You are here

U poslednje tri godine u Vojvodini je investirano 250 miliona evra, čulo se na stručnoj konferenciji „Razvoj privrede vojvođanskih Mađara 2015-2018". 

U poslednje tri godine ostvarene su, ili su u toku investicije u visini od gotovo 250 miliona evra, od čega je izgrađeno 23 pogona, a podršku je dobilo oko 10 hiljada preduzetnika i porodica vojvođanskih Mađara. Njima je osiguran privredni rast, odnosno stanovanje, kao i uslovi za bavljenje ruralnim preduzetništvom. Ovo se čulo na stručnoj konferenciji „Razvoj privrede vojvođanskih Mađara 2015-2018" koja je održana u zgradi VM4K.

Levente Mađar, zamenik ministra spoljnih poslova i spoljne ekonomije Mađarske ocenio je kao uspešan program razvoj privrede Vojvodine koji se odvijao uz podršku mađarske vlade. Rekao je da je od svih država u okruženju, Srbija bila jedina spremna da prevaziđe stogodišnje nasledstvo i dostojno se odnosi prema brizi o mađarskoj manjini.

„Naučili smo kako i kao manjina da budemo uspešni, i kako je moguće i preko granica zajednički raditi na podizanju nacije. Ono što je poseban doprinos ove godine, jeste i da smo pronašli zajednički jezik sa većinom, i zbog toga je ovo jedinstveni uspeh vojvođanskih Mađara jer ovo nije ostvareno ni u jednoj drugoj relaciji" rekao je Levente Mađar, zamenik ministra spoljnih poslova i spoljne ekonomije Mađarske.

Ištvan Pastor, predsednik SVM-a ukazao je na to da je ostvarenje programa razvoja privrede omogućila promena paradigme nacionalne politike mađarske vlade u 2010. godini, kada je u središte stavljeno osnaživanje na rodnom tlu. Prema njegovom mišljenju, iz ničega uspeli su da stvore efikasan, funkcionalan, moderan sistem: „Izgradili smo sistem koji se temeljio na tome da krećemo iz različitih pravaca, svako ispunjavajući svoje zadatke, ali ćemo se dogovoriti gde se susrećemo. U protekle tri godine, po mom mišljenju, jedan od najvećih rezultata ovog programa je i to što kada smo stigli do dogovorenog cilja, onda je uvek bio tu onaj sa kim smo se dogovorili da se tu sretnemo".

Dr Imre Nađ, predsednik Upravnog odbora Fondacije Prosperitati u brojkama je predstavio najvažnije rezultate u protekle tri godine. U oblasti poljoprivrede dato je blizu osam hiljada investicija malih vrednosti. Velike investicije ostvarivane su u iznosima od 500 hiljada evra. „Složene razvojne investicije su veoma bitan deo, i u ovoj strukturi imaju veliki značaj. Velike investicije zato sam „zazelenio" jer su većinom vezane za poljoprivredu, i u budućnosti moći će da  obezbede dalji uspešan razvoj privrednika".

Đula Plesčinger, predsednik Društva privrednika Mađarske istakao je podršku mađarske vlade i strateško razmišljanje. Smatra da zahvaljujući ovoj podršci u Vojvodini je već prednost biti Mađar: „Ova podrška ostvarena na konkursu ne znači samo da može da se ostvari neka investicije, nego ima složen uticaj i sa sobom donosi mnogo posledica svaki dinar podrške. Iz ostvarene investicije stvara se nova potrošnja, rastu prihodi kao i budžetski izvori".

Na stručnoj konferenciji izrečena je i zahvalnost Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije za pozitivan stav, kao i Ištvanu Pastoru, predsedniku Saveza vojvođanskih Mađara za povezivanje vojvođanskih Mađara sa matičnom zemljom kao i sa većinskim narodom.