You are here

Pokrajinska vlada prihvatila je na današnjoj sednici informaciju o nastavku finansiranja subotičkog Narodnog pozorišta u 2017. godini, odnosno sedme faze projekta započetog još 2003. godine, potpisivanjem protokola o zajedničkom finansiranju, kojim je predviđeno da sredstva obezbeđuju Vlada Republike, Pokrajinska vlada i Grad Subotica.

Vlada Vojvodine zadužila je pokrajinsku Upravu za kapitalna ulaganja da koordinira aktivnosti i obavlja stručne poslove radi finansiranja VII faze ovog projekta, u iznosu od 223 miliona dinara, od čega je iznos od 111 miliona dinara obezbeđen iz budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i biće prenet AP Vojvodini za ovu namenu. Inače, predviđena vrednost kompletne sedme faze projekta iznosi 250.290.737,08 dinara.

Izvođenje radova na zgradi Narodnog pozorišta u Subotici odvijalo se fazno, u skladu sa finansijskim mogućnostima investitora.

Završetkom šeste faze radova, objekat će sa spoljašnje strane biti zatvoren, čime će se stvoriti mogućnost za zanatske, instalaterske i  enterijerske radove i završne radove na pojedinim blokovima.

Autor: 
Subotica com