadó, aki fogyatékkal élőt foglalkoztat