You are here

Teljesítmény- és tudásalapú politizálás

Újhelyi Ákos listavezető: A VMSZ tartományi szinten 12-13 képviselői helyre számít

Újhelyi Ákos a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi listavezetője. Harmincöt éves, öt éve a VMSZ tagja. Mint mondta, azért kezdett politizálni, mert egyedül ennél a pártnál látta azt, hogy kiáll a vajdasági magyarság érdekeiért, s olyan szakmai gárdával rendelkezik, amely biztosítani tudta a vajdasági magyarság megmaradását.

A VMSZ Ifjúsági Fórumának aktivistája volt, majd a Parking Közvállalat igazgatója lett. A szabadkai Közgazdasági Karon diplomázott, jelenleg magiszteri munkájának megvédésére készül.

Miért vállalta a listavezetői szerepet?

– Azért vállaltam a feladatot, mert úgy gondolom, hogy a VMSZ-ben is végbe kell mennie egyfajta megújulásnak. Új energiákat szeretnénk behozni a pártba, és fordítani akarunk azon a politizálási gyakorlaton, amit az elődeink folytattak. Ezt mi, fiatalok véghez tudjuk vinni.

Mit jelent ez a változtatás?

– Ez a változtatás a teljesítmény- és tudásalapú politizálást jelenti.

Tartományi szinten mely problémákat látja a legégetőbbeknek?

– A VMSZ tartományi képviselői az európai értékek mentén való politizálásra fektetik a hangsúlyt, számunkra a tartomány érdeke mindenek felett áll, és becsületbeli ügynek tekintjük a vajdasági magyarok érdekképviseletét. A szlogenünk: Vajdaságért – egy normális Szerbiában. Azért gondoljuk, hogy most nem normális ez az ország, mert az elmúlt öt évben a vajdasági polgárok zsebéből 62 milliárd dinárt vett ki a szerb kormány. Ezért is szeretnénk elérni a tartomány autonómiájának a kibővítését, amelynek a gazdasági önállóságon, a saját törvényhozói és végrehajtói hatalmon, valamint a bíróságokon kell alapulnia. Amikor elkezdünk erről beszélni, akkor Belgrád szeparatista törekvésekkel vádol bennünket, pedig ez nem igaz, mi csak rendelkezni szeretnénk a saját javainkkal. A 62 milliárd dinárból több mint 600 művelődési házat, 300 iskolát, 100 európai kollégiumot, 30 szabadkai népszínházat, 10 000 kilométer vízhálózatot lehetett volna megépíteni. Nagy problémának látjuk az infrastruktúra fejlesztésének hiányát és a kishatárátkelők kiépítésének elhúzódását is.

Az infrastruktúra fejletlensége mellett a polgárok legnagyobb problémája a munkanélküliség, az, hogy a fiatalok külföldre távoznak szerencsét próbálni. Milyen megoldást kínál erre a VMSZ?

– A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondhatom, nem támogatjuk a kormány azon tevékenységét, hogy a multinacionális cégeket különféle szubvenciókkal segíti, a külföldi vállalatoktól pedig semmilyen biztosítékot sem kér ennek fejében. Ha ezeknek a cégeknek csökken a nyeresége, fogják magukat és elmennek Szerbiából. A VMSZ inkább azokat a kis- és a középvállalkozásokat segítené, amelyek Vajdaságban működnek. Ezeknek a tulajdonosai ugyanis nem költöznek el külföldre, ha rosszabbul megy az üzlet.

Hogyan fogják kiharcolni, hogy a jövőben Vajdaság megkapja a neki járó 7 százalékot a költségvetésből?

– Ez a 62 milliárd dinár az alkotmány szerint jár Vajdaságnak. Amit nem kaptunk meg a múltban, azt sajnos már nem tudjuk igényelni. Ami a jövőt illeti, a VMSZ köztársasági szinten 6-7 képviselőre számít, ami a 250-hez képest nem tűnik soknak, de úgy gondoljuk, hogy a mérleg nyelvét képezhetjük. Harcolni fogunk a jogainkért, és számon fogjuk kérni a következő kormánytól, hogy juttassa el hozzánk a 7 százalékot. De ennek a 6-7 képviselőnek nem lesz olyan ráhatása a rendszerre, hogy kiharcolja ezeket a pénzeket. Mi követelni fogjuk, de csodát nem lehet tenni.

Tartományi szinten hány helyre számítanak?

– Tartományi szinten a listáról 7-8 képviselő bejutására számítunk, egyéniben pedig 5 képviselőre, vagyis összesen 12-13 mandátumra.

Mit tapasztalnak a terepen, a lakossági fórumokon? Milyen a hangulat a polgárok között?

– Az elégedetlenség és az elkeseredés elég nagy Szabadkán, hiszen amióta két éve kizárták a VMSZ-t a képviselő-testületből, a jelenlegi hatalom nem sokat tett a polgárok érdekében.

Ez azt jelenti, hogy ott, ahol VMSZ-es önkormányzat van, elégedettebbek az emberek?

– Csak Szabadkáról tudok nyilatkozni, mert ott tevékenykedek, de biztosan vannak olyan önkormányzatok, ahol mi tudnánk javítani a dolgokon. Két évvel ezelőtt azzal az indokkal zárták ki a helyi hatalomból a VMSZ-t, hogy gátolja a fejlődést. Azóta bebizonyosodott, hogy nem képesek fordítani a munkanélküliségi rátán, nincsenek nagy infrastrukturális beruházások, s azokkal a projektekkel, eredményekkel dicsekszenek, amelyeket a VMSZ valósított meg az elmúlt években. Visszatérve ránk: arra szeretném kérni a vajdasági magyarságot, támogassa a programunkat, hogy meg tudjuk valósítani a célkitűzéseinket.

Magyar Szó

Szerző: