You are here

Pokrajinska vlada obezbedila je šest miliona dinara za ugradnju teretno-invalidskog lifta i podizne platforme, radi nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom u zgradi Skupštine AP Vojvodine.

Na narednoj sednici Pokrajinske vlade, biće izdvojena sredstva za ugradnju lifta za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom i u zgradi Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada u saradnji sa svim institucijama u AP Vojvodini kontinuirano radi na unapređenju i poboljšanju ljudskih prava u svim oblastima.

Autor: 
skupstinavojvodine.gov.rs