You are here

Pastor: Jedan od osnovnih zadataka politike stvaranje povoljnog ambijenta za privrednu saradnju