You are here

Tokom sledećih godinu dana će Mađarski nacionalni savet biti predsedavajući koordinacije nacionalnih saveta. Taj zadatak je 11. maja preuzeo od Bošnjačkog nacionalnog saveta. Danas je zasedala koordinacija saveta nacionalnih manjina u sedištu MNS u Subotici, razgovaralo se o više značajnih tema. Bilo je prisutno 17 od 21 nacionalne manjine u Srbiji.

Potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog saveta Muhedin Fijuljanin je kazao da je finansiranje nacionalnih saveta jako važno i da bi ga trebalo jako brzo odrediti u republičkom budžetu, ali i budžetima lokalnih samouprava, jer ne udovoljavaju svi toj zakonskoj obavezi.

Predsednik MNS Jene Hajnal je kazao da će u narednom periodu pokušati da uvede nove načine rada i konkretne predloge. Jedan od preduslova je da 11 tema koje akcioni plan za manjine definiše kao najvažnije, dobiju konkretnu podršku i da se oforme komisije u kojima će stručnjaci pomagati kako bi se donosile što značajnije odluke – rekao je Hajnal.

Pored ovoga, jedan od najvažnijih zadataka biće rad na promeni zakona o nacionalnim savetima te realizacija manjinskog akcionog plana.

Autor: 
Panon RTV