You are here

Újhelyi Ákos: A fő hangsúlyt az infrastruktúra fejlesztésére helyezzük

Újhelyi Ákos nevével eddig nem találkoztunk a politikában, most pedig első a VMSZ tartományi listáján. Néhány nappal a választások előtt eddigi életpályájáról és a VMSZ tartományi terveiről beszélgettünk vele.

- 2007-ben csatlakoztam a VMSZ-hez, akkor, amikor megtörtént az elnökcsere. Úgy láttam, hogy szemléletváltás történt a pártban, a tudás-, és a teljesítményalapú politizálásra helyezték a hangsúlyt. Előtte a párt szimpatizánsaként dolgoztam. 2009-től 2011-ig a szabadkai Parking közvállalat élén álltam. Kellő energiát érzek magamban ahhoz, hogy a vajdasági magyar közösség érdekeit képviseljem.

Állami forrásokból Koszovó évente ugyanakkora pénzösszeget kap, mint amekkora Vajdaság költségvetése. Mit tesznek majd a VMSZ képviselői azért, hogy megoldják a tartomány pénzelésének kérdését?

- A tartományi parlamentbe bekerülő képviselőknek van egy olyan jogosultsága, amellyel törvényeket készíthetnek elő, és ajánlhatják a köztársasági parlamentnek elfogadásra. Első törvényjavaslataink között a tartomány pénzelése fog szerepelni. Öt-hét képviselőre számítunk a belgrádi parlamentben. Úgy gondoljuk, hogy ismételten a mérleg nyelvét fogjuk képezni, amely által bizonyos törvények elfogadását elő tudjuk segíteni.

A múltban szorosan együttműködtek a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával. Nenad Čanak pártelnök viszont keményen bírálta Önöket a magyarországi kampányvendégek miatt. Mennyire befolyásolja ez a további együttműködést?

- Először is megvárjuk, milyen eredményeink lesznek. Ennek a tükrében szeretnénk kialakítani az álláspontunkat, hogy kivel fogunk együttműködni. Azokra számítunk, akik a programunkat elfogadják, illetve magukévá teszik egyes részeit. Azokkal a pártokkal, amelyek megszavaznak olyan törvényeket, mint a vagyon-visszaszármaztatás, nagyon nehéz lesz együttműködni. Még a Demokrata Pártban lévő magyarok is megszavazták ezeket a törvényeket, pedig általuk még a szüleik, nagyszüleik bűnösségét is kimondták. Ez csak azt bizonyítja, hogy egyedül magyar előjelű párt valósíthat meg igazi magyar érdekképviseletet.

A Demokrata Párt megszavazta az említett törvényt. Emiatt kútba esik a további együttműködés?

- Mi mindenkivel együtt kívánunk működni, aki elfogadja nézeteinket. Ha a Demokrata Párt magáévá teszi a programunknak azon elemeit, amelyek garantálják az itt maradásunkat és Vajdaság fölemelkedését, akkor mindenképpen lesz együttműködés.

Hogy akarják segíteni Vajdaság fölemelkedését?

- A fő hangsúlyt az infrastruktúra fejlesztésére helyezzük. Meg kell említeni a kishatárátkelők építését: Ásotthalom és Királyhalma között az idén megnyílik az átkelőhely, ezzel elősegítjük a határ menti lakosság mozgását és a települések fejlődését. A közelmúltban tartottunk egy tanácskozást Királyhalmán a vasúthálózat fejlesztéséről. Abban maradtunk a magyar féllel, hogy fel fogjuk újítani a határ menti vasútforgalmat és összekötjük a Dunát a Tiszával. Ez a Szabadka-Szeged-Bácsalmás-Baja vasútvonal fülújítását jelenti. A beruházás értéke 300 millió euró.

Alig néhány nap van hátra a választásokig. Hány képviselőre számítanak a tartományi parlamentben?

- Arra számítunk, hogy a listánkról 7-8 jelöltünk fog bejutni, öten pedig egyéniben. Összesen tehát 12-13 képviselőre számítunk, mi leszünk a második legerősebb párt. Az elnöki funkciót ismét a VMSZ fogja adni. A programunkban fontos szerepet játszik még az autonómia bővítése. Ezt három ponton keresztül szeretnénk elérni: az egyik a gazdasági önállóság (Vajdaság pénzelésének törvénye), ezenkívül legyen saját törvényhozói, és végrehajtó hatalmunk, és legyenek saját bíróságaink.

Az autonómia bővítése helyett miért nem akarták a köztársasági státust?

- Szerintünk ennek nincs politikai támogatottsága. A VMSZ mindig is a realitás talaján mozgott, ez a fajta célkitűzés irreális lenne.

Vajdaság Ma

Szerző: