You are here

Izjava Ištvana Pastora u vezi mera za sprečavanje širenja korona virusa