You are here

Arpad Fremond u Skupštini o amandmanu na Izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljistu