You are here

Pastor: Realnosti se moraju prihvatiti kao nešto sa čim čovek ne mora intimno da se složi