You are here

Zahvaljujući prekograničnom projektu će se u Kanjiži graditi sportski teren, te će se unaprediti omladinski i vodni turizam.

Detalji projekta u sklopu kojeg će se u Kanjiži graditi sportski teren predstavljeni su danas u Novom Sadu. U partnerskom naselju iz Mađarske, Kišteleku će se između ostalog graditi zdravstveni centar. Ukupan budžet projekta je 588 hiljada evra. Partneri u projektu su Fond "Evropski poslovi" i pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš kaže da su nastojali da nađu teme kojima se i inače bave, a koje pokrajinski budžet i inače svakako finansira. "Želeli smo da te sadržaje tako osnažimo da im se doprinese fondovima Evropske unije, te da oni pored toga sadržinski jačaju, da postanu međunarodni i da pomognemo lokalne samouprave kako u Srbiji tako i Mađarskoj koje su zainteresovane za to" – kazao je pokranijski sekretar Mihalj Njilaš.

 

Autor: 
Panon RTV